Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

100 miljoen voor verbreden A50

Pak de A50 tussen Eindhoven en Nijmegen als gehele corridor aan. Die oproep deden VNO-NCW Brabant-Zeeland, VNO-NCW Midden, evofenedex en TLN namens ondernemers in die regio. Zij deden de oproep in een door verschillende partijen getekende propositie die het Bestuurlijk Overleg MIRT van 21 november 2019 van hen ontving. Alleen deze totaalaanpak kan ervoor zorgen dat de fileproblemen op de gehele corridor worden verholpen.

Inmiddels  is duidelijk dat het Rijk 69 miljoen euro uittrekt voor verbreding van een deel van de A50 (vanaf knooppunt Paalgraven richting het noorden) en voor moderne technieken (‘smart mobility’); Brabant en Gelderland leggen ieder zeventien miljoen euro op tafel. Geslaagde lobby, maar we zijn er nog niet. We pleiten voor een gebiedsgerichte multimodale aanpak.

 Propositie: Van losse kralen naar sterke corridor

Slagader van de regio
Het bedrijfsleven gaat er vanuit dat de minister deze ‘corridorstrategie’ omarmt en geld vrijmaakt om het hele traject te verbreden. De verwachting is bovendien dat de beide provincies mee investeren in deze corridoraanpak. Ook verbetering van onder andere vrachtwagenparkeerplaatsen behoort tot de wensen binnen deze aanpak. Het uiteindelijke doel is om tot een bovenregionaal woon-, leef- en ondernemingsklimaat te komen met de A50 als slagader van de regio.

Doorstroom bevorderen
De A50 is een van de belangrijkste verbindingen tussen de belangrijke economische centra in Zuid- en Oost-Nederland. De weg verbindt de hightech maak- en kennisindustrie uit Eindhoven via de logistieke en foodindustriesectoren in Meijerijstad, Uden en Oss met de healthcare sector in Nijmegen. Alleen deze integrale aanpak van de A50 bevordert de doorstroom van goederenvervoer en het zakelijke personenvervoer.

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is een uitvoeringsprogramma van de rijksoverheid. Het omvat projecten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Onder het MIRT vallen grote projecten, zowel van de nationale overheid als van lagere overheden. Het MIRT wordt elk jaar bij de begroting in september gepubliceerd. Daarna volgt de begrotingsbehandeling en de bestuurlijke overleggen (BO-MIRT) met de regio’s.

Omroep Brabant: ‘Stop die stikstofgekte, verbreed de A50’, bedrijven en overheden willen actie >
Omroep Brabant: A50 vanaf Paalgraven verbreed: rijk en provincies betalen ruim 100 miljoen euro >
Brabant Nieuws >

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:
Tjerry Verhoeven, regiomanager VNO-NCW Midden, verhoeven@vno-ncwmidden.nl