regio Arnhem-Nijmegen

Leden van VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen ontmoeten elkaar maandelijks tijdens inspirerende bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten. Via het bestuur en de regiomanager kunnen leden direct invloed uitoefenen op de lobby.

Kijk in de agenda voor alle evenementen.

Het bestuur van VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen brengt samen met de leden prioriteiten in lobbydoelen aan en stelt het jaarlijkse regionale bijeenkomstenprogramma samen. Zij vertegenwoordigen de achterban in commissies en overlegplatforms die er toe doen en lobbyen samen met lokale ondernemersverenigingen, MKB-Nederland Midden en andere belanghebbenden voor een optimaal ondernemersklimaat in de regio.

Bestuursleden zijn werkgevers in de regio, groot en klein, uit diverse sectoren.

Lobbyspeerpunten 2018 VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen

  • Meer aandacht voor internationaal ondernemen (Hanzeroutes, Trade Office)
  • Krapte op de arbeidsmarkt en opleiden vakkrachten
  • Aan de slag met circulaire economie en energietransitie naar grootschaliger niveau brengen
  • Verbeteren aansluiten (internationale) wegenstructuur (A28, N50, N35), lucht (Lelystad Airport) en water (bevaarbaarheid Vecht, aanpassing sluizen Kornwerderzand)

Download de volledige groeiagenda met lobbyspeerpunten van de regio in de Community, het digitale ledenplatform van VNO-NCW.

Bestuursleden VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen

Arnhem-Nijmegen is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Marcel Hielkema
voorzitter
Martin Visser
vice-voorzitter
Pieter de Boer
regiomanager
Ilko Bosman
bestuurslid
Bernard de Graaf
bestuurslid
Josée Koreman
bestuurslid
1
/ 01