VNO-NCW Stedendriehoek

VNO-NCW Stedendriehoek is het regionale ondernemersnetwerk in de Cleantech Regio Stedendriehoek. We maken ons hard voor een sterk regionaal economisch- en vestigingsklimaat, voor bedrijven in het algemeen en voor onze leden in het bijzonder. De vereniging spreekt namens ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren. Van de AEX-bedrijven tot familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemingen. Met als doel: ruimte voor ondernemerschap. Met als doel: ruimte voor ondernemerschap.

Kijk in de agenda voor alle evenementen.

Lobbyspeerpunten 2021

  • Verbetering aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
  • Talent behouden in de regio door bedrijven te etaleren.
  • Inzet op inclusief ondernemerschap en een leven lang ontwikkelen.
  • Verbetering bereikbaarheid van onze regio.
  • We steken kennis en tijd in de ondersteuning van ondernemers in de transitie naar nieuwe energie en een circulaire economie, vanuit de overtuiging dat innovatie en ondernemerschap oplossingen bieden die de uitputting van grondstoffen stopt. Dit doen we onder andere als één van de initiatiefnemers van CIRCLES en door regionale projecten zoals Toekomstbestendige Bedrijventerreinen.
  • Duurzaam ondernemen is niet alleen maatschappelijk verantwoord maar biedt ook nieuwe ondernemingskansen. Daarom initiëren en stimuleren wij initiatieven en projecten die duurzame energie haalbaar en betaalbaar maken, zoals Deventer Bespaart.
  • VNO-NCW Stedendriehoek lobbyt voor de vaststelling van de Regionale Energie Strategie (RES) en een effectieve uitrol naar een transitievisie op lokale schaal.

Bereikbaarheid

N348 Eefde-Gorssel
De N348 Eefde-Gorssel is dé ontsluitingsweg tussen Zutphen en Deventer. Als VNO-NCW Stedendriehoek lobbyen wij voor de herinrichting van de ontsluitingsweg als een volwaardige, vlotte en veilige 80 km-weg zodat we tegemoet komen aan de wensen van zowel omwonenden als ondernemers die gebruik maken van deze weg.

A50
Het wordt steeds drukker op de snelweg A50 tussen knooppunt Beekbergen en Zwolle. Als er niet snel iets gebeurt dan zal deze dichtslibben. Dit is de reden dat VNO-NCW Stedendriehoek lobbyt voor een integrale aanpak om het traject van de A50 tussen Beekbergen en Zwolle hoger op de politieke agenda te krijgen, zodat we maatregelen getroffen kunnen worden om dichtslibbing te voorkomen. Dit doen wij in samenwerking met vertegenwoordigers van de provincies, Cleantech Regio, gemeenten en Rijkswaterstaat.

A1
Er is veel vertraging op de A1 tussen Apeldoorn en Azelo door toenemend vrachtverkeer. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de economische ontwikkeling in de regio. VNO-NCW Stedendriehoek heeft gelobbyd voor uitbreiding- en verbreding van de A1 voor een betere doorstroom.

Regionale samenwerking
In de Cleantech Regio Stedendriehoek werkt VNO-NCW Stedendriehoek intensief samen met de lokale ondernemersverenigingen, parkmanagement en bedrijvenkringen in Ondernemend Cleantech Regio. Samen behartigen we de belangen van- en voor het bedrijfsleven in onze regio, organiseren we bijeenkomsten zoals de Rode Loper en trekken samen op in projecten zoals de Regiodeal.

Contact
Neem voor vragen en-/of meer informatie contact op met Esmée Pater, regiomanager VNO-NCW Stedendriehoek, pater@vno-ncwmidden.nl.

Bestuursleden VNO-NCW Stedendriehoek

De Stedendriehoek is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Rijn Platteel
voorzitter
Elja Heijting
regiomanager
Pascal Hulsegge
bestuurslid
Edwin van der Strate
bestuurslid
Gerda Kroeze-Knol
bestuurslid
1
/ 01
Steden- driehoek VeluweVallei Flevoland provincie Utrecht Arnhem - Nijmegen Rivieren- land Twente regio Zwolle Achterhoek

Regio's

VNO-NCW Midden werkt aan een optimaal ondernemersklimaat in 9 economische regio’s in 4 provincies (Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht). Klik op de kaart van uw regio voor informatie over activiteiten en lobbyprioriteiten.

Achterhoek | regio Arnhem-Nijmegen | Flevoland | Rivierenland | Stedendriehoek |
Twente | provincie Utrecht | VeluweVallei | regio Zwolle