Vitaal Gelderland werkt!

Bouwen aan een vitaal Gelderland voor de toekomst start door met elkaar te leren, te ontdekken en te ontwikkelen. U bent van harte welkom op 20 september a.s. om samen de vitale schijf van vijf voor Gelderland samen te stellen. Deze schijf vullen we met de thema’s innoveren, leren, werken, ondernemen en leven. Fit voor een vitaal Gelderland start met elkaar ontmoeten en samenwerken aan succes.

Mariëtte Hamer – voorzitter SER

SER-voorzitter Mariëtte Hamer is een strategische verbinder. Haar drijfveer is om een ieder beter op de arbeidsmarkt en in de samenleving te laten participeren.

‘Een leven lang leren’ wordt steeds belangrijker voor ons allemaal. Om bij te blijven in werk en maatschappij moeten we ons blijven ontwikkelen. Daarvoor is een vanzelfsprekende en positieve leercultuur in Nederland nodig. De SER heeft, namens het kabinet, hierin een aanjaagfunctie. De SER brengt hiervoor vele initiatieven bij elkaar en werkt aan een nationale actie-agenda. SER-voorzitter Mariëtte Hamer spreekt over het belang van een leven lang leren en ontwikkelen voor een Vitaal Gelderland!

 

Jochem Uytdehaage – oud Olympisch schaatser

Vitaliteit en duurzaam presteren en persoonlijke energiemanagement – dat is waar het om draait! Na zijn Olympische schaatssucces in 2002 heeft hij nog enkele mooie titels op het ijs gewonnen, nationaal en internationaal.

En toch zegt hij met stelligheid dat hij met zijn huidige kennis over duurzaam presteren nog vele jaren langer succesvol mee had kunnen draaien in de internationale schaatssport. In 2007 is Jochem gestopt met schaatsen. Sinds 2009 is hij bezig met hoe je optimaal kan presteren in het leven, de zakelijke omgeving en in de sport. Hij noemt het ‘een rijker leven leven’. Sleutelwoorden hierbij zijn: vitaliteit, zingeving en het bewustzijn over jouw eigen leefstijl. Het draait om balans in jouw leven en om een de juiste balans tussen inspanning en ontspanning. Balans in presteren en herstellen.

Conny Bieze – Gedeputeerde provincie Gelderland

Conny Bieze is verantwoordelijk voor mobiliteit, logistiek, onderwijs en arbeidsmarkt, en omgevingsvergunning en handhaving.

Zijn we klaar voor toekomst? Zijn we fit en vitaal als medewerker én als organisatie? De arbeidsmarkt verandert razendsnel door digitalisering, flexibilisering en globalisering. Werkgevers en werkgevers moeten mee veranderen en zorgen voor mobiliteit op de arbeidsmarkt. Hiervoor hebben we fitte en vitale organisaties én medewerkers nodig, maak Gelderland toekomstfit!

Richard Engelfriet – dagvoorzitter, spreker, columnist en onderzoeker

Richard Engelfriet is sinds 2001 dagvoorzitter, spreker, columnist en onderzoeker. Daarnaast is hij auteur van vele managementboeken, waarvan ‘De Succesillusie’, ‘Zo simpel kan het zijn’ en ‘Hoe vang ik een rat?’ de bekendste zijn.

Sessies

Tijdens deze dag kun je een bijdrage leveren aan de Schijf van Vijf voor een vitaal Gelderland in de toekomst! Onder leiding van een routecaptain kun je leren, ontdekken en ontmoeten.

De routes zijn als volgt:
Vitaal innoveren onder leiding van prof. dr. Ruud Muffels (hoogleraar Universiteit Tilburg)
Vitaal ondernemen onder leiding van mr. Erik Groot (directeur AWVN)
Vitaal leren onder leiding van Jaap Jongejan (directeur SBI-Formaat)
Vitaal werken onder leiding van dr. Annet de Lange (lector HRM bij de HAN)
Vitaal leven onder leiding van Pascalle Neijenhuis (directeur WZW a.i.)

Je kuntje nu al inschrijven op een route tijdens het congres.
Hoe werkt het?
1.  Klik aan voor welke route jij je wilt inschrijven tijdens het congres op 20 september
2.  Je ontvangt binnen 2 weken een bevestiging van jouw inschrijving voor het congres en de route die jij hebt gekozen.

Route vitaal innoveren
Donderdag 20 september 10:15 uur – 15:15 uur
Aanmelden vitaal innoveren

Route vitaal leren
Donderdag 20 september 10:15 uur – 15:15 uur
Aanmelden vitaal leren

Route vitaal leven
Donderdag 20 september 10:15 uur – 15:15 uur
Aanmelden vitaal leven

Route vitaal ondernemen
Donderdag 20 september 10:15 uur – 15:15 uur
Aanmelden vitaal ondernemen

Route vitaal ontmoeten
Donderdag 20 september 10:15 uur – 15:15 uur
Aanmelden vitaal ontmoeten

Route vitaal werken
Donderdag 20 september 10:15 uur – 15:15 uur
Aanmelden vitaal werken

Het aanmelden via de site van de provincie werkt helaas nog niet, graag aanmelden via bovenstaande links.