VNO-NCW provincie Utrecht

Leden van VNO-NCW provincie Utrecht ontmoeten elkaar maandelijks tijdens inspirerende bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten. Via het bestuur en de regiomanager kunnen leden direct invloed uitoefenen op de lobby.

Kijk in de agenda voor alle evenementen.

Het bestuur van VNO-NCW provincie Utrecht brengt samen met de leden prioriteiten in lobbydoelen aan en stelt het jaarlijkse regionale bijeenkomstenprogramma samen. Zij vertegenwoordigen de achterban in commissies en overlegplatforms die er toe doen en lobbyen samen met lokale ondernemersverenigingen, MKB-Nederland Midden en andere belanghebbenden voor een optimaal ondernemersklimaat in de regio.

Bestuursleden zijn werkgevers in de regio, groot en klein, uit diverse sectoren.

Lobbyspeerpunten 2019 VNO-NCW provincie Utrecht

  • Intensieve samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers in de verschillende arbeidsmarktregio’s
  • Eenduidige regelgeving en één loket voor vragen van werkgevers op het gebied van arbeidsmarkt en/of onderwijs (WerkgeversServicepunt)
  • Support in ontwikkelen ‘Healthy Urban Living’-proposities
  • Opwaarderen knooppunten A12 (P+R Westraven) en A28 (P+R De Uithof) tot multimodale stedelijke knooppunten
  • Brede toepassing van Smart Mobility en ketenmobiliteit
  • Uitvoering van de Banenafspraak mb Opnaarde100.000

Download de volledige groeiagenda met lobbyspeerpunten van de regio in de Community, het digitale ledenplatform van VNO-NCW.

Bestuursleden VNO-NCW provincie Utrecht

Provincie Utrecht is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Rob Eradus
voorzitter
Helga Brenninkmeijer
regiomanager
Loes Brijker
regiomanager
Jan Martijn Broekhof
bestuurslid
John Deighton
bestuurslid
Maarten van Opijnen
bestuurslid
Henk Vedder
bestuurslid
1
/ 01