Wageningen UR 100 jaar. Gefeliciteerd!

De Wageningen University & Research (WUR) heeft de regio Food Valley economisch veel gebracht. Het bedrijfsleven is de Wageningen UR erkentelijk voor hun bijdrage in de regio en de voorspoed die het de regio heeft gebracht. Het 100-jarig bestaan van de Wageningen UR is een mooi moment om de universiteit hiervoor in het zonnetje te zetten. Daarom overhandigde Martin Ruiter voorzitter van VNO-NCW VeluweVallei, mede namens FOV een felicitatietaart aan het College van Bestuur.

Martin Ruiter: “De Wageningen UR is een universiteit die wereldwijd een onderscheidende positie heeft op het gebied van agro en food. Wij plukken hier ook de vruchten van. 100 Jaar WUR betekent ook 100 jaar ondernemerschap. De WUR heeft vele bedrijven voortgebracht en relaties naar onze regio gebracht. Bovendien zijn veel studenten in onze regio Food Valley gebleven om te ondernemen en of te werken bij werkgevers. De impact van de WUR is groot en daarom willen we ze graag bedanken voor hun rol in de regio en voor het bedrijfsleven.”

Het regionale bedrijfsleven wil ook de aankomende periode blijven optrekken met de Wageningen UR. Martin Ruiter: “We werken al intensief samen, maar we kunnen nog meer stappen zetten. Eén van de doelen is dat het regionaal bedrijfsleven de universiteit nog meer weten te vinden. In de nieuwe Strategische Agenda werken we hier hard aan”.