VNO-NCW provincie Utrecht

Leden van VNO-NCW provincie Utrecht ontmoeten elkaar maandelijks tijdens inspirerende bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten. Via het bestuur en de regiomanager kunnen leden direct invloed uitoefenen op de lobby.

Kijk in de agenda voor alle evenementen.

Het bestuur van VNO-NCW provincie Utrecht brengt samen met de leden prioriteiten in lobbydoelen aan en stelt het jaarlijkse regionale bijeenkomstenprogramma samen. Zij vertegenwoordigen de achterban in commissies en overlegplatforms die er toe doen en lobbyen samen met lokale ondernemersverenigingen, MKB-Nederland Midden en andere belanghebbenden voor een optimaal ondernemersklimaat in de regio.

Bestuursleden zijn werkgevers in de regio, groot en klein, uit diverse sectoren.

Lobbyspeerpunten 2020VNO-NCW provincie Utrecht

  • Belang bij stakeholders benadrukken dat de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij regio Utrecht, die begin 2020 van start gaat, toegankelijk wordt voor regionale mkb-bedrijven
  • De Technologieraad Regio Utrecht: Samen met onze partners binnen de Technologieraad Regio Utrecht (TRU) zetten we ook in 2020 weer in op het verhogen van de (zij)instroom binnen de technieksector en het verkleinen van de mismatch tussen arbeidsmarkt en onderwijs
  • Bijdrage leveren aan de ‘MKB Deal’ voor Utrecht-West over het toekomstbestendig maken van de maakindustrie in Utrecht-West
  • Digitalisering van het mkb in de provincie Utrecht versnellen door middel van concrete tools en projecten. Daarbij ook extra aandacht voor informatieveiligheid/cybersecurity.

Bestuursleden VNO-NCW provincie Utrecht

Provincie Utrecht is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Rob Eradus
voorzitter
Helga Brenninkmeijer
regiomanager
Jan Martijn Broekhof
bestuurslid
John Deighton
bestuurslid
Maarten van Opijnen
bestuurslid
Lotte Spijkerman
bestuurslid
Henk Vedder
bestuurslid
1
/ 01