Lid worden

Vergroot uw netwerk en word lid!

Belangenbehartiging is onze kerntaak; dat zit in onze genen. Maar ontmoeting, het delen van kennis en (zakelijke) netwerken en participeren in resultaatgerichte projecten, zijn ook belangrijke pijlers van een dynamische en gezonde vereniging.  We streven er permanent naar toegevoegde waarde voor uw lidmaatschap te bieden.

Ondernemers die lid zijn van VNO-NCW Midden maken actief deel uit van een vereniging die zich inzet voor de belangen van ondernemers in de regio. Het netwerk van collega-ondernemers komt regelmatig bijeen voor contact, kennisuitwisseling en informatie. Lid worden van VNO-NCW Midden betekent meedoen, meepraten, kennis halen en kennis brengen.

Waarom lid worden?

  • toegang tot netwerk van eindbeslissers
  • kennis delen met collega-ondernemers in grote of kleine netwerken (DGA-Platform, Industrietafel, HR-kring, Middencirkels, CIRCLES ea)
  • nieuwe contacten, informatie en tools via de VNO-NCW Community, het digitale ledenplatform
  • ontmoetingen en inspiratie tijdens ledenbijeenkomsten, themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken
  • directe invloed op de inhoud van onze lobby

Wilt u lid worden van VNO-NCW Midden?

Ga naar de VNO-NCW Community en meld u direct aan. Wilt u liever een keer vrijblijvend kennismaken met onze vereniging of heeft u vragen over het lidmaatschap? Neem dan contact op met de manager van uw regio.

Wim Luimes – Telecats : “Ik ga naar VNO-NCW om kennis op te doen”

Contributie

De contributie voor leden van VNO-NCW Midden voor kalenderjaar 2019 bedraagt € 700,– excl. 21% BTW.

Criteria lidmaatschap

Het ondernemingslidmaatschap staat open voor

  • ondernemers en managers met een eindverantwoordelijke positie in het bedrijfsleven en
  • woonachtig of werkzaam in de provincie Flevoland, Gelderland, Overijssel of Utrecht.

Over toelating van het lidmaatschap van de vereniging beslist het verenigingsbureau in overleg met het regiobestuur binnen drie maanden na de aanmelding. Lees de exacte voorwaarden voor het lidmaatschap in de verenigingsstatuten, te downloaden in de VNO-NCW Midden-Community of klik hier.

Wijzigingen en opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kan jaarlijks voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar en dient schriftelijk (per post of per e-mail) te gebeuren (zie statuten). U kunt uw opzegging richten aan het verenigingsbureau in Apeldoorn. Opzeggingen na 1 oktober lopen door tot het eind van het eerstvolgende kalenderjaar. Uw opzegging wordt door ons bevestigd en is alleen dan geldig. Mocht u binnen twee weken deze bevestiging niet hebben ontvangen, laat het ons dan even weten.

De opzegtermijn voldoet aan de nieuwe wetgeving, die per 1 december 2011 van kracht is en is conform de statuten van de vereniging VNO-NCW Midden.

Nieuwe baan, verhuizing?
Als u verandert van baan, dan ontvangen wij graag de gegevens van uw opvolger, zodat wij de ledenadministratie actueel kunnen houden. Wijzigingen in (adres)gegevens graag doorgeven aan de ledenadministratie van VNO-NCW Midden in Apeldoorn. U kunt ook uw eigen gegevens bijwerken in de VNO-NCW Midden Community.

'Teveel ondernemers blijven op hun eigen eilandje zitten en onderschatten de kracht van belangenorganisaties. Terwijl krachtenbundeling juist enorm veel kan opleveren'- ondernemer Jacco Vonhof, Novon Schoonmaak.