VNO-NCW Rivierenland

Leden van VNO-NCW Rivierenland ontmoeten elkaar maandelijks tijdens inspirerende bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten. Via het bestuur en de regiomanager kunnen leden direct invloed uitoefenen op de lobby.

Kijk in de agenda voor alle evenementen.

Het bestuur van VNO-NCW Rivierenland brengt samen met de leden prioriteiten in lobbydoelen aan en stelt het jaarlijkse regionale bijeenkomstenprogramma samen. Zij vertegenwoordigen de achterban in commissies en overlegplatforms die er toe doen en lobbyen samen met lokale ondernemersverenigingen, MKB-Nederland Midden en andere belanghebbenden voor een optimaal ondernemersklimaat in de regio.

Bestuursleden zijn werkgevers in de regio, groot en klein, uit diverse sectoren.

Groeiagenda VNO-NCW Rivierenland

De Groeiagenda VNO-NCW Rivierenland is een uitgave van VNO-NCW Rivierenland, één van de regio’s van VNO-NCW Midden. Samen met VNO-NCW in Den Haag en Brussel en de vier andere regionale verenigingen is VNO-NCW Midden hét invloedrijke werkgeversnetwerk in Nederland. We komen op voor de belangen van ondernemers, groot en klein, in alle sectoren. In Rivierenland werken we nauw samen met bedrijvenkringen, overheden en kennisinstellingen.

Bestuursleden VNO-NCW Rivierenland

Rivierenland is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Kenny van Oort
voorzitter
Tjerry Verhoeven
regiomanager
Cathelijne Elassaiss-Schaap
bestuurslid
Hans van Heteren
bestuurslid
Ans Verhoef
bestuurslid
Teunis van Voorthuizen
bestuurslid
1
/ 01
Steden- driehoek VeluweVallei Flevoland provincie Utrecht Arnhem - Nijmegen Rivieren- land Twente regio Zwolle Achterhoek

Regio's

VNO-NCW Midden werkt aan een optimaal ondernemersklimaat in 9 economische regio’s in 4 provincies (Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht). Klik op de kaart van uw regio voor informatie over activiteiten en lobbyprioriteiten.

Achterhoek | regio Arnhem-Nijmegen | Flevoland | Rivierenland | Stedendriehoek |
Twente | provincie Utrecht | VeluweVallei | regio Zwolle