VNO-NCW VeluweVallei bezoekt wethouders Economische Zaken

In de afgelopen maanden hebben we de nieuwe wethouders Economische Zaken bezocht, die na de verkiezingen van maart 2018 zijn geïnstalleerd. Inmiddels zijn er in alle gemeenten weer nieuwe colleges. Nieuwe colleges betekent vaak nieuwe wethouders en nieuwe plannen. Wij vinden het van groot belang dat de wethouders op de hoogte zijn van de wensen van het bedrijfsleven.

Wat hebben wij o.a. onder de aandacht gebracht?

  1. Snelle aanpak knooppunt A1/A30, verbreding A28, aanleg campusroute Wageningen, verbreden rondweg Wageningen, verbreden Rijnbrug Rhenen en aanleg railterminal Barneveld.
  2. Zorg voor voldoende beschikbare bedrijfskavels per gemeente en anders in de regio.
  3. Eenduidig beleid op arbeidsmarktvraagstukken en één aanspreekpunt bij gemeenten.
  4. Investeer in regionale samenwerking.
  5. Duurzaamheid is een kans, maar zorg niet voor onnodige regels.
  6. Zorg voor een sterke relatie met het bedrijfsleven en investeer hierin.

Daarnaast hebben we natuurlijk onze groeiagenda overhandigd aan de wethouders.

Je kunt de groeiagenda VeluweVallei downloaden in de Community.