Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

VNO-NCW Midden regio Rivierenland

VNO-NCW Midden maakt zich sterk voor een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat in negen regio’s in de provincies Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Vanuit deze regio’s leveren wij een belangrijke bijdrage aan de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Samen zorgen we dat de stem van de ondernemer te horen is.

Evenementen in de regio

In elke regio organiseren we inspirerende bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten over actuele thema’s. De leden van VNO-NCW Midden zijn in alle negen regio’s van harte welkom bij onze bijeenkomsten. Daarmee stimuleren wij verbinding tussen onze leden om kennis en ervaring te delen en elkaar te inspireren. Klik hier voor onze eventkalender.

Regionale en lokale belangen

De bestuursleden van VNO-NCW Midden regio Rivierenland zetten zich in voor de regionale en lokale belangen van ondernemers en werkgevers. Zij vertegenwoordigen onze regionale leden in diverse overlegplatformen en commissies. Dankzij lobby-inspanningen in samenwerking met onder andere lokale ondernemersverenigingen en MKB-Nederland Midden, maken zij zich sterk voor een optimaal ondernemersklimaat in de deze regio.

Speerpunten regio Rivierenland

We behartigen jouw ondernemersbelangen en ondersteunen je met lobbyactiviteiten, aansprekende projecten en het organiseren van gerichte evenementen. Dat doen we binnen vier ondernemersthema’s.

Arbeidsmarkt en Onderwijs
 • De Human Capital Agenda en de diverse middelen worden steeds meer ingezet voor werkenden in plaats van enkel voor werkzoekenden.
 • We voeren lobby voor het behoud van technische opleidingen
 • Met de organisatie van Techniekdagen maken we jaarlijks duizenden jongeren enthousiast voor werken met techniek.
 • Met Werkzaak en de lokale ondernemersverenigingen organiseren we jaarlijks voor ondernemers de arbeidsmarktbijeenkomst “Het werk draait weer door”.
 • De All-in Werkgeversprijs Rivierenland wordt jaarlijks uitgereikt aan inclusieve werkgevers in Rivierenland. Hierdoor worden andere ondernemers geïnspireerd om ook werknemers met een arbeidsbeperking een kans te bieden.
 • Met ‘Leercultuur MKB Gelderland’ ondersteunen we werkgevers bij het vormgeven van de leercultuur binnen hun eigen bedrijf om medewerkers te behouden. Dat gebeurt door onder meer inzet van een arbeidsmarktcoach.
 • In samenwerking met Werkenbij.FM helpen wij ondernemers om een podcast op te nemen om op een laagdrempelige en eigentijdse manier de toekomstige werknemer te bereiken.
 • De HR Toolbox is voor elke werkgever die hulp wil bij HR-beleid. Er zijn praktische tools en kant-en-klaar beleid te downloaden.
Energie en Circulair
 • We bieden ondernemers, o.m. met bijeenkomsten en onze Whitepaper Energie, adviezen en tips over de aanpak van netcongestie en verduurzaming.
 • Met de oprichting van het Energie Expertiseteam Rivierenland (EER) gaan we bedrijven helpen bij de energietransitie en toekomstbestendig maken van hun onderneming. We zijn inmiddels aan de slag met een decentraal netwerk (oplossing netcongestie) op bedrijventerreinen in Tiel en Culemborg.
 • Met Living Lab Circulaire Economie verbinden we ondernemers, onderwijs en overheid voor vergroten circulaire kennis, verbreden netwerk en creëren handelingsperspectief. Elke vrijdag is er een update met diverse voorbeelden: Circulaire vrijdag Rivierenland.
Infrastructuur en Ruimte
 • Mede dankzij onze lobby-bijdrage stelt het kabinet extra financiële middelen beschikbaar voor het verbreden van de Rijnbrug
 • We zetten ons in voor het behouden van bedrijventerreinen en voorkomen van woningbouw op deze terreinen.
Innovatie en Ondernemerschap
 • We hebben ons sterk gemaakt om te zorgen dat digitalisering een speerpunt is van de economische agenda Fruitdelta Rivierenland.
 • Het project MKB Digitaal Tiel biedt leden van VNO-NCW Midden Tiel met 3 bijeenkomsten, vouchers en coaching.
 • Twee keer per jaar overleggen we met alle 8 wethouders Economische Zaken in deze regio. Hier laten we de stem van de ondernemers horen.
 • Samen met andere ondernemersverenigingen organiseren we elk jaar de nieuwjaarsbijeenkomst.
 • We organiseren diverse evenementen voor persoonlijke en zakelijke groei van jou als ondernemer.

Bestuursleden VNO-NCW Rivierenland

Rivierenland is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Kenny van Oort
voorzitter
Tjerry Verhoeven
regiomanager
Jurgen van Dinteren
bestuurslid
Cathelijne Elassaiss-Schaap
bestuurslid
Hans van Heteren
bestuurslid
Ans Verhoef
bestuurslid
Teunis van Voorthuizen
bestuurslid
1
/ 01
Steden- driehoek VeluweVallei Flevoland provincie Utrecht Arnhem - Nijmegen Rivieren- land Twente regio Zwolle Achterhoek

Regio's

VNO-NCW Midden werkt aan een optimaal ondernemersklimaat in 9 economische regio’s in 4 provincies (Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht). Klik op de kaart van uw regio voor informatie over activiteiten en lobbyprioriteiten.

Achterhoek | regio Arnhem-Nijmegen | Flevoland | Rivierenland | Stedendriehoek |
Twente | provincie Utrecht | VeluweVallei | regio Zwolle