Wederom meer banen voor mensen met arbeidsbeperking

Het UWV publiceerde vandaag de regionale trendrapportage over het tweede kwartaal van 2018. Uit de cijfers blijkt dat er, tot en met juni 2018, 31.489 banen bij marktwerkgevers bij zijn gekomen. Daarmee lopen marktwerkgevers na een half jaar al voor op de doelstellingen voor het volledige jaar 2018.

Sinds de nulmeting (1 januari 2013) zijn er in totaal 32.782 banen via een regulier dienstverband bijgekomen: 1292 bij de overheid en 31.489 bij marktwerkgevers. Ook zijn er nog 10.880 extra banen (voor zover nu bekend) via uitzendcontract of detachering gerealiseerd. De doelstellingen voor 2018 zijn 43.500 extra banen ten opzichte van de nulmeting (12.500 bij de overheid en 31.000 bij marktwerkgevers).

Marktwerkgevers lopen voor op schema en liggen dus goed op koers om voor het vierde jaar op rij de doelstellingen uit de banenafspraak te halen. Dat is een moment om te koesteren. En dat doen we dan ook. We vieren de resultaten op 14 maart 2019, tijdens de Dag van de 1000 voorbeelden. Het wordt de derde keer dat we deze dag organiseren om inclusieve werkgevers in het zonnetje te zetten en andere werkgevers te inspireren hun voorbeeld te volgen.

Natuurlijk willen we deze cijfers vieren. Maar er is nog steeds een enorme ruimte om winst te behalen. Willen we nog meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen, hebben we dringend behoefte aan eenduidige en transparante loonkostensubsidies, goede cliëntprofielen die makkelijk beschikbaar zijn voor werkgevers en betere regelingen rondom jobcoaching.

Lees hier de complete trendrapportage Q2-2018.

Over de trendrapportage
UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer vanaf het derde kwartaal 2015 elk kwartaal een regionale trendrapportage banenafspraak uit. Doel hiervan is om werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen in de arbeidsmarktregio een indicatie te geven van de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio. De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroep voor de banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen (in het kader van de banenafspraak) in de regio’s gerealiseerd. De kwartaalrapportage geldt niet als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak. De jaarmeting wordt doorgaans in juni van het daaropvolgende jaar gepubliceerd.

Contact
Martine Schuijer, projectleider 100.000 banen VNO-NCW/MKB-Nederland, telnr. 055-5222606