Foto: Jaap Baart Fotografie

VNO-NCW Twente

Leden van VNO-NCW Twente ontmoeten elkaar maandelijks tijdens inspirerende bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten. Via het bestuur en de regiomanager kunnen leden direct invloed uitoefenen op de lobby.

Kijk in de agenda voor alle evenementen.

Het bestuur van VNO-NCW Twente brengt samen met de leden prioriteiten in lobbydoelen aan en stelt het jaarlijkse regionale bijeenkomstenprogramma samen. Zij vertegenwoordigen de achterban in commissies en overlegplatforms die er toe doen en lobbyen samen met lokale ondernemersverenigingen, MKB-Nederland Midden en andere belanghebbenden voor een optimaal ondernemersklimaat in de regio.

Bestuursleden zijn werkgevers in de regio, groot en klein, uit diverse sectoren.

Lobbyspeerpunten VNO-NCW Twente

  • Voldoende beschikbaarheid kwalitatieve bedrijfskavels en de juiste bedrijven op de juiste plaats
  • Infrastructurele verbeteringen (A1-A35, N35-A35, verbreden Twentekanalen)
  • Stimuleren circulair ondernemen (mbv CIRCLES) en ontzorgen van ondernemer op gebied van
    energiebesparing en duurzaam opwekken van energie
  • Uitvoering van de Banenafspraak mbv Opnaarde100.000

Download de volledige groeiagenda met lobbyspeerpunten van de regio in de Community, het digitale ledenplatform van VNO-NCW.

Bestuursleden VNO-NCW Twente

Twente is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Michel ten Hag
voorzitter
Esmée Pater
regiomanager
Lian Nijhuis-Pierik
bestuurslid
Niels Peters
bestuurslid
André Pluimers
bestuurslid
Helga Scholtz
bestuurslid
Trudy Vos
bestuurslid
Marc Woesthuis
bestuurslid
1
/ 01
Steden- driehoek VeluweVallei Flevoland provincie Utrecht Arnhem - Nijmegen Rivieren- land Twente regio Zwolle Achterhoek

Regio's

VNO-NCW Midden werkt aan een optimaal ondernemersklimaat in 9 economische regio’s in 4 provincies (Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht). Klik op de kaart van uw regio voor informatie over activiteiten en lobbyprioriteiten.

Achterhoek | regio Arnhem-Nijmegen | Flevoland | Rivierenland | Stedendriehoek |
Twente | provincie Utrecht | VeluweVallei | regio Zwolle