Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

VNO-NCW provincie Utrecht

VNO-NCW Midden maakt zich sterk voor een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat in negen regio’s in de provincies Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Vanuit deze regio’s leveren wij een belangrijke bijdrage aan de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Samen zorgen we dat de stem van de ondernemer te horen is.

Evenementen in de regio

In elke regio organiseren we inspirerende bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten over actuele thema’s. De leden van VNO-NCW Midden zijn in alle negen regio’s van harte welkom bij onze bijeenkomsten. Daarmee stimuleren wij verbinding tussen onze leden om kennis en ervaring te delen en elkaar te inspireren. Klik hier voor de eventkalender.

Regionale en lokale belangen

De bestuursleden van VNO-NCW Midden provincie Utrecht zetten zich in voor de regionale en lokale belangen van ondernemers en werkgevers. Zij vertegenwoordigen onze regionale leden in diverse overlegplatformen en commissies. Dankzij lobby-inspanningen in samenwerking met onder andere lokale ondernemersverenigingen en MKB-Nederland Midden, maken zij zich sterk voor een optimaal ondernemersklimaat in de deze regio.

Speerpunten provincie Utrecht

We behartigen jouw ondernemersbelangen en ondersteunen je met lobbyactiviteiten, aansprekende projecten en het organiseren van gerichte evenementen. Dat doen we binnen vier ondernemersthema’s.

Arbeidsmarkt en Onderwijs
 • In samenwerking met de regisseurs van NLwerktaanwerk organiseren we masterclasses gericht op de kracht van verschillende generaties en oplossingen in de dynamische arbeidsmarkt.
 • Namens de ondernemers brengen we veel actuele vraagstukken in bij de Utrecht Talent Alliantie (UTA), de Regionaal Mobiliteitsteams, de Utrechtse Werktafel, de onderwijsinstellingen, brancheorganisaties en SBB. Onder meer over het belang van het behouden van technische opleidingen in de regio.
 • Wij vragen de diverse instanties om een duidelijke werkgeversbenadering: Een loketfunctie.
 • We faciliteren speciale HR-kringen voor onze leden en HR managers.
Energie en Circulair
 • Met diverse partijen werken we samen aan verduurzamen en toekomstbestendig maken van bedrijventerrein. Wij helpen bij het opzetten van de Smart Energy Hubs op bedrijventerreinen.
 • Wij organiseren bedrijfsbezoeken bij onze leden die al ver zijn op het gebied van verduurzamen en circulariteit.
 • Met o.m. bijeenkomsten en onze Whitepaper Energie, bieden wij ondernemers adviezen en tips over de aanpak van netcongestie en verduurzaming.
 • Wij informeren onze leden over actuele ontwikkelingen in de aanpak netcongestie en verduurzaming.
Infrastructuur en Ruimte
 • Wij lobbyen actief richting provincie en gemeente voor voldoende ruimte voor werklocaties. Daarbij is onze inzet: ruimte voor bedrijven om te kunnen groeien en verduurzamen.
 • We werken actief mee aan projecten voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen.
 • Vanuit de regio pushen we via landelijk VNO-NCW richting het Kabinet om te komen met een duidelijk plan met oplossingen voor de stikstofproblematiek zodat projecten in de regio kunnen doorgaan.
 • Samen met de branche collega’s TLN, EVOFenedex blijven we ons inzetten voor de aanpak Ring Utrecht/Ring Noord Utrecht (n230) Rijnsweerd A27, A28/A1 knooppunt Hoevelaken
Innovatie en Ondernemerschap
 • Met workshops helpen we ondernemers om hun bedrijven weerbaar te maken tegen cyberaanvallen en ondermijning. Daarin betrekken we cybernetwerk en werken we samen.
 • Binnen het ‘Platform Veilig Ondernemen Midden Nederland’ werken we in samenwerking met gemeenten, politie,  ondernemers(verenigingen) en Openbaar Ministerie aan veiligheid op bedrijventerreinen en cybersecurity bij bedrijven.
 • Wij bieden ondernemers in expertmeetings met kennispartners, NLinBusiness, Go4Export en de ROM handreikingen over export(kansen) voor hun bedrijf.

Bestuursleden VNO-NCW provincie Utrecht

Provincie Utrecht is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Jan Martijn Broekhof
voorzitter
Vacature
regiomanager
Miriam Hentzen
bestuurslid
Bas Janssen
bestuurslid
Tjalien de Lange
bestuurslid
Allard Schuering
bestuurslid
Henk Vedder
bestuurslid
1
/ 01
Steden- driehoek VeluweVallei Flevoland provincie Utrecht Arnhem - Nijmegen Rivieren- land Twente regio Zwolle Achterhoek

Regio's

VNO-NCW Midden werkt aan een optimaal ondernemersklimaat in 9 economische regio’s in 4 provincies (Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht). Klik op de kaart van uw regio voor informatie over activiteiten en lobbyprioriteiten.

Achterhoek | regio Arnhem-Nijmegen | Flevoland | Rivierenland | Stedendriehoek |
Twente | provincie Utrecht | VeluweVallei | regio Zwolle