Internationalisering

In alle provincies stimuleren en helpen we mkb-bedrijven in hun exportambities. We verbinden internationale netwerken, stellen concrete actie- en activiteitenagenda’s op voor ondernemers, organiseren bijeenkomsten en jaarlijks een ledenreis naar buitenland.

NLinBusiness

Een belangrijke partner waarmee we samenwerken is NLinBusiness, hét platform voor internationaal ondernemen. NLinBusiness maakt het ondernemers makkelijker om internationaal te groeien. In zorgvuldig geselecteerde  Cities  of Opportunity bouwen zij aan NL Business Hubs, sterke netwerken van Nederlandse ondernemers en lokale dienstverleners.

Begin je exportreis hier.

NLinBusiness is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat, de brancheverenigingen FME, evofenedex en Koninklijke Metaalunie.

GO4EXPORT voor Gelderse en Overijsselse ondernemers

Samen met 14 partners en de provincies Gelderland en Overijssel werkt GO4EXPORT aan het stimuleren van export voor het mkb in de regio. VNO-NCW Midden is een van de partners binnen dit consortium. Door te exporteren kun je groeien. Toch vinden veel ondernemers een stap over de grens een lastige stap. Je begeeft je als ondernemer immers op een nieuwe markt en op onbekend terrein.
GO4EXPORT ondersteunt Gelderse en Overijsselse mkb ondernemers bij het zetten van de juiste stappen in het buitenland. De partners van GO4EXPORT bieden een breed pakket aan info, activiteiten en instrumenten om ondernemers te ondersteunen bij het vinden van nieuwe afzetmarkten.

Wat doen de samenwerkende partners van GO4EXPORT voor bedrijven?

  • Handelsmissies
  • Exportvouchers en E-commerce vouchers
  • Kennis
  • Regionale bijeenkomsten
  • Ondersteuning door studenten

www.go4export.nl

Duitsland

We zetten specifiek in op het beter ontsluiten van de Duitse markt. Door o.a. het organiseren van een speciale Industriedag Duitsland en voorbereidingen op beursbezoeken in Duitsland te faciliteren. Ook verbinden we talentvolle studenten aan ondernemingen uit de grensregio in Nederland en Duitsland via het Cross Border Talent-programma.

Duitse studenten aan de slag voor Nederlandse bedrijven

Cross Border Talent is een project voor MKB-ondernemers uit alle branches die gevestigd zijn in de Euregio. Heeft u een strategisch vraagstuk dat gekoppeld is aan Duitsland (marktonderzoek, marktentree, een innovatieproject, enz.) en kunt u hierbij ondersteuning gebruiken van een Duitse student, dan is Cross Border Talent een uitgelezen kans voor u!

VNO-NCW Midden is projectpartner van het INTERREG-project Cross Border Talent. Voor Nederland is Hogeschool Saxion betrokken.

Jaarlijkse ledenreis naar buitenland

Jaarlijks organiseert VNO-NCW Midden een ledenreis naar een belangrijk exportland. Het bijzondere van de ledenreizen is dat we een zakelijk programma met interessante contacten en bedrijfsbezoeken combineren met ruimte voor ontspanning en culturele aspecten. Dat brengt deelnemers mooie gedeelde ervaringen én levert nieuwe business op.

In 2019 ging de reis naar Helsinki en Riga.

De ledenreis 2022 gaat van 28 september t/m 3 oktober naar Silicon Valley, Verenigde Staten.

Meer informatie

Ledenreis: Marsha Krosenbrink

Cross Border Talent-programma: Mariska Bruil

GO4EXPORT, Duitsland en andere internationaliseringsvragen: Rob Oostermeijer