VNO-NCW Achterhoek

De 400 leden van VNO-NCW Achterhoek ontmoeten elkaar maandelijks tijdens inspirerende bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten. Via het bestuur en de regiomanager kunnen leden direct invloed uitoefenen op de lobby.

Kijk in de agenda voor alle evenementen.

Het bestuur van VNO-NCW Achterhoek brengt samen met de leden prioriteiten in lobbydoelen aan en stelt het jaarlijkse regionale bijeenkomstenprogramma samen. Zij vertegenwoordigen de achterban in commissies en overlegplatforms die er toe doen en lobbyen samen met lokale ondernemersverenigingen, MKB-Nederland Midden en andere belanghebbenden voor een optimaal ondernemersklimaat in de Achterhoek.

Bestuursleden zijn werkgevers in de Achterhoek, groot en klein, uit diverse sectoren.

Achterhoek verbindt

Achterhoekers zijn vindingrijk, behulpzaam en staan voor elkaar klaar. Nu fysiek samen komen door het coronavirus op dit moment niet meer kan is voor de Achterhoekse industrie het platform achterhoekverbindt.nl gestart. Zo houden ze met elkaar de industrie draaiend, ook voor de zorg. En dit is ook nodig, want uitgerekend het Achterhoekse bedrijfsleven vervult een belangrijke rol in deze tijden. Zij zijn een belangrijke schakel bij de productie van voedsel en de machines hiervoor en leveren essentiële onderdelen en technische hulpmiddelen voor de zorgsector. Elke ochtend om 8.00 uur is er een interactieve videopodcast waarin een Achterhoekse ondernemer wordt geïnterviewd.

Achterhoek Verbindt is een initiatief van CIVON, VNO-NCW Achterhoek, ACT-RCT, SIKA en 8RHK Ambassadeurs.
www.achterhoekverbindt.nl

Kennispartners

Lobbyspeerpunten 2020 VNO-NCW Achterhoek

  • Infrastructuur: onderzoek 2e fase N18; betere doorstroom A12; project ViA15.
  • Onderwijs & arbeidsmarkt: Beschikbaarheid personeel: meer hybride en modulair onderwijs; om- en bijscholing; werving talent van buiten de regio/landsgrenzen
  • Succesvolle STERA project (vmbo hybride onderwijs) sector techniek uitbreiden naar sector logistiek
  • Perspectief op Werk: Doe Agenda Achterhoek vertaling in concrete plannen voor een goed functionerende arbeidsmarkt en de totstandkoming van goede matches tussen vraag en aanbod in de Achterhoek
  • Techniekdagen: vernieuwing om doelgroep 12-14 jarigen te bereiken en kennismaking met nieuwste technologieën.
  • Statushouders: verbeterde toeleiding naar arbeidsmarkt en betere taalbeheersing
  • Duurzame inzetbaarheid: programma Vitale collega
  • Innovatie: technologische en sociale innovatie. Samenwerking ACT/RCT; Boost, Achterhoek Open Innovatieprijs; ondersteuning startups en scale ups
  • Smarthub: ondernemers aanhaken en jongeren betrekken bij de activiteiten en netwerken van VNO-NCW Achterhoek
  • Wonen: Passende huisvesting voor jongeren en andere doelgroepen in de Achterhoek
  • Ondernemers ondersteunen bij circulair ondernemen en energietransitie (Gelders Energie Akkoord, Circles, Cirkelregio Achterhoek, energiescans)
  • Governance: twee bestuursleden vertegenwoordigen VNO-NCW Achterhoek in de Achterhoek Board, vertegenwoordiging bestuursleden aan de zes thematafels
  • Uitwerking MKB Deal Achterhoek (productiviteitsverbetering MKB-bedrijven).

Bekijk hier het beeldverslag, dat Logisz speciaal gemaakt heeft voor de nieuwjaarsbijeenkomst 15 januari 2020.

Achterhoekse Zaken

Vier keer per jaar ontvangen leden en relaties van VNO-NCW Achterhoek de nieuwsbrief Achterhoekse Zaken, met regionieuws, lobbynieuws en nog veel meer.
Download hier de laatste editie.

Bestuursleden VNO-NCW Achterhoek

De Achterhoek is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Koen Knufing
voorzitter
Wilma Elbertsen
regiomanager
Jürgen van Aalst
bestuurslid
Hans van de Guchte
bestuurslid
Frank Jansen
bestuurslid
Anneke van Ommen
bestuurslid
Henk Tappel
bestuurslid
Derk Wassink
bestuurslid
Pedro Wiggers
bestuurslid
Harold Vulink
auditor
1
/ 01