Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Toekenning Regio Deals 2024 aan Achterhoek, Stedendriehoek en Zwolle!

Met de Regio Deals werken het Rijk en de regio samen om belangrijke opgaven op het gebied van wonen, werken en leven aan te pakken. Het doel erachter is om te blijven investeren in de potentie van de regio’s. Als VNO-NCW Midden zijn we betrokken bij deze regiodeals om projecten voor én met ondernemers uit te voeren. We zetten ons bijvoorbeeld in voor toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen, we helpen ondernemers bij het zetten van circulaire stappen en we ondersteunen bij het vergroten van de digitalisering.

Binnen ons werkgebied dienden drie regio’s een aanvraag voor een Regio Deal in. Achterhoek vroeg een bijdrage van € 70 miljoen, Stedendriehoek vroeg € 40 miljoen en Zwolle diende een aanvraag in voor € 32 miljoen. Deze regio’s ontvangen niet de volledige aangevraagde bedragen. Maar kunnen zeker alle drie een mooi bedrag tegemoet zien.

Regio Achterhoek: 25 miljoen

Aan de regio Achterhoek wordt een deel van de aangevraagde bijdrage toegekend, namelijk € 25 miljoen. Daar zijn de bestuursleden van VNO-NCW Achterhoek content mee: “We ervaren nu al dat de dubbele vergrijzing en ontgroening ons mkb, voorzieningenniveau en onze arbeidsmarkt onder druk zetten. Tel daarbij op de slechte bereikbaarheid en opgaven in het landelijk gebied. Deze toekenning is, ondanks dat we op meer hadden gehoopt, nog steeds heel welkom. De gezamenlijke bereidheid om te investeren in onze Achterhoek is groot.”

Regio Stedendriehoek: 20 miljoen

Ook de regio Stedendriehoek kan rekenen op een mooi bedrag, in dit geval € 20 miljoen. Rijn Platteel, voorzitter VNO-NCW Stedendriehoek: “In de aanloop naar deze Regio Deal was overduidelijk dat ondernemers, onderwijs en overheden elkaar goed konden vinden. De lijst met projecten, die in het kader van de Triple Helix werden ingediend, vormt een indrukwekkend bewijs van deze krachtige samenwerking. De ondernemers in de regio Stedendriehoek zijn vastbesloten om met volle energie aan de slag te gaan om tot een  succesvolle realisatie te komen.”

Regio Zwolle: 30 miljoen

Als derde in de rij krijgt ook de regio Zwolle bijna het volledige bedrag toegekend: € 30 miljoen. “De Regio Deal voor Regio Zwolle is momenteel nog niet onderbouwd, maar de intensieve publiek-private samenwerking in de regio heeft ongetwijfeld positief bijgedragen. Het realiseren van concrete actieprogramma’s voor transitieopgaven en gezamenlijke uitvoering staan centraal in het beleid van VNO-NCW Zwolle. Wij zijn ervan overtuigd dat deze aanpak tot een structureel beter vestigingsklimaat leidt.” Aldus Laurens de Lange, voorzitter VNO-NCW Zwolle.

Wij feliciteren de regio’s met het behaalde resultaat. We kijken er naar uit om te zien welke mooie initiatieven er de komende tijd ontwikkeld worden door de toegekende Regio Deals.