Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Ondernemerspanel Gelderland: 1/3 ondernemers wil groeien of verduurzamen, maar kan dat vaak niet

Ondernemers in Gelderland geven wederom aan dat meer dan de helft negatieve effecten ondervindt van de huidige crisissen. Dit is ongeveer net zo hoog als in het voorjaar 2022 en het voorjaar 2021. Maar wel lager dan aan het begin van de coronacrisis (voorjaar 2020) en begin energiecrisis (najaar 2022). Ondernemers kiezen er verder voor vaker de gestegen kosten voor energie en grondstoffen door te berekenen in hun prijzen. Dit blijkt uit een peiling van een ondernemerspanel van VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden, waaraan Gelderse ondernemers deelnamen.

In deze editie van het panel is er extra ingegaan op het vestigingsklimaat. Respondenten geven aan tevreden te zijn over bereikbaarheid en de uitstraling van de vestigingsplaats. Ondernemers in een winkelgebied zijn echter duidelijk minder tevreden over de uitstraling en de aanpak van overlast. Over de voorzieningen op de vestigingsplaats is men over het algemeen tevreden, net als over de huidige beschikbare voorzieningen zoals bijvoorbeeld elektriciteit en snel internet.

Knelpunten in de toekomst
Bij het vooruitkijken naar de nabije toekomst komen er echter knelpunten kijken. Ondernemers geven aan minder tevreden te zijn over de mogelijkheden om uit te breiden. Dit speelt het sterkst bij ondernemingen op bedrijventerreinen en detailhandelsondernemingen. Bij 1 op de 3 ondernemers speelt problematiek rondom netcongestie. Maakindustrie ondervindt hiervan de meeste problemen en houdt groei en vooral verduurzaming tegen.

Ruimte voor circulariteit
Een ander punt is de beschikbare ruimte. Een derde van de ondernemers heeft plannen om uit te breiden, om nieuw te bouwen of om te verhuizen. Verwacht wordt dat de plannen veelal al binnen 3 jaar uitgevoerd zullen worden. Opvallend is dat men over het algemeen wel trouw is aan de huidige gemeente waar men gevestigd is. Ondernemers verwachten ook dat voor het realiseren van een circulaire economie meer ruimte nodig is voor reststromen en retourstromen. (Milieu)Ruimte die ze nu niet hebben. De helft van de ondernemers verwacht dat uitbreiden/verhuizen prima gaat lukken. Iets minder dan de helft verwacht echter veel problemen bij het vinden van een kavel, geen hoge milieucategorie, het verkrijgen van een vergunning en dat stikstof ook nog een rol speelt. Met name bestaande bedrijventerreinen staan hierbij onder druk, zoals we recent zien op bedrijventerrein Winkelsteeg in Nijmegen, waar de gemeente wil kiezen voor het afschalen van de milieucategorie op het bedrijventerrein om woningbouw mogelijk te maken.

Draagkracht onder druk
Marcel Hielkema, voorzitter van VNO-NCW Midden: “De uitdagingen van ondernemend Gelderland stapelen zich op. We komen langzaamaan op een punt dat de draagkracht van ondernemers om brede welvaart te realiseren voor Gelderland onder druk komt te staan. Met de resultaten uit ons Ondernemerspanel kunnen we het gesprek aangaan met de provincie om knelpunten integraal aan te pakken.”

Bekijk hier het volledige rapport van het Ondernemerspanel Gelderland.

Contactpersoon: Christian Lorist, manager projecten, 06-51555021