Workshop 1 SIGMA Deventer

Het netwerk voor circulair ondernemen Oost-Nederland- CIRCLES – organiseert op 21 juni een workshop waarin vraag een aanbod van nevenstromen en ander hulpbronnen bij elkaar worden gebracht. VNO-NCW Midden is partner en initiatiefnemer van CIRCLES.

Datum/Tijd

21-06-2018
09:00 – 13:00

Locatie
Techniekfabriek Cambio

Wat gaan we concreet doen? Tijdens de workshop wordt door de begeleiders vraag en aanbod gebundeld en kennis uitgewisseld van nevenstromen en alle andere hulpbronnen die de deelnemende bedrijven zoeken en/of juist beschikbaar hebben, waarna er een match kan ontstaan die voor alle partijen win/win situaties oplevert. Deze uitwisseling van kennis vindt in een aantal ronden plaats.

Naar aanleiding van de workshop krijgt elke deelnemer een rapport waarin staat welke verbindingen mogelijk interessant zijn voor het bedrijf. Ook worden de gegevens door de begeleiders in een vertrouwelijke database ingevoerd waaruit, naar mate de database verder gevuld is, ook op latere tijdstippen nog matches naar boven kunnen komen.

Vervolgens kunt u gebruik maken van ondersteuning en begeleiding bij het eventuele vervolgtraject om tot implementatie van nieuwe activiteiten en samenwerking over te gaan.

Programma
 9.00 uur Ontvangst
 9.30 uur Korte inleiding en uitleg project
10.00 uur Aanvang rondes uitwisselen kennis tussen bedrijven
12.00 uur Plenaire afronding en lunch
13.00 uur Einde workshop

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het formulier op de website van CIRCLES.nu.