Zomerafsluiting A12/A50; voorkom vaststaan

Van 27 juli tot 6 augustus 2018 gaat de A12/A50 tussen Waterberg en Grijsoord (richting Utrecht) volledig op de schop voor groot onderhoud en renovatie van het wegdek en de belijning. Deze afsluiting heeft grote gevolgen voor alle verkeersstromen aan de noordzijde van Arnhem. In goed overleg tussen Rijkswaterstaat, de provincie, de gemeente Arnhem en VNO-NCW Midden willen we gezamenlijk zoveel mogelijk voorkomen dat de afsluiting van de snelweg ook de bedrijven in de regio afsluit.

Het overleg heeft al opgeleverd dat de afsluiting plaatsvindt in de vakantieperiode, zodat het beroepsgoederenvervoer, zakelijke rijders en woon-werk verkeer minder last hiervan ondervindt. Maar een vakantieperiode levert ook extra vakantieverkeer op. Juist op deze doorgaande weg vanuit Duitsland. Vakantiegangers die tussen 27 juli en 6 augustus terugkomen uit Duitsland, zullen moeten omrijden. Hetzelfde geldt voor onze buitenlandse gasten. Rijkswaterstaat is al druk in overleg met de ANWB en de Duitse ADAC om deze communicatiekanalen optimaal te gebruiken. In Nederland zullen daarnaast zoveel mogelijk media worden ingezet om mensen over de afsluiting te informeren.

Toch zullen we niet kunnen voorkomen dat verkeer dat Arnhem via de noordzijde benadert, vast komt te staan als bedrijven geen extra maatregelen nemen. Immers de ‘normale’ ringweg via de westkant kan niet bereikt worden, dus veel (doorgaand) verkeer op knooppunt Waterberg zal via de zogenaamde Pleijroute van Arnhem Noord naar het zuiden of westen gaan.

Wellicht is deze vakantieperiode voor bedrijven een goede kans om alternatieven voor (auto)mobiliteit uit te proberen. Slim werken (flexibel of thuis) kan een oplossing zijn. Goede informatie over de afsluiting naar medewerkers kan hen wellicht verleiden om juist nu een keer de (e-)fiets of het openbaar vervoer te nemen. Ook carpoolen kan extra lange files voorkomen.

Rijkswaterstaat zal ook zorgen voor goede routeinformatie over alternatieve routes. Het opnemen van deze informatie op websites (voor klanten) en intranet (voor medewerkers) kan ergernissen voorkomen.

Contact
Wilt uw ondernemersvereniging, bedrijventerrein of bedrijf mogelijkheden bespreken om bereikbaar te blijven of ziet u aanvullende mogelijkheden voor anders mobileren en wilt u dit onderzoeken, neemt u dan contact op met de Mobiliteitsmakelaar van VNO-NCW Midden, Arno van der Steen, 06 – 53 76 12 33.

Meer informatie over de werkzaamheden : www.rijkswaterstaat.

Bekijk hier factsheet afsluiting A12/A50 tussen Waterberg en Grijsoord richting Utrecht