Vernieuwende projecten gezocht voor de arbeidsmarkt Midden-Utrecht

Ben jij een werkgever met een innovatief idee om kwetsbare werkzoekenden duurzaam aan werk te helpen? Of een intermediair met een verrassend plan om deze groep een baan aan te bieden? Dan word je uitgenodigd dit met ons te delen. Wij stellen in het kader van een regionale innovatieregeling tot 30.000 aan cofinanciering beschikbaar voor projecten in de regio Midden-Utrecht. Kans maken? Lees snel verder.

Wie zoeken wij?
Met werkzoekenden ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’ zijn meer succesvolle matches te maken dan vaak wordt gedacht. Misschien hebben zij hulp nodig om jobfit te worden, maar dat wil niet zeggen dat zij geen goede werknemers zijn. Dat er krapte is op de arbeidsmarkt, terwijl er tegelijk grote groepen mensen langs de kant staan of niet naar hun volledige potentieel werken, duidt op een mismatch. Vraag en aanbod vinden elkaar niet goed genoeg en dat moet anders. Weet jij hoe? Heb je een verrassend plan? Bijvoorbeeld op het gebied van werving, misschien door het werk aantrekkelijker te maken, drempelloos te selecteren, te ontwikkelen, te scholen…? Jij weet het beste wat nodig is. Wij zijn kortom op zoek naar omdenkers onder werkgevers en intermediairs die in een project nieuwe wegen willen bewandelen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Meer over de innovatieregeling
De innovatieregeling voor intermediairs in het kader van Perspectief op Werk voorziet in een vorm van cofinanciering. Je kunt voor het project maximaal €30.000 aan cofinanciering ontvangen om het project te realiseren. Voor het andere deel van de financiering draag je zelf zorg. De regeling geldt  voor projecten in gemeenten in de regio Midden-Utrecht: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist.

Kans maken? Zo dien je jouw uw plan in:
Je stelt een korte, bondige projectbeschrijving op met daarin:

  • Een omschrijving van het project en de activiteiten;
  • De beoogde resultaten;
  • Een omschrijving van het innovatieve karakter van het project;
  • Een (tijds)planning;
  • Een begroting, inclusief cofinanciering.

 

De aanvraag stuur je naar VNO-NCW Midden, Geraldine van Bloemendaal. Wij voeren de innovatieregeling uit namens de Utrechtse Werktafel, een samenwerkingsverband van arbeidsmarktpartijen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Wie komt in aanmerking?
Werkgevers en intermediairs uit de regio, maar ook allianties en andere partijen met het doel om mensen uit de doelgroep duurzaam werk aan te bieden. Toekenning van de middelen uit de innovatieregeling zal plaatsvinden op basis van een puntentelling van vastgestelde criteria. De hoogst scorende partij wordt geselecteerd.

Belangrijkste criteria:

  • Het project is vernieuwend.
  • In het project zit een duidelijke leercomponent zodat werkzoekenden zich kunnen kwalificeren voor duurzame werk op de arbeidsmarkt.
  • Aan het project zijn daadwerkelijk werkgevers gekoppeld met betaalde banen met uitzicht op duurzaam werk.
  • U bent een werkgever en/of intermediair die werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt werk aanbiedt.
  • De aanvrager en uitvoerder zijn gevestigd in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Start
De regeling wordt geopend op 26 januari 2022. U heeft tot en met 23 februari 2022 de mogelijkheid om uw plan op hoofdlijnen in te dienen.

Meer informatie
Wil je meer weten over de regeling? Neem contact op met VNO-NCW Midden, Geraldine van Bloemendaal, 06-25404250.

Bovenstaande informatie is ook te downloaden in pdf.