VNO-NCW Achterhoek

De 400 leden van VNO-NCW Achterhoek ontmoeten elkaar maandelijks tijdens inspirerende bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten. Via het bestuur en de regiomanager kunnen leden direct invloed uitoefenen op de lobby.

Kijk in de agenda voor alle evenementen.

Het bestuur van VNO-NCW Achterhoek brengt samen met de leden prioriteiten in lobbydoelen aan en stelt het jaarlijkse regionale bijeenkomstenprogramma samen. Zij vertegenwoordigen de achterban in commissies en overlegplatforms die er toe doen en lobbyen samen met lokale ondernemersverenigingen, MKB-Nederland Midden en andere belanghebbenden voor een optimaal ondernemersklimaat in de Achterhoek.

Bestuursleden zijn werkgevers in de Achterhoek, groot en klein, uit diverse sectoren.

Kennispartners

Lobbyspeerpunten 2018 VNO-NCW Achterhoek

  • Via Smarthub werken we aan de regiobranding van de Achterhoek met focus op smart industry, smart werken en profilering als dé stage- en afstudeerregio van Nederland. Meer dan 60 bedrijven dragen financieel bij. Het Talentprogramma is uitgerold en gepresenteerd aan de leden.
  • Aandacht voor huisvesting voor jongeren: passende huisvesting; flexibliteit bestemminsplannen en regelgeving.
  • STERA: smart technical education regio Achterhoek: behoud technisch vmbo onderwijs door nauwe samenwerking bedrijfsleven en onderwijs. De samenwerkende partijen willen tenminste 400 extra  leerlingen voor de techniek opleiden en hen ook een beter beroepsbeeld bijbrengen Alle vmbo scholen in de Achterhoek doen mee.
  • We organiseren Techniekdagen om jongeren enthousiast te maken voor het kiezen van een technische opleiding (5.000 bezoekers. Sinds 2017 ook in Bocholt: 3.000 bezoekers)
  • Achterhoek Onderneemt Duurzaam: doelstelling tot 2020 uitvoeren 785 DOE-scans en 1515 MKB EnergyCheckUps. Samenwerking industriekringen, VNO-NCW Achterhoek, Achterhoekse gemeenten.
  • CIRCLES: 2018 workshop uitwisselen reststromen Ahoek; circulair inkopen.
  • We organiseren jaarlijks InnovatieFestival en reiken Open Achterhoek Innovatieprijs uit.
  • We werken aan betere bereikbaarheid (2e fase N18, doortrekken A15, betrouwbaar spoor en ICE in Arnhem en digitale bereikbaarheid)
  • Exportbevordering: handelsmissies, ledenreizen, voorlichtingsbijeenkomsten, Cross Border Talent-programma. Focus op zakendoen met Duitsland.

Download de volledige groeiagenda in de Community, het digitale ledenplatform van VNO-NCW.

Bestuursleden VNO-NCW Achterhoek

De Achterhoek is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Peter Rikken
voorzitter
Wilma Elbertsen
regiomanager
Jürgen van Aalst
bestuurslid
Hans van de Guchte
bestuurslid
Henriëtte van den Heuvel
bestuurslid
Koen Knufing
bestuurslid
Derk Wassink
bestuurslid
Pedro Wiggers
bestuurslid
Christiaan Zweers
bestuurslid
Harold Vulink
auditor
1
/ 01