Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Stikstofuitspraak brengt doortrekken A15 en verbreding A12 stap dichterbij

Woensdag 5 april 2023 deed de Raad van State uitspraak over de rekengrens voor stikstofneerslag in natuurgebieden. Het oordeel is dat de huidige gehanteerde grens van 25 kilometer rondom een project voldoet en dat alles wetenschappelijk goed is onderbouwd. Deze uitspraak betekent dat het doortrekken van de A15 en de verbreding van de A12, waarvoor we vanuit VNO-NCW Midden ook onze lobby-bijdrage leveren, een stap dichterbij komen. Deze uitspraak biedt echter nog geen zekerheid dat de werkzaamheden aan beide snelwegen daadwerkelijk worden aangepakt. Over vijf bezwaren dient nog een oordeel geveld te worden. Een definitieve uitspraak volgt later.

Marcel Hielkema, voorzitter VNO-NCW Midden: “Deze uitspraak stemt ons enigszins positief. Binnen het bredere stikstofdebat is dit een opsteker en zeker een stap in de goede richting voor het doortrekken van de A15 en de verbreding van de A12. Die trajecten zijn essentieel om te zorgen dat de regio Arnhem-Nijmegen en omliggende regio’s Achterhoek en Rivierenland bereikbaar blijven voor een beter woon-, werk- én ondernemersklimaat. Vanuit VNO-NCW Midden willen we benadrukken dat het van groot belang is dat er op korte termijn een definitieve uitspraak volgt met hopelijk groen licht!”

Meer achtergrondinformatie: Bekijk hier het persbericht van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen