foto: Nathalie Smit via Marketing Oost

VNO-NCW regio Zwolle

Leden van VNO-NCW regio Zwolle ontmoeten elkaar maandelijks tijdens inspirerende bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten. Via het bestuur en de regiomanager kunnen leden direct invloed uitoefenen op de lobby.

Kijk in de agenda voor alle evenementen.

Het bestuur van VNO-NCW regio Zwolle brengt samen met de leden prioriteiten in lobbydoelen aan en stelt het jaarlijkse regionale bijeenkomstenprogramma samen. Zij vertegenwoordigen de achterban in commissies en overlegplatforms die er toe doen en lobbyen samen met lokale ondernemersverenigingen, MKB-Nederland Midden en -Zwolle en andere belanghebbenden voor een optimaal ondernemersklimaat in de economische regio Zwolle.

Bestuursleden zijn werkgevers in de regio, groot en klein, uit diverse sectoren

Lobbyspeerpunten VNO-NCW regio Zwolle

  • krapte op de arbeidsmarkt, opleiding
  • inclusieve samenleving
  • circulair ondernemen en energietransitie
  • ontwikkelen slimme mobiliteit
  • meer internationaal ondernemen (Hanzeroutes, Trade Office)
  • verbeteren aansluiting (internationaal) verkeer voor weg (A28, N35, N50), lucht (Lelystad Airport) en water (bevaarbaarheid Vecht en aanpassing sluizen Kornwerderzand)

Download de volledige groeiagenda in de Community, het digitale ledenplatform van VNO-NCW.

Bestuursleden VNO-NCW regio Zwolle

Regio Zwolle is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Laurens de Lange
voorzitter
Esmée Pater
regiomanager
Klaas Jan Boessenkool
bestuurslid
Gabriella Esselbrugge
bestuurslid
Gerrit-Jan Hagedoorn
bestuurslid
Renate Meulenkamp Back
bestuurslid
Henk Zwoferink
bestuurslid
1
/ 01
Steden- driehoek VeluweVallei Flevoland provincie Utrecht Arnhem - Nijmegen Rivieren- land Twente regio Zwolle Achterhoek

Regio's

VNO-NCW Midden werkt aan een optimaal ondernemersklimaat in 9 economische regio’s in 4 provincies (Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht). Klik op de kaart van uw regio voor informatie over activiteiten en lobbyprioriteiten.

Achterhoek | regio Arnhem-Nijmegen | Flevoland | Rivierenland | Stedendriehoek |
Twente | provincie Utrecht | VeluweVallei | regio Zwolle