VNO-NCW VeluweVallei

Leden van VNO-NCW VeluweVallei ontmoeten elkaar maandelijks tijdens inspirerende bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten. Via het bestuur en de regiomanager kunnen leden direct invloed uitoefenen op de lobby.

Kijk in de agenda voor alle evenementen.

Het bestuur van VNO-NCW VeluweVallei brengt samen met de leden prioriteiten in lobbydoelen aan en stelt het jaarlijkse regionale bijeenkomstenprogramma samen. Zij vertegenwoordigen de achterban in commissies en overlegplatforms die er toe doen en lobbyen samen met lokale ondernemersverenigingen, MKB-Nederland Midden en andere belanghebbenden voor een optimaal ondernemersklimaat in de regio.

Bestuursleden zijn werkgevers in de regio, groot en klein, uit diverse sectoren.

Lobbyspeerpunten VNO-NCW VeluweVallei

 • Opzetten innovatie- en internationaliseringsprogramma’s
 • Stimuleren en versnellen van energietransitie (Gelders Energieakkoord)
 • Ontwikkelen WFC en doorontwikkelen ICT Campus Veenendaal en Poultry Expertise Center
 • Innovatiehuis verder uitrollen
 • Opstellen economische agenda Noord-Veluwe
 • Voldoende beschikbaarheid van goede bedrijfskavels en 1-loket voor uitgifte
 • Infrastructurele verbeteringen (oa A28, knooppunt A1/A30, IC-station Harderwijk, digitale bereikbaarheid)

Download de volledige groeiagenda met lobbyspeerpunten van de regio in de Community, het digitale ledenplatform van VNO-NCW.

Jaarplan VNO-NCW VeluweVallei

We zetten ons in voor de belangen van de ondernemers in de regio VeluweVallei. Voor 2019 hebben we een jaarplan gemaakt met onze lobbydoelen en activiteiten. Dit zijn o.a. de belangrijkste punten:

 • Een definitieve besluitvorming over campusroute Wageningen, aanpak knooppunt A1/A30 Barneveld en lobbyen voor de verbreding A28
 • Verbeteren afstand onderwijs en arbeidsmarkt
 • We zetten in op sterke samenwerking met de bedrijvenkringen
 • We willen een goede ondernemersvriendelijke invulling van de klimaatdoelen
 • We zorgen voor inspirerende bijeenkomsten voor onze leden met als doel persoonlijke groei

Wilt u weten hoe we dit gaan doen en wat onze ambities zijn? Download het Jaarplan 2019 VNO-NCW VeluweVallei via de Community.

Bestuursleden VNO-NCW VeluweVallei

VeluweVallei is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Martin Ruiter
voorzitter
Elja Heijting
regiomanager
Valentijn Kleijnen
bestuurslid
Aart Kous
bestuurslid
Hans van Norel
bestuurslid
Peter Pors
bestuurslid
Wim Wijnholds
bestuurslid
1
/ 01
Steden- driehoek VeluweVallei Flevoland provincie Utrecht Arnhem - Nijmegen Rivieren- land Twente regio Zwolle Achterhoek

Regio's

VNO-NCW Midden werkt aan een optimaal ondernemersklimaat in 9 economische regio’s in 4 provincies (Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht). Klik op de kaart van uw regio voor informatie over activiteiten en lobbyprioriteiten.

Achterhoek | regio Arnhem-Nijmegen | Flevoland | Rivierenland | Stedendriehoek |
Twente | provincie Utrecht | VeluweVallei | regio Zwolle