regio Arnhem-Nijmegen

Leden van VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen ontmoeten elkaar maandelijks tijdens inspirerende bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten. Via het bestuur en de regiomanager kunnen leden direct invloed uitoefenen op de lobby.

Kijk in de agenda voor alle evenementen.

Het bestuur van VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen brengt samen met de leden prioriteiten in lobbydoelen aan en stelt het jaarlijkse regionale bijeenkomstenprogramma samen. Zij vertegenwoordigen de achterban in commissies en overlegplatforms die er toe doen en lobbyen samen met lokale ondernemersverenigingen, MKB-Nederland Midden en andere belanghebbenden voor een optimaal ondernemersklimaat in de regio.

Bestuursleden zijn werkgevers in de regio, groot en klein, uit diverse sectoren.

Lobbyspeerpunten 2020 VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen

 • Arbeidsmarkt (Techniekdagen, Human Capital, afstemming onderwijs en inzet op inclusieve arbeidsmarkt o.a. 100.000 banen, Perspectief op Werk)
 • Mobiliteit (lobby A12-A15 en A50 en inzet mobiliteitsmakelaar)
 • Versterken regionale economie (via Economic Board en kansen voor deals)
 • Inzet op circulaire economie (CIRCLES, omgevingsvisie, regionale energiestrategie, energiescans en Gelders Energie Akkoord)
 • Internationalisering (o.a. via NL in business)
 • Marktdagen aanbesteden bij gemeenten in regio met MKB-NL

We gaan méér inzetten op projecten. De volgende projecten gaan starten in 2020:

  • Middencirkel, een intervisie groep voor en met leden
  • Made in Arnhem, een project rondom industriële vormgeving voor de maakindustrie
  • Digitale werkplaatsen Arnhem en Nijmegen, een project rondom dataontsluiting

Regionale Samenwerking

Wij streven naar een sterke regionale (economische) agenda. Hiervoor wordt twee keer per jaar een Voorzittersoverleg georganiseerd met de verschillende ondernemersverenigingen in onze regio (OKA, Lindus, OCO, IKN, Veron, ECN). Samen sturen wij op de regionale economische agenda die mede ingebracht wordt bij the Economic Board. Voorzitter VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen Bernard de Graaf is Boardlid en regiomanager Tjerry Verhoeven ondersteunt de Board.

Arbeidsmarkt

VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen heeft arbeidsmarkt hoog op de agenda staan.

 • We participeren in de werkbedrijven Midden-Gelderland en Rijk van Nijmegen.
 • We zijn partners van de Regionale Tafel Arbeidsmarkt-agenda en in regio Arnhem van het partneroverleg.
 • We zijn continu met de provincie in overleg over de human capital agenda.
 • We organiseren met partners in de regio de Techniekdagen Arnhem, Nijmegen, De Liemers en, grensoverschrijdend, Duitsland. Daarmee bereiken we dat de instroom in technische opleidingen verhoogt.
 • We verbeteren de mogelijkheden voor leven-lang-ontwikkelen in de regio.

Bereikbaarheid

De regio Arnhem-Nijmegen kampt met problemen rondom bereikbaarheid. De bevolking groeit snel en de wegen worden flink belast. Daarnaast is het een prachtige regio met veel natuur en water, maar dit brengt ook problemen met zich mee door de opstoppingen bij bruggen. Onze speerpunten liggen daarom zowel op het verbeteren van de fysieke infrastructuur als op een gebiedsgerichte aanpak met meer snelfietsroutes, snellere ICE-verbinding Amsterdam-Berlijn en inzet op gedrag.

Dit doen we door onder andere te participeren in het Bestuurlijk Overleg Mobiliteit met de Provincie, de Regio, het ministerie en Rijkswaterstaat en het programma Slim en Schoon Onderweg. Onze bestuurder Cindy Visser neemt deel aan het overleg en neemt hierin haar ervaring als logistiek ondernemer mee.

Speerpunten:

Bestuursleden VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen

Arnhem-Nijmegen is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Ilko Bosman
voorzitter
Tjerry Verhoeven
regiomanager
Josée Koreman
bestuurslid
Arjan Stuij
bestuurslid
Cindy Visser
bestuurslid
Su-Anne van Waes
bestuurslid
1
/ 01