Foto: Bart Buijs Fotografie

VNO-NCW Flevoland

Leden van VNO-NCW Flevoland ontmoeten elkaar maandelijks tijdens inspirerende bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten. Via het bestuur en de regiomanager kunnen leden direct invloed uitoefenen op de lobby.

Kijk in de agenda voor alle evenementen in uw regio.

Het bestuur van VNO-NCW Flevoland brengt samen met de leden prioriteiten in lobbydoelen aan en stelt het jaarlijkse regionale bijeenkomstenprogramma samen. Zij vertegenwoordigen de achterban in commissies en overlegplatforms die er toe doen en lobbyen samen met lokale ondernemersverenigingen, MKB-Nederland Midden en andere belanghebbenden voor een optimaal ondernemersklimaat in de regio.

Bestuursleden zijn werkgevers in de regio, groot en klein, uit diverse sectoren.

Lobbyspeerpunten VNO-NCW Flevoland

  • Verbeteren infrastructuur (oa verbreden sluizen Kornwerderzand, aanleggen buitendijkse haven Urk, betere ontsluiting Almere en Flevokust en opwaarderen N50)
  • Programma’s opzetten voor internationalisering
  • Voldoende beschikbaarheid van bedrijfskavels
  • Inzetten op innovatie en innovatiemakelaar aanstellen
  • Uitwerken energieakkoord in provincie
  • Uniform beleid gemeenten ihkv Banenafspraak

Bestuursleden VNO-NCW Flevoland

Flevoland is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Hajé de Jager
voorzitter
Helga Brenninkmeijer
regiomanager
Marijke Bangma
bestuurslid
Antoinette Chin A Loi de Hoog
bestuurslid
Daniël de Jong
bestuurslid
Jellard Koers
bestuurslid
Harm Korfker
bestuurslid
Stefan de Munck
bestuurslid
1
/ 01
Steden- driehoek VeluweVallei Flevoland provincie Utrecht Arnhem - Nijmegen Rivieren- land Twente regio Zwolle Achterhoek

Regio's

VNO-NCW Midden werkt aan een optimaal ondernemersklimaat in 9 economische regio’s in 4 provincies (Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht). Klik op de kaart van uw regio voor informatie over activiteiten en lobbyprioriteiten.

Achterhoek | regio Arnhem-Nijmegen | Flevoland | Rivierenland | Stedendriehoek |
Twente | provincie Utrecht | VeluweVallei | regio Zwolle