Wensen economische groei Flevoland

Lobbyen voor een goed ondernemersklimaat in Flevoland, daar gaat VNO-NCW Flevoland voor. Om duidelijk te maken waar we voor staan, hebben we twee jaar geleden de Groeiagenda van Flevoland gepresenteerd. Maar de ontwikkelingen staan niet stil. Daarom hebben we de groeiagenda geactualiseerd.

De afgelopen twee jaar hebben we mooie resultaten bereikt:

  • De A6 richting Lelystad wordt in 2021 verbreed
  • De N50 bij Kampen wordt in 2020 voor een deel aangepakt
  • De rotonde op de N302 richting Harderwijk wordt aangepakt
  • De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland krijgt meer slagkracht
  • We behalen ruimschoots de doelstellingen m.b.t. banenafspraak voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • De samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs is aangehaald in het programma Winn4all

Knelpunten

De belangrijkste knelpunten waar we aan werken zijn onder andere

  • de verbreding en verdieping van de Kornwerderzandsluizen
  • de aanleg van de buitendijkse haven op Urk
  • de openstelling van Lelystad Airport in 2020 en
  • de kennisinstellingen nog meer betrekken met het bedrijfsleven.

Aansluiting regio Amsterdam en Utrecht

Ook blijven we ons sterk maken voor een goede aansluiting met de regio Amsterdam en Utrecht. Almere en Lelystad e.o. zijn wat ons betreft prima plekken om de groei van Amsterdam op te vangen. De OMFL wordt op dit moment opnieuw ingericht. Voor ons is het belangrijk dat deze goed aansluit op de vraag van het bedrijfsleven. We gaan door met het organiseren van groeibijeenkomsten voor de grotere ondernemingen uit Flevoland. Ook zetten wij ons in voor een goede uitwerking van het energieakkoord in de regio Flevoland.

Voorzitter VNO-NCW Flevoland: Hajé de Jager “Onderschat niet het belang van een goede werkgeverslobby in de regio. Het is van essentieel belang dat gemeenten, waterschappen, de provincie en het onderwijs ons geluid horen in het maken van plannen en dat we gezamenlijk optrekken in Den Haag.”

Ga hier voor een download van de groeiagenda VNO-NCW Flevoland

(VNO-NCW Community).

Contactpersoon

Herald Immink, regiomanager VNO-NCW Flevoland