Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

VNO-NCW Midden regio Zwolle

VNO-NCW Midden maakt zich sterk voor een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat in negen regio’s in de provincies Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Vanuit deze regio’s leveren wij een belangrijke bijdrage aan de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Samen zorgen we dat de stem van de ondernemer te horen is.

Evenementen in de regio

In elke regio organiseren we inspirerende bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten over actuele thema’s. De leden van VNO-NCW Midden zijn in alle negen regio’s van harte welkom bij onze bijeenkomsten. Daarmee stimuleren wij verbinding tussen onze leden om kennis en ervaring te delen en elkaar te inspireren. Klik hier voor onze eventkalender.

Regionale en lokale belangen

De bestuursleden van VNO-NCW Midden regio Zwolle zetten zich in voor de regionale en lokale belangen van ondernemers en werkgevers. Zij vertegenwoordigen onze regionale leden in diverse overlegplatformen en commissies. Dankzij lobby-inspanningen in samenwerking met onder andere lokale ondernemersverenigingen en MKB-Nederland Midden, maken zij zich sterk voor een optimaal ondernemersklimaat in de deze regio.

Speerpunten regio Zwolle

We behartigen jouw ondernemersbelangen en ondersteunen je met lobbyactiviteiten, aansprekende projecten en het organiseren van gerichte evenementen. Dat doen we binnen vier ondernemersthema’s.

Arbeidsmarkt en Onderwijs
 • Onze lobby-inspanningen zorgen voor vaart in de realisatie van de Banenafspraak waardoor werkgevers de doelstellingen kunnen halen.
 • Als mede-oprichter en penvoerder van Werkend Zwolle leveren we een belangrijke bijdrage aan een regionaal netwerk waarin meer dan 40.000 arbeidsplaatsen zijn ondergebracht.
 • In samenwerking met Werkenbij.FM helpen wij ondernemers om een podcast op te nemen om op een laagdrempelige en eigentijdse manier de toekomstige werknemer te bereiken.
 • Als ambassadeur van de Human Capital Tafel Regio Zwolle zetten we in op concrete acties voor werkgevers en werknemers om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen.
 • We organiseren diverse bijeenkomsten zoals bedrijfsbezoeken aan inspirerende werkgevers, masterclasses  door arbeidsmarktregisseurs en diverse workshops voor HR-professionals.
 • Met Vitaal Bedrijf kunnen werkgevers gratis scans en adviesgesprekken aanvragen om de vitaliteit van hun medewerkers en hun bedrijf te meten.
Energie en Circulair
 • We bieden ondernemers, o.m. met bijeenkomsten en onze Whitepaper Energie, adviezen en tips over de aanpak van netcongestie en verduurzaming.
 • We helpen ondernemers om elkaar te inspireren en onderlinge kennis te delen over circulariteit. Dat doen we met workshops over verduurzaming en met de Circulaire Innovatie Top 20.
 • Met de oprichting van de Energie Expertise Centra (ECC) gaan we bedrijven 1 op 1 en in projecten helpen bij de energietransitie en toekomstbestendig maken van hun onderneming.
 • Als partner van Rond Ondernemen leveren wij een bijdrage aan het ondersteunen van ondernemers bij het ontwikkelen van visie, kennis en vaardigheden voor nieuwe circulaire businessmodellen.
 • Binnen de RES (Regionale Energie Strategie) vertegenwoordigen wij de ondernemersbelangen in de samenwerking met overheid en publieke partners.
Infrastructuur en Ruimte
 • We lobbyen zowel op lokaal als provinciaal niveau actief voor kwalitatief en kwantitatief goed aanbod van toekomstbestendige bedrijventerreinen.
 • De verruiming van de Zeesluis Kornwerderzand komt, mede dankzij onze lobby-bijdrage een stap dichterbij.
 • We blijven ons krachtig inzetten voor de aanpak van de N35.
 • We maken ons hard voor een sterke infrastructuur en goede mobiliteit voor woon-werkverkeer in regio Zwolle. Dit doen we door bestuurlijk aan te schuiven bij diverse triple helix overleggen en door onze lobbyactiviteiten.
Innovatie en Ondernemerschap
 • We organiseren diverse evenementen voor persoonlijke en zakelijke groei van jou als ondernemer waaronder ‘Meet the President’ en De Ondernemersborrel regio Zwolle.
 • Met het initiëren van structureel overleg tussen gemeenten en lokale bedrijvenkringen, leveren we een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de ondernemerskracht in Twente.
 • Als partner van Boost Smart Industry helpen we de Oost-Nederlandse industrie toekomstbestendig te worden door kansen in kaart te brengen, ontwikkelingen te versnellen en partijen te verbinden.
 • Met workshops helpen we ondernemers om hun bedrijven weerbaar te maken tegen cyberaanvallen en ondermijning.
 • We bieden ondernemers in expertmeetings met kennispartners, NLinBusiness en Go4Export handreikingen over export(kansen) voor hun onderneming.

Bestuursleden VNO-NCW regio Zwolle

Regio Zwolle is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Laurens de Lange
voorzitter
Esmée Pater
regiomanager
Klaas Jan Boessenkool
bestuurslid
Gabriella Esselbrugge
bestuurslid
Gerrit-Jan Hagedoorn
bestuurslid
Renate Meulenkamp Back
bestuurslid
Paul Veld
bestuurslid
Henk Zwoferink
bestuurslid
1
/ 01
Steden- driehoek VeluweVallei Flevoland provincie Utrecht Arnhem - Nijmegen Rivieren- land Twente regio Zwolle Achterhoek

Regio's

VNO-NCW Midden werkt aan een optimaal ondernemersklimaat in 9 economische regio’s in 4 provincies (Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht). Klik op de kaart van uw regio voor informatie over activiteiten en lobbyprioriteiten.

Achterhoek | regio Arnhem-Nijmegen | Flevoland | Rivierenland | Stedendriehoek |
Twente | provincie Utrecht | VeluweVallei | regio Zwolle