VNO-NCW Achterhoek

De 400 leden van VNO-NCW Achterhoek ontmoeten elkaar maandelijks tijdens inspirerende bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten. Via het bestuur en de regiomanager kunnen leden direct invloed uitoefenen op de lobby.

Kijk in de agenda voor alle evenementen.

Het bestuur van VNO-NCW Achterhoek brengt samen met de leden prioriteiten in lobbydoelen aan en stelt het jaarlijkse regionale bijeenkomstenprogramma samen. Zij vertegenwoordigen de achterban in commissies en overlegplatforms die er toe doen en lobbyen samen met lokale ondernemersverenigingen, MKB-Nederland Midden en andere belanghebbenden voor een optimaal ondernemersklimaat in de Achterhoek.

Bestuursleden zijn werkgevers in de Achterhoek, groot en klein, uit diverse sectoren.

Kennispartners

Lobbyspeerpunten VNO-NCW Achterhoek

  • Infrastructuur: onderzoek 2e fase N18; betere doorstroom A12; project ViA15.
  • Onderwijs & arbeidsmarkt: goede aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt; Leven Lang Ontwikkelen met o.a. project MKB Idee.  Scholingsvouchers. Meer hybride en modulair onderwijs; succesvol STERA project (vmbo hybride onderwijs) sector techniek uitbreiden naar andere sectoren.
  • Inclusieve arbeidsmarkt: Perspectief op Werk; Doe Agenda Achterhoek. Vertaling in concrete plannen voor een goed functionerende arbeidsmarkt en de totstandkoming van goede matches tussen vraag en aanbod in de Achterhoek; transparantie en focus op onbenut arbeidspotentieel, inclusieve technologie, taalvaardigheid en digitale vaardigheden.
  • Techniekdagen: vernieuwing om doelgroep 12-14 jarigen te bereiken en kennismaking met nieuwste technologieën. Uitbreiding naar Week van de techniek met bedrijfsbezoeken.
  • Statushouders: verbeterde toeleiding naar arbeidsmarkt en betere taalbeheersing.
  • Duurzame inzetbaarheid: Vitaal bedrijf met o.a. vitaliteitsscan.
  • Innovatie: technologische en sociale innovatie. Focus op sleutel technologieën. Samenwerking ACT/RCT; Boost, Achterhoek Open Innovatieprijs.
  • Smarthub: ondernemers aanhaken en jongeren betrekken bij de activiteiten en netwerken van VNO-NCW Achterhoek.
  • Wonen: Passende huisvesting voor jongeren en andere doelgroepen in de Achterhoek.
  • Ondernemers ondersteunen bij circulair ondernemen en energietransitie (Gelders Energie Akkoord, Circles, Cirkelregio Achterhoek, energiescans).
  • Governance: twee bestuursleden vertegenwoordigen VNO-NCW Achterhoek in de Achterhoek Board, vertegenwoordiging bestuursleden aan de zes thematafels.
  • Uitwerking MKB Deal Achterhoek (productiviteitsverbetering MKB-bedrijven).
  • Bedrijventerreinen: goede programmering en toekomstbestendige bedrijventerreinen.

 

Achterhoekse Zaken

Vier keer per jaar ontvangen leden en relaties van VNO-NCW Achterhoek de nieuwsbrief Achterhoekse Zaken, met regionieuws, lobbynieuws en nog veel meer.
Bekijk hier de laatste editie.

Bestuursleden VNO-NCW Achterhoek

De Achterhoek is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Koen Knufing
voorzitter
Wilma Elbertsen
regiomanager
Jürgen van Aalst
bestuurslid
Hans van de Guchte
bestuurslid
Fred Harbers
bestuurslid
Henk Tappel
bestuurslid
Harold Vulink
auditor
Pedro Wiggers
bestuurslid
Elise Wijkamp-Hermsen
bestuurslid
1
/ 01
Steden- driehoek VeluweVallei Flevoland provincie Utrecht Arnhem - Nijmegen Rivieren- land Twente regio Zwolle Achterhoek

Regio's

VNO-NCW Midden werkt aan een optimaal ondernemersklimaat in 9 economische regio’s in 4 provincies (Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht). Klik op de kaart van uw regio voor informatie over activiteiten en lobbyprioriteiten.

Achterhoek | regio Arnhem-Nijmegen | Flevoland | Rivierenland | Stedendriehoek |
Twente | provincie Utrecht | VeluweVallei | regio Zwolle