Wie zijn wij?

VNO-NCW Midden is een van de vijf krachtige regionale verenigingen van VNO-NCW, de grootste ondernemersvereniging van Nederland. Wij maken ons sterk voor een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat in de provincies Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel en zorgen ervoor dat de stem van ondernemers te horen is in de regionale economie. Ondernemers ontmoeten elkaar in de regio en staan aan de basis van veel projecten voor nieuw en duurzaam ondernemerschap.

Voor een effectieve, regionale lobby werken we nauw samen met MKB-Nederland Midden, Jong Management, lokale ondernemersverenigingen, brancheverenigingen en andere belanghebbenden. Door de verbondenheid met VNO-NCW klinkt het geluid uit de regio ook door in landelijk en Europees beleid.

VNO-NCW Midden | Boogschutterstraat 1c | HNK, 10e verdieping | 7324 AE Apeldoorn
info@vno-ncwmidden.nl | 055 – 5222606

Algemeen Bestuur

Algemeen bestuursleden VNO-NCW Midden zijn de regiovoorzitters, samen met de penningmeester, de provinciale voorzitters en de verenigingsvoorzitter en verenigingsdirecteur. De provinciale voorzitters vertegenwoordigen de leden in het algemeen bestuur VNO-NCW landelijk, de verenigingsvoorzitter heeft daarnaast ook zitting in het dagelijks bestuur VNO-NCW.

Marcel Hielkema
voorzitter
Karel Heijink
secretaris
Nadine Maters
penningmeester
Ilko Bosman
regionaal voorzitter Arnhem-Nijmegen
Jan Martijn Broekhof
regionaal voorzitter provincie Utrecht
Michel ten Hag
regionaal voorzitter Twente
Hajé de Jager
regionaal- en provinciaal voorzitter Flevoland
Koen Knufing
regionaal voorzitter Achterhoek
Laurens de Lange
regionaal voorzitter regio Zwolle, provinciaal voorzitter Overijssel
Kenny van Oort
regionaal voorzitter Rivierenland
Rijn Platteel
regionaal voorzitter Stedendriehoek
Martin Ruiter
regionaal voorzitter VeluweVallei, provinciaal voorzitter Gelderland
Pieter-Jan Helmink
bestuurslid Jong Management
1
/ 01

Het team

Een hecht team medewerkers ondersteunt de besturen en leden bij alle verenigingsactiviteiten. Het verenigingsbureau is gevestigd in Apeldoorn.

Karel Heijink
directeur
Mariska Bruil-de Vos
communicatie- en eventmedewerker
Wilma Elbertsen
regiomanager Achterhoek
Carolien Fortgens
communicatieadviseur
Sanne Hagen
officemanager
Elja Heijting
regiomanager Stedendriehoek en Veluwevallei
Anouska Hofman
eventmedewerker
Marsha Krosenbrink-Zoeteman
eventmedewerker
Jeanne Kroon
regiomanager Flevoland en provincie Utrecht
Christian Lorist
projectmanager
Natasja Luten
officemedewerker
Annelot Manshanden
projectcoördinator circulair & energie
Esmée Pater
regiomanager Twente en regio Zwolle
Wieneke Paulssen
Eventmanager
Caroline Rijnbeek
projectleider
Roelof Siebers
administrateur
Tjerry Verhoeven
regiomanager Arnhem-Nijmegen en Rivierenland
José Vermeulen
officemedewerker
Dominick Verstoep
communicatieadviseur projecten
1
/ 01
Steden- driehoek VeluweVallei Flevoland provincie Utrecht Arnhem - Nijmegen Rivieren- land Twente regio Zwolle Achterhoek

Regio's

VNO-NCW Midden werkt aan een optimaal ondernemersklimaat in 9 economische regio’s in 4 provincies (Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht). Klik op de kaart van uw regio voor informatie over activiteiten en lobbyprioriteiten.

Achterhoek | regio Arnhem-Nijmegen | Flevoland | Rivierenland | Stedendriehoek |
Twente | provincie Utrecht | VeluweVallei | regio Zwolle