VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen

Leden van VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen ontmoeten elkaar maandelijks tijdens inspirerende bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten. Via het bestuur en de regiomanager kunnen leden direct invloed uitoefenen op de lobby.

Kijk in de agenda voor alle evenementen.

Het bestuur van VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen brengt samen met de leden prioriteiten in lobbydoelen aan en stelt het jaarlijkse regionale bijeenkomstenprogramma samen. Zij vertegenwoordigen de achterban in commissies en overlegplatforms die er toe doen en lobbyen samen met lokale ondernemersverenigingen, MKB-Nederland Midden en andere belanghebbenden voor een optimaal ondernemersklimaat in de regio.

Bestuursleden zijn werkgevers in de regio, groot en klein, uit diverse sectoren.

Groeiagenda VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen

De Groeiagenda van regio Arnhem-Nijmegen is een uitgave van VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, een van de regio’s van VNO-NCW Midden. Samen met VNO-NCW in Den Haag en Brussel en vier andere regionale verenigingen is VNO-NCW Midden hét invloedrijke werkgeversnetwerk in Nederland. We komen op voor de belangen van ondernemers, groot en klein, in alle sectoren. In regio Arnhem-Nijmegen werken we nauw samen met de bedrijvenkringen, overheden en kennisinstellingen.

Bestuursleden VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen

Arnhem-Nijmegen is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Ilko Bosman
voorzitter
Tjerry Verhoeven
regiomanager
Sandra Junier
Arjan Stuij
bestuurslid
Marijke Van kan
bestuurslid
1
/ 01
Steden- driehoek VeluweVallei Flevoland provincie Utrecht Arnhem - Nijmegen Rivieren- land Twente regio Zwolle Achterhoek

Regio's

VNO-NCW Midden werkt aan een optimaal ondernemersklimaat in 9 economische regio’s in 4 provincies (Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht). Klik op de kaart van uw regio voor informatie over activiteiten en lobbyprioriteiten.

Achterhoek | regio Arnhem-Nijmegen | Flevoland | Rivierenland | Stedendriehoek |
Twente | provincie Utrecht | VeluweVallei | regio Zwolle