Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Regionaal Programmeren Wonen en Werken

Het afgelopen jaar heeft VNO-NCW Utrecht veelvuldig bestuurlijk en ambtelijk overleg gehad met de provincie Utrecht, de U10-gemeenten en de Regio Amersfoort gemeenten over bedrijventerreinen(beleid) en Regionaal Programmeren Werken in de provincie Utrecht en de betreffende regio’s.

Behoefte bij ondernemers
In onze contacten met ondernemers in alle sectoren in de provincie Utrecht horen wij bijna dagelijks de behoefte aan ruimte voor bedrijven om te groeien of zich te vestigen/te verplaatsen in de provincie Utrecht. Op dit moment is er nagenoeg geen ruimte meer beschikbaar voor bedrijven in de provincie Utrecht.

Optimisme bij de provincie
Er zijn grote ambities in de provincie Utrecht. Tot 2040 moeten er meer dan 100.000 woningen gebouwd worden. Daarbij moeten bijna evenveel extra banen gecreëerd worden. Het is ons inziens van groot belang om hierbij ook de daarbij behorende economische ontwikkeling van onze regio mee te nemen. De economische ontwikkeling in onze regio loopt tegen haar grenzen aan en het is cruciaal het bedrijfsleven ruimte voor verplaatsing en/of groei te bieden.

Bij de provincie Utrecht zijn hoge verwachtingen (20%-30% ruimtewinst) van inbreiding (verdichting van bedrijven) op bedrijventerreinen. Naar onze inschatting zijn die verwachtingen te optimistisch. Intensiveren is een complex en kostbaar proces. Naar verwachting is het effect dan ook beperkt.

Zorgen bij VNO-NCW Midden
Er zijn dan ook zorgen binnen VNO-NCW Midden over de beschikbaarheid en gebruik van ruimte voor ondernemers. Er moet voldoende ruimte beschikbaar te hebben voor nieuwe bedrijven die zich in de provincie willen vestigen. Ook bestaande bedrijven in de regio moeten de ruimte hebben om uit te breiden.

Het is belangrijk om ook in de woningbouw na te denken over de uitbreidingsruimte van bedrijven. Wanneer nieuwbouwlocatie dicht op deze uitbreidingsruimte wordt gebouwd, kan dit in de toekomst tot frictie leiden.

Ook hechten we belang aan een goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen. Er moet nagedacht worden over de instrumenten van ontsluiting van deze bedrijventerreinen via bijvoorbeeld inzet van OV, fietsroutes en goede weginfra.

VNO-NCW Midden biedt aan om actief mee te denken over uitgifteprotocollen en een integrale visie op het Regionaal Programmeren. Het is wenselijk om als georganiseerd regionaal bedrijfsleven in een eerdere fase in dit proces aangehaakt te worden, waarbij sprake is van grote regionale/lokale effecten.