The Economic Board organiseert ondernemersavonden in maart

Behoefte aan financiering, kennis of een podium voor uw project?

In januari 2017 is door de Regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland gezamenlijk een bestuursakkoord gesloten, met met als hoofddoel door investeringen de regionale economie te versterken.

Onderdeel van dit bestuursakkoord is de Investeringsagenda, die zich richt op het ontwikkelen van drie zogenaamde icoonprogramma’s:

  • Bruisende binnensteden aan de rivieren
  • Slimme duurzaamheid (energietransitie, circulaire economie en slimme mobiliteit)
  • Ruimte voor werk, kennis, innovatie in Health & Energy.

In januari 2018 is de 2e versie van de Investeringsagenda vastgesteld, waarin voor € 23 miljoen investeringen benoemd zijn. De investeringsagenda heeft een rolling karakter; er kunnen projecten worden toegevoegd en er kunnen ook projecten afvallen. De agenda is nu grotendeels nog gevuld met projecten uit het publieke domein.

De ondernemersavonden
Samen met regionale partners werkt The Economic Board aan het versterken van de regionale economie. Een succesvol en aantrekkelijk ondernemersklimaat draagt bij aan deze doelstelling.

In samenwerking met de regionale ondernemersvereniging en andere partners organiseren wij daarom in maart 2018 een aantal ondernemersavonden. Tijdens deze avonden krijgen organisaties de kans om een goed idee, een plan of een project waarbij men ondersteuning kan gebruiken te presenteren. Op basis van een korte presentatie van maximaal vijf minuten waarbij u uw organisatie en idee aan ons laat zien, wordt er gekeken naar de mogelijkheden om dit initiatief te faciliteren en ondersteunen.

Voor meer informatie over de ondernemersavonden of als u zich wilt aanmelden klikt u hier.


The Economic Board wordt gevormd door veertien leden uit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Marcel Hielkema, voorzitter VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen en vicevoorzitter van de Board, vertegenwoordigt ondernemers, regiomanager Pieter de Boer maakt deel uit van het projectteam, dat de Board ondersteunt.

www.theeconomicboard.com