Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

“Wij ondernemers” gaan sneller dan de overheid

Wanneer je zoals ik vanuit een ondernemersperspectief werkt, maar daarnaast als vertegenwoordiger van de ondernemers ook onderdeel bent van de besluitvorming bij de overheid, dan leidt dat tot inzichten. Bijvoorbeeld waarom ondernemers sneller gaan dan de overheid, maar ook wat wordt waar en wanneer besloten. En…“Overheids” blijkt een taal te zijn, net als Duits of Engels.

Ik krijg van jullie, onze leden, wel eens de vraag of dat overleg met de overheid niet heel veel tijd kost en dat moet ik dan absoluut toegeven. Maar de andere kant is dat veel besluiten worden genomen lang voordat het effect daarvan merkbaar wordt. Wanneer je daar niet meteen bij aanhaakt, kan het een kant op gaan die voor ondernemers verkeerd uitpakt. Dan is het kwaad al geschied en krijg dat dan nog maar eens gerepareerd. Dat is precies de reden waarom wij ons vanuit VNO-NCW Midden inzetten voor regionale, provinciale en landelijke lobby. We komen daarmee op voor jullie belangen. Ook al betekent dit dat we soms echt een lange adem moeten hebben.

Vergeet ook niet dat het bedrijfsleven veel ervaring heeft in het uitvoerbaar maken van plannen, in tegenstelling tot de overheid die struikelt over het grote aantal onuitgevoerde of onuitvoerbare plannen. Binnen onze regio zien we nu een nieuwe trend, namelijk: Een goed plan met goede afspraken, geld voor uitvoering en een mooi vooruitzicht voor ondernemers, inwoners, onderwijs én regionale overheid. Echter, de landelijke politiek laat ons behoorlijk in de steek en we constateren dat onze demissionair minister Mark Harbers zijn eerdere afspraken niet nakomt… Ik heb het natuurlijk over het terugtrekken van de gelden voor de N35 en daar ben ik écht zuur van. Met zoveel partijen hebben we ons hiervoor ingezet. De euforie was groot, maar wordt in één klap weggevaagd. Met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht vind ik daarom dat we vanuit de regio letterlijk nadrukkelijk onze stem mogen laten horen. Stem op een partij die de regio’s hoog in het vaandel heeft staan en die vóór het verbeteren van de N35 is. “Wij ondernemers” gaan sneller dan de overheid. Hopelijk gaat het nieuwe kabinet op dit vraagstuk wat snelheid van ons overnemen.

Laurens de Lange
Voorzitter VNO-NCW regio Zwolle
(ldelange@terratransities.nl | https://www.linkedin.com/in/laurensdelange)