Resultaten

Lobbyresultaten bereiken we door onze directe verbondenheid met VNO-NCW landelijk én door nauwe samenwerking met MKB-Nederland Midden, branches en lokale ondernemersverenigingen. Input en draagvlak van leden is daarbij van groot belang. Blijft u ons dus vertellen tegen welke vraagstukken u in het ondernemerschap aanloopt. Ook in 2018 komen wij op voor uw belang!

Verenigingszaken

2017 stond in het teken van samenwerken en verbinden. We organiseerden meer dan honderd bijeenkomsten voor grote en kleine doelgroepen en voor speciale ledengroepen als HR-kring, Industrietafel en DGA-Platform. Waar mogelijk werkten we intensief samen met branches, Jong Management, lokale bedrijvenkringen en andere belangrijke partners.

Wensen voor groei

In 2017 zijn we begonnen met het uitgeven van Groeiagenda’s per regio. In één oogopslag wordt duidelijk wat onze economische wensen zijn voor een sterke regio met aantrekkelijk vestigingsklimaat.

De groeiagenda’s gebruiken we in onze lobby richting lokale en provinciale politiek. Veel punten zijn overgenomen in de programma’s van politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart en komen terug in de gemeenteraad-akkoorden.

 

Video's

VNO-NCW Midden-voorzitter Jacco Vonhof en -directeur Ron van Gent in gesprek over plannen en resultaten van de vereniging. Gespreksleider: Laurens-Jan Stam, Say Yeah Motion Media

Lobbyresultaten

Innovatie en Duurzaamheid

2018 gebruiken we om de regionale vertaling van NL Next Level verder te brengen en projecten als CIRCLES voort te zettenCircles Oost-Nederland ondersteunt ondernemers bij circulair ondernemen met handige tools, praktische kennis, adviezen. Samenwerken en -doen zijn de sleutelbegrippen. De ambities van bijvoorbeeld innovatieve Regio FoodValley zijn ook de nieuwe regering niet ontgaan, getuige de erkenning in het Regeerakkoord.

Energietransitie

Voor een energieneutrale, duurzame toekomst is VNO-NCW Midden in alle provincies actief betrokken in regionale en/of provinciale energietransitieprogramma’s en projecten (Gelders Energieakkoord, Nieuwe Energie Overijssel, Achterhoek Onderneemt Duurzaam, circulaire economie gemeente Amersfoort). In 2018 staat energiebesparing bij bedrijven op bedrijventerreinen centraal (aanpak samen met gemeente, omgevingsdienst, lokale bedrijvenkringen e.a.)

Het Europese project MKB EnergyCheckUp is succesvol afgesloten, 26% van de ruim 1000 gebruikers gaat over tot het nemen van energiemaatregelen. De scan blijft beschikbaar als tool voor mkb-bedrijven.

Financiering

Conform onze inzet in NL Next-Level start het kabinet met Invest-NL. Invest-NL gaat zich op afstand van de overheid bezighouden met projectontwikkeling en wil de financieringsmogelijkheden van bedrijven en projecten verbeteren. Daarvoor krijgt Invest-NL 2,5 miljard euro kapitaal mee en de beschikking over het overheidsinstrumentarium voor bedrijfsfinanciering en exportstimulering.

MKB Business versneller

Voor ondernemers die willen groeien bieden wij samen met een aantal provincies, lokale Rabobanken, en MKB Nederland Midden het programma MKB Business Versneller. In januari / februari 2018 starten weer nieuwe workshops.

Lobbyresultaten

Internationalisering

In alle provincies zetten we in op het bevorderen van de export voor MKB-bedrijven. Zowel in Overijssel als in Gelderland wordt dat specifiek opgepakt door overleggen met regionale partners te organiseren om te komen tot een concrete actie- en activiteitenagenda voor ondernemers.

In Overijssel is de GO4Export website in het leven geroepen. Een site waar ondernemers o.a. voor elkaar zichtbaar maken in welke landen men actief is.

Duitsland

We zetten specifiek in op het beter ontsluiten van de Duitse markt. Door o.a. het organiseren van een speciale Industriedag Duitsland en voorbereidingen op beursbezoeken in Duitsland te faciliteren. Ook verbinden we talentvolle studenten aan ondernemingen uit de grensregio in Nederland en Duitsland via het Cross Border Talent-programma.

Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur

Mede dankzij onze intensieve lobby staat de bereikbaarheid van de regio in het regeerakkoord.Voorbeelden: aansluiting A1-A30, verbeteringen doorstroming A28, 2e fase N18, doortrekken A15 en rondweg Utrecht.

Wij blijven lobbyen voor een snellere ICE-verbinding Amsterdam-Arnhem-Frankfurt, betere regionale spoorverbindingen én digitale bereikbaarheid.

Arbeidsmarkt & Onderwijs

In 2017 veel aandacht voor het tekort aan vakkrachten. We zijn in gesprek met ROC’s om het opleidingsaanbod en de criteria beter te laten aansluiten op de praktijk, stimuleren meer ondernemerschap in het onderwijs en organiseren Techniekdagen om jongeren enthousiast te maken voor techniekopleidingen.

In 2017 waren dat vier dagen in Oost-Nederland met gemiddeld 5.000 bezoekers en de eerste grensoverschrijdende Techniekdag in Bocholt met 3.000 bezoekers.

DWSRA

Op grond van de ‘Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt’ (DWSRA in de volksmond) kon subsidie worden aangevraagd voor twee soorten projecten, namelijk een project dienstverlening (DW) of een project samenwerking en regie arbeidsmarkt (SRA). VNO-NCW Midden heeft voor 7 projecten subsidie gekregen, deze hebben een looptijd tot eind 2018. De doelstellingen van de projecten lopen uiteen, maar de kern is om tot vernieuwende vormen van samenwerking in de arbeidsmarktregio’s. Lees hier meer over DWSRA en de 7 projecten.

Banenafspraak

We blijven leden inspireren en informeren om meer invulling te geven aan de Banenafspraak. Dat doen we via het project Opnaarde100000. We overleggen met gemeenten over de regelingen en instrumenten en laten aan de hand van voorbeelden zien dat het werken met mensen met een arbeidsbeperking voor veel werkgevers een haalbare kaart is. Veel informatie, webinars en tools beschikbaar en ervaringenmeldpunt voor werkgevers geopend.

 

Projecten

VNO-NCW Midden is partner, programmamanager of projectleider van diverse projecten die aansluiten bij onze doelen: versterken van regionale economie en arbeidsmarkt en stimuleren en faciliteren van ondernemers bij transitie naar energieneutrale en circulaire economie.

Bekijk de projectenpagina voor meer informatie.

 

Projecten
ALV van VNO-NCW bij Voortman in Rijssen.