Financiering

Ondernemen is het organiseren van arbeid en kapitaal. Ondernemen is verantwoorde risico’s nemen, maar ook risico’s lopen door invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld door economische ontwikkelingen. De financiële markten zijn sterk in beweging en onzeker; de arbeidsmarkt veranderd en de internationale samenwerking binnen Europa is aan verandering onderhevig.

Kapitaal is hard nodig voor innovaties en voor het realiseren van plannen en groei. De banken zijn terughoudender geworden in hun beleid ten aanzien van kapitaalverstrekking. Ook nu de economie aantrekt blijft kapitaalvoorziening belangrijk voor uw bedrijfsvoering. Alternatieve vormen van financiering worden steeds relevanter, maar zijn voor veel ondernemers nog onbekend terrein.

Over bedrijfsvoering en financiering organiseert VNO-NCW Midden, in samenwerking met deskundige partners uit ons netwerk, themabijeenkomsten. Ga voor actuele informatie naar evenementen.

MKB Business versneller

Voor ondernemers die willen groeien bieden wij samen met een aantal provincies, lokale Rabobanken, en MKB-Nederland Midden het programma MKB Business Versneller.

Qredits, NPEX

‘Hoe kom ik aan financiering’ blijft voor ondernemers een thema, zeker in het kleinbedrijf. Naast banken zijn er alternatieven mogelijkheden, zoals NPEX en Qredits. Wij informeren onze leden en stimuleren goede initiatieven die de financieringsmogelijkheden verruimen.

Vouchers

Om internationaal zakendoen te stimuleren kunnen ondernemers uit de provincie Overijssel gebruikmaken van de GO4EXPORT Voucher. Ondernemers uit de provincie Gelderland kunnen een beroep doen op De Groeiversneller Export Voucher. In 2018 is de 300e Groeiversneller uitgereikt. Mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW Midden.

Meer informatie

Rob Oostermeijer, hoofd beleidszaken