regio Arnhem-Nijmegen

Leden van VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen ontmoeten elkaar maandelijks tijdens inspirerende bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten. Via het bestuur en de regiomanager kunnen leden direct invloed uitoefenen op de lobby.

Kijk in de agenda voor alle evenementen.

Het bestuur van VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen brengt samen met de leden prioriteiten in lobbydoelen aan en stelt het jaarlijkse regionale bijeenkomstenprogramma samen. Zij vertegenwoordigen de achterban in commissies en overlegplatforms die er toe doen en lobbyen samen met lokale ondernemersverenigingen, MKB-Nederland Midden en andere belanghebbenden voor een optimaal ondernemersklimaat in de regio.

Bestuursleden zijn werkgevers in de regio, groot en klein, uit diverse sectoren.

Lobbyspeerpunten 2020 VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen

 • Arbeidsmarkt (Techniekdagen, Human Capital, afstemming onderwijs en inzet op inclusieve arbeidsmarkt o.a. 100.000 banen, Perspectief op Werk)
 • Mobiliteit (lobby A12-A15 en A50 en inzet mobiliteitsmakelaar)
 • Versterken regionale economie (via Economic Board en kansen voor deals)
 • Inzet op circulaire economie (CIRCLES, omgevingsvisie, regionale energiestrategie, energiescans en Gelders Energie Akkoord)
 • Internationalisering (o.a. via NL in business)
 • Marktdagen aanbesteden bij gemeenten in regio met MKB-NL

We gaan méér inzetten op projecten. De volgende projecten gaan starten in 2020:

  • Middencirkel, een intervisie groep voor en met leden
  • Made in Arnhem, een project rondom industriële vormgeving voor de maakindustrie
  • Digitale werkplaatsen Arnhem en Nijmegen, een project rondom dataontsluiting

Regionale Samenwerking

Wij streven naar een sterke regionale (economische) agenda. Hiervoor wordt vier keer per jaar een Voorzittersoverleg georganiseerd met de verschillende ondernemersverenigingen in onze regio (OKA, Lindus, OCO, IKN, Veron, ECN). Samen sturen wij op de regionale economische agenda die mede ingebracht wordt bij de Economic Board. Bij de Economic Board is voorzitter VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen Bernard de Graaf vice-voorzitter en regiomanager Tjerry Verhoeven ondersteunt de Board.

Om de regionale economische situatie te meten zetten wij jaarlijks de Economische Barometer uit met de Radboud Universiteit.

 • Vier keer per jaar Voorzittersoverleg
 • Totstandkoming van een regionale economische agenda naar Den Haag
 • Economische Barometer met de lokale verenigingen

Arbeidsmarkt

VNO-NCW regio Arnhem Nijmegen participeert in de werkbedrijven Midden Gelderland en Rijk van Nijmegen. Daarnaast zijn we bestuurlijk partner in de regionale Human Capital Agenda en organiseren we met onze partners de Techniekdagen Arnhem, Nijmegen, De Liemers en Bocholt.

 • Verhogen van de instroom technische opleidingen
 • Invulling van de baanafspraak

Bereikbaarheid

De filedruk overtreft het niveau van voor de economische crisis. Onze speerpunten liggen allereerst in de fysieke infrastructuur; doortrekking van de A15 en verbreding van Bankhoef. Daarnaast behartigen we het belang van het openhouden van de verschillende bruggen in onze regio en zetten wij in op de versnelling van de ICE Amsterdam-Frankfurt. Dit alles doen wij door onder andere te participeren in het Bestuurlijk Overleg Mobiliteit met de Provincie, Rijkswaterstaat en het Ministerie. Daarnaast participeren wij in de regionale bereikbaarheidsaanpak Samen, Slim en Schoon. Bestuurder Bernard de Graaf neemt deel aan het overleg waarbij hij wordt ondersteund door onze Mobiliteitsmakelaar Marc Kemink. Marc adviseert onze leden op het inrichten van hun mobiliteit, om zodoende te besparen maar ook onze regio bereikbaar te houden. Kijk op Slim & Schoon Onderweg voor meer informatie.

 

Bestuursleden VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen

Arnhem-Nijmegen is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Bernard de Graaf
voorzitter
Tjerry Verhoeven
regiomanager
Ilko Bosman
bestuurslid
Josée Koreman
bestuurslid
Arjan Stuij
bestuurslid
Cindy Visser
bestuurslid
1
/ 01
Mobiliteitsmakelaar adviseert ondernemers

Mobiliteitsmakelaar adviseert ondernemers

Voor een bereikbare regio is goede infrastructuur nodig. Maar ook forenzen die bewuster en duurzamer reizen. En werkgevers die dit duurzame reisgedrag van hun medewerkers aanmoedigen. Mobiliteitsmakelaar Marc Kemink adviseert onze leden op het inrichten van hun mobiliteit, om zodoende te besparen, maar ook onze regio bereikbaar te houden. Neem contact op met Marc en profiteer van zijn kennis, netwerk en praktische hulp. Mail: kemink@vno-ncwmidden.nl.