Unieke samenwerking in de Cleantech Regio: Ondernemend Cleantech Regio

Op dinsdagmiddag 3 juli hebben de voorzitters van maar liefst elf bedrijvenkringen en ondernemersverenigingen uit de Cleantech Regio (Stedendriehoek) de intentieverklaring ‘Ondernemend Cleantech Regio’ ondertekend tijdens de gezamenlijke zomerborrel bij Paleis Het Loo. “Alleen is een doodlopend spoor. We zullen het samen moeten doen in onze regio”, aldus Ronald van Wetering, bestuurslid Strategische Board Stedendriehoek (Cleantech Regio).

Bedrijvenkringen en ondernemersverenigingen uit de zeven gemeenten van de regio Stedendriehoek worden vertegenwoordigd in het netwerk en maken van samenwerken een prioriteit. Dit doen zij onder de noemer ‘Ondernemend Cleantech Regio’ om de positie van ondernemers, de communicatie tussen ondernemers en de impact van de ondernemersverenigingen te versterken. Samen werken zij aan het versterken van het economisch- en vestigingsklimaat en het realiseren van handel en kennisuitwisseling.

Verbinden In de intentieverklaring staat beschreven dat de verenigingen leden willen verbinden rondom het thema ‘cleantech’ en zich samen inspannen om de ambities, opgesteld in de Agenda Cleantech Regio, te realiseren. Het verbinden van de ondernemers in de regio doet Ondernemend Cleantech Regio onder andere door het gezamenlijk aanbieden van overkoepelende themabijeenkomsten om innovatiesamenwerking te stimuleren. De gezamenlijke zomerborrel op 3 juli was de eerste in de reeks van themabijeenkomsten met een opkomst van maar liefst 150 ondernemers uit de regio.

Agenda Cleantech Regio Een belangrijk onderdeel waarin Ondernemend Cleantech Regio wil samenwerken is het gezamenlijk omarmen van de Agenda Cleantech Regio 2019-2023. Deze Agenda is opgesteld door ondernemers, overheden en onderwijs waarin gezamenlijke ambities vertaald zijn naar concrete doelen waaronder het jaarlijks realiseren van minimaal 100 startups of nieuwe business cases. Ook ondernemers spelen een belangrijke rol in deze Agenda doordat zij eigenaar zijn van projecten die bijdragen aan de opgestelde ambities.

Meest circulaire regio van Europa In de Agenda zijn vele lokale speerpunten en initiatieven opgenomen omdat zij ook regionaal impact hebben. Door gemeentegrensoverschrijdende samenwerking verwacht Ondernemend Cleantech Regio deze impact te vergroten zodat we in 2023 de meest circulaire regio van Europa zijn en iedere werkgever in de Stedendriehoek de medewerkers heeft die zij nodig hebben. “Met Cleantech Regio worden businessmodellen getransformeerd van lineair naar circulair. Onze regio heeft daarmee hét antwoord op CO2-vrij en toekomstbestendig ondernemerschap in Nederland”, vertelt voorzitter van MKB Deventer en ondertekenaar van de intentieverklaring Harold Viscaal.

Ondernemend Cleantech Regio Wilt u als ondernemer ook profiteren van de samenwerking tussen de bedrijvenkringen en ondernemersvereniging in de regio én deelnemen aan de verschillende themabijeenkomsten die georganiseerd worden? Bent u lid van één van de verenigingen die zich gecommitteerd heeft aan Ondernemend Cleantech Regio? Ga dan naar www.ondernemendcleantechregio.nl of informeer bij uw vereniging.