Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

VNO-NCW Midden regio Achterhoek

VNO-NCW Midden maakt zich sterk voor een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat in negen regio’s in de provincies Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Vanuit deze regio’s leveren wij een belangrijke bijdrage aan de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Samen zorgen we dat de stem van de ondernemer te horen is.

Evenementen in de regio

In elke regio organiseren we inspirerende bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten over actuele thema’s. De leden van VNO-NCW Midden zijn in alle negen regio’s van harte welkom bij onze bijeenkomsten. Daarmee stimuleren wij verbinding tussen onze leden om kennis en ervaring te delen en elkaar te inspireren. Klik hier voor onze eventkalender.

Regionale en lokale belangen

De bestuursleden van VNO-NCW Midden regio Achterhoek zetten zich in voor de regionale en lokale belangen van ondernemers en werkgevers. Zij vertegenwoordigen onze regionale leden in diverse overlegplatformen en commissies. Dankzij lobby-inspanningen in samenwerking met onder andere lokale ondernemersverenigingen en MKB-Nederland Midden, maken zij zich sterk voor een optimaal ondernemersklimaat in de deze regio.

Speerpunten regio Achterhoek

We behartigen jouw ondernemersbelangen en ondersteunen je met lobbyactiviteiten, aansprekende projecten en het organiseren van gerichte evenementen. Dat doen we binnen vier ondernemersthema’s.

Arbeidsmarkt en Onderwijs
 • Met de organisatie van Techniekdagen maken we jaarlijks duizenden jongeren enthousiast voor werken met techniek.
 • Met ‘Leercultuur MKB Gelderland’ ondersteunen we werkgevers bij het vormgeven van de leercultuur binnen hun eigen bedrijf om medewerkers te behouden. Dat gebeurt door onder meer inzet van een arbeidsmarktcoach.
 • Met Vitaal Bedrijf kunnen werkgevers gratis scans en adviesgesprekken aanvragen om de vitaliteit van hun medewerkers en hun bedrijf te meten.
 • We helpen werkgevers bij arbeidsmarktvraagstukken met masterclasses over ondernemen in een dynamische arbeidsmarkt, verzorgd door NLwerktaanWerk.
 • Voor kleinere Achterhoekse MKB-ondernemingen zijn HR-vouchers beschikbaar om in te zetten voor een HR-scan, adviesgesprek met een HR-professional en inspirerende groepsbijeenkomsten.
 • Het project “Unieke Achterhoekers aan het werk”, is onderdeel van het landelijk initiatief “Op naar de 100.000 banen”. Hier bieden we werkgevers ondersteuning bij het inzetten van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Energie en Circulair
 • We zijn betrokken bij expertisecentrum “Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek”. Ondernemers vinden hier adviezen en tips over onder meer de aanpak van netcongestie en verduurzaming.
 • Mede dankzij onze inzet is Cirkelregio Achterhoek opgericht. Hier komen publieke en private partijen samen voor kennisdeling over regionale circulaire initiatieven.
 • Met “Achterhoek Verbindt Energie” brengen we ondernemers samen om elkaar te inspireren en kennis en kunde te delen op het gebied van energievraagstukken.
 • De Circulaire Innovatie Top 20 en workshops over het uitwisselen van reststromen geven ondernemers inspiratie en zorgen voor onderlinge kennisdeling.
 • In de stuurgroep RES laten we de stem van de ondernemers horen in het kader van de energietransitie.
Infrastructuur en Ruimte
 • We lobbyen actief voor kwalitatief en kwantitatief goed aanbod van toekomstbestendige bedrijventerreinen.
 • We zetten in op slimme en andere manieren van vervoer van werk naar werk, zodat we minder files hebben. Dat gebeurt onder meer door inzet van mobiliteits- en logistiek makelaars.
 • Het doortrekken van de A15 en de verbreding van de A12 komt, mede dankzij onze lobby-bijdrage, een stap dichterbij.
 • Aan de thematafel Wonen maken we ons sterk voor snelle realisatie van meer woningen in de Achterhoek.
Innovatie en Ondernemerschap
 • Met workshops helpen we ondernemers om hun bedrijven weerbaar te maken tegen cyberaanvallen en ondermijning.
 • We zijn partner en medeorganisator van de Innovatieprijs Achterhoek Liemers om de innovatieve kracht in de regio te bevorderen en promoten.
 • Elke 2 jaar wordt de ondernemersprijs Achterhoek uitgereikt. Met deze prijs stimuleren we ondernemerschap en innovatie in onze regio.
 • Wij bieden ondernemers in expertmeetings met kennispartners, NLinBusiness en Go4Export handreikingen over export(kansen) voor hun onderneming.
 • RCT Gelderland, regio Achterhoek (ACT) en VNO-NCW midden pakken de belangen van de maakindustrie op en vertalen dit naar lobby en concrete acties.
 • We zijn partner van Boost Smart Industry. We helpen de Oost-Nederlandse industrie toekomstbestendig te worden door kansen in kaart te brengen, ontwikkelingen te versnellen en partijen te verbinden.
 • Aan de thematafel Smart Werken & Innovatie ontwikkelen we projecten voor ondernemers op het terrein van innovatie en innovatief werken (o.a. robotisering, digitalisering).
 • We organiseren diverse evenementen voor persoonlijke en zakelijke groei van jou als ondernemer.

 

Bestuursleden VNO-NCW Achterhoek

De Achterhoek is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Carolien Nijhuis
voorzitter
Wilma Elbertsen
regiomanager
Hans van de Guchte
bestuurslid
Fred Harbers
bestuurslid
Koen Mentink
bestuurslid
Henk Tappel
bestuurslid
Harold Vulink
auditor
Pedro Wiggers
bestuurslid
Elise Wijkamp-Hermsen
bestuurslid
1
/ 01

Achterhoekse Zaken

Vier keer per jaar ontvangen leden en relaties van VNO-NCW Achterhoek de nieuwsbrief Achterhoekse Zaken, met regionieuws, lobbynieuws en nog veel meer.
Bekijk hier de laatste editie. Voor alle links die genoemd worden in de Achterhoekse Zaken, kun je hier terecht.

Steden- driehoek VeluweVallei Flevoland provincie Utrecht Arnhem - Nijmegen Rivieren- land Twente regio Zwolle Achterhoek

Regio's

VNO-NCW Midden werkt aan een optimaal ondernemersklimaat in 9 economische regio’s in 4 provincies (Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht). Klik op de kaart van uw regio voor informatie over activiteiten en lobbyprioriteiten.

Achterhoek | regio Arnhem-Nijmegen | Flevoland | Rivierenland | Stedendriehoek |
Twente | provincie Utrecht | VeluweVallei | regio Zwolle