VNO-NCW Rivierenland

Leden van VNO-NCW Rivierenland ontmoeten elkaar maandelijks tijdens inspirerende bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten. Via het bestuur en de regiomanager kunnen leden direct invloed uitoefenen op de lobby.

Kijk in de agenda voor alle evenementen.

Het bestuur van VNO-NCW Rivierenland brengt samen met de leden prioriteiten in lobbydoelen aan en stelt het jaarlijkse regionale bijeenkomstenprogramma samen. Zij vertegenwoordigen de achterban in commissies en overlegplatforms die er toe doen en lobbyen samen met lokale ondernemersverenigingen, MKB-Nederland Midden en andere belanghebbenden voor een optimaal ondernemersklimaat in de regio.

Bestuursleden zijn werkgevers in de regio, groot en klein, uit diverse sectoren.

Lobbyspeerpunten 2019 VNO-NCW Rivierenland

  • Verduurzamen bedrijventerreinen en stimuleren circulair ondernemen
  • Verbeteren doorstroming A15, A2 bij knooppunt Deil, Rijnbrug Kesteren-Rhenen ea
  • Uitvoering Banenafspraak mbv Opnaarde100.000
  • Transparant aanbestedingsbeleid en kansen voor MKB-bedrijven
  • Zichtbaar maken en aanjagen innovatiekracht
  • Wij pleiten voor opleidingen die passen bij de regionale arbeidsmarkt

Download de volledige groeiagenda met lobbyspeerpunten van de regio in de Community, het digitale ledenplatform van VNO-NCW.

Download het Jaarplan 2019 VNO-NCW Rivierenland via de Community.

Bestuursleden VNO-NCW Rivierenland

Rivierenland is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Hans van Zuijdam
voorzitter
Tjerry Verhoeven
regiomanager
Lili Doude van Troostwijk
bestuurslid
Cathelijne Elassaiss-Schaap
bestuurslid
Gillian Franje
bestuurslid
John van der Meer
bestuurdlid
Sander van Mourik
bestuurslid
Kenny van Oort
bestuurslid
Marcel van der Sluijs
bestuurslid
Jeannette Verbaast
bestuurslid
1
/ 01