VNO-NCW Achterhoek

De 400 leden van VNO-NCW Achterhoek ontmoeten elkaar maandelijks tijdens inspirerende bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten. Via het bestuur en de regiomanager kunnen leden direct invloed uitoefenen op de lobby.

Kijk in de agenda voor alle evenementen.

Het bestuur van VNO-NCW Achterhoek brengt samen met de leden prioriteiten in lobbydoelen aan en stelt het jaarlijkse regionale bijeenkomstenprogramma samen. Zij vertegenwoordigen de achterban in commissies en overlegplatforms die er toe doen en lobbyen samen met lokale ondernemersverenigingen, MKB-Nederland Midden en andere belanghebbenden voor een optimaal ondernemersklimaat in de Achterhoek.

Bestuursleden zijn werkgevers in de Achterhoek, groot en klein, uit diverse sectoren.

Kennispartners

Lobbyspeerpunten 2019 VNO-NCW Achterhoek

 • Via Smarthub werken we aan de regiobranding van de Achterhoek met focus op smart industry, smart werken en profilering als dé stage- en afstudeerregio van Nederland. Meer dan 130 bedrijven dragen financieel bij. Het Talentprogramma is succesvol uitgerold, jong talent bezoekt periodiek een netwerkbijeenkomst van VNO-NCW Achterhoek.
 • We organiseren de Achterhoek Open Innovatieprijs in het kader van regiobranding: positioneren van de Achterhoek als innovatieve industrie regio.
 • Aandacht voor huisvesting voor jongeren: passende huisvesting; flexibiliteit bestemminsplannen en regelgeving.
 • Regiodeal Achterhoek: 20 mln. beschikbaar. Vice voorzitter VNO-NCW Achterhoek heeft zitting in de stuurgroep Regiodeal Achterhoek (samenwerking Achterhoek met het Rijk).
 • STERA (Smart Technical Education Regio Achterhoek): smart technical education regio Achterhoek: behoud technisch vmbo onderwijs door nauwe samenwerking bedrijfsleven en onderwijs. De samenwerkende partijen willen tenminste 400 extra  leerlingen voor de techniek opleiden en hen ook een beter beroepsbeeld bijbrengen Alle vmbo scholen in de Achterhoek doen mee.
 • We organiseren Techniekdagen en de Week van de Techniek om jongeren enthousiast te maken voor het kiezen van een technische opleiding. Jaarlijks één Techniekdag in de Achterhoek en jaarlijks een grensoverschrijdende Techniekdag.
 • Inzet op arbeidsparticipatie van verschillende doelgroepen o.a. met het 100.000 Banenplan. (www.opnaarde100000.nl)
 • Achterhoek Onderneemt Duurzaam: ondersteunen van ondernemers in de energietransitie. Doelstelling tot 2020 uitvoeren 785 DOE-scans en 1515 MKB EnergyCheckUps. Samenwerking industriekringen, VNO-NCW Achterhoek, Achterhoekse gemeenten.
 • Aandacht voor circulaire economie, o.a. met het programma CIRCLES, waaronder een workshop uitwisselen restromen Achterhoek, circulariteit in verschillende branches en circulair inkopen.
 • Innovatie bevorderen: nauwe samenwerking met Regionale Centra Technologie/Achterhoeks Centrum Technologie (RCT/ACT).
 • We werken aan betere bereikbaarheid (2e fase N18, doortrekken A15, betrouwbaar spoor en ICE in Arnhem, digitale bereikbaarheid en bereikbaarheid bedrijventerreinen). We zetten in op behoud van kwantiteit en kwaliteit van bedrijventerreinen in de Achterhoek.
 • Exportbevordering: handelsmissies, ledenreizen, voorlichtingsbijeenkomsten, Cross Border Talent-programma, Industriedag Duitsland, NLinBusiness
 • Sterke bestuurlijke vertegenwoordiging: we hebben zitting in de Achterhoek Board en zijn vertegenwoordigd aan Thematafels.
  www.achterhoek2030.nl/smart-governance/achterhoek-board/

Download de volledige groeiagenda in de Community, het digitale ledenplatform van VNO-NCW.

Achterhoekse Zaken

Vier keer per jaar ontvangen leden en relaties van VNO-NCW Achterhoek de nieuwsbrief Achterhoekse Zaken, met regionieuws, lobbynieuws en nog veel meer. Download de laatste editie in de Community.

Bestuursleden VNO-NCW Achterhoek

De Achterhoek is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Koen Knufing
voorzitter
Wilma Elbertsen
regiomanager
Jürgen van Aalst
bestuurslid
Hans van de Guchte
bestuurslid
Anneke van Ommen
bestuurslid
Henk Tappel
bestuurslid
Derk Wassink
bestuurslid
Pedro Wiggers
bestuurslid
Harold Vulink
auditor
1
/ 01