SXM

Het nuttige verenigen met het aangename. Terwijl ik dit schrijf kijk ik uit over Simpson bay en zie ik in de nevelige verte Saba liggen; op Sint Maarten dus. Het aangename is de aanwezigheid van mijn zusje die hier al sinds jaar en dag woont én het klimaat. Het nuttige is het onderzoeken welke mogelijkheden een eiland als SXM (de afkorting voor Sint Maarten, zoals deze ook in de luchtvaart wordt gebruikt) biedt voor de leden van VNO-NCW.

Hierbij rekening houdend met door de Rijksoverheid ter beschikking gestelde gelden (€ 550 miljoen) voor het herstellen van de schade van Hurricane Irma in september 2017. De schade is enorm en het herstelwerk verloopt op zijn zachtst gezegd moeizaam. De aanwending van de gelden is beschikbaar voor drie hoofdthema’s: infrastructuur, afvalmanagement en nutsvoorzieningen. Als achtergrond: VNO-NCW heeft in samenwerking met diverse partijen op 28 september jongstleden een uitgebreide informatiebijeenkomst belegd. Verdere informatie op onder meer de officiële website van Sint Maarten en in het bijzonder op de pagina’s over de National Recovery. De gelden worden besteed op basis van inschrijving op aanbestedingen onder het toeziend oog van de Wereldbank.

In gesprekken met (lokale) ondernemers en mensen met een (sterke) band tot de overheid komt het woord verenigen sterk naar voren. SXM is een klein eiland; er is vooral behoefte aan samenwerking tussen Nederlandse bedrijven en de lokale ondernemers. Delen van kennis en expertise, maar dan op gelijkwaardige basis. Dat zal niet altijd eenvoudig zijn. De infrastructuur – in de breedste zins des woords – zal het niet makkelijk maken om de juiste partners te vinden. Maar dat er kansen zijn is overduidelijk en dat de noodzaak aanwezig is lijdt ook geen twijfel.

Wat betreft verenigen nog het volgende. Het bestuur VNO-NCW Stedendriehoek heeft Derk Lodiers (Veldhuis Advies) gevraagd een nieuwe ledencommissie te vormen. Daarbij gaat het niet alleen om werving en behoud van leden, maar ook om de inhoud van de programmering en het welkom heten. Juist in de tijden dat het goed gaat blijkt namelijk dat wij samen sterker moeten staan en ons moeten hard maken voor de toekomst.

Mocht je zaken willen doen op SXM, meer willen weten over de achtergronden bel of mail mij op 06 24635214 of rijn@platteel.nl.

Met hartelijke groeten,

Rijn Platteel
voorzitter VNO-NCW Stedendriehoek
(rijn@platteel.nl)
+31 6 24635214