Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

VNO-NCW regio Stedendriehoek

VNO-NCW Midden maakt zich sterk voor een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat in negen regio’s in de provincies Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Vanuit deze regio’s leveren wij een belangrijke bijdrage aan de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Samen zorgen we dat de stem van de ondernemer te horen is.

Evenementen in de regio

In elke regio organiseren we inspirerende bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten over actuele thema’s. De leden van VNO-NCW Midden zijn in alle negen regio’s van harte welkom bij onze bijeenkomsten. Daarmee stimuleren wij verbinding tussen onze leden om kennis en ervaring te delen en elkaar te inspireren. Klik hier voor de eventkalender.

Regionale en lokale belangen

De bestuursleden van VNO-NCW Midden regio Stedendriehoek zetten zich in voor de regionale en lokale belangen van ondernemers en werkgevers. Zij vertegenwoordigen onze regionale leden in diverse overlegplatformen en commissies. Dankzij lobby-inspanningen in samenwerking met onder andere lokale ondernemersverenigingen en MKB-Nederland Midden, maken zij zich sterk voor een optimaal ondernemersklimaat in deze regio.

Speerpunten regio Stedendriehoek

We behartigen jouw ondernemersbelangen en ondersteunen je met lobbyactiviteiten, aansprekende projecten en het organiseren van gerichte evenementen. Dat doen we binnen vier ondernemersthema’s.

Arbeidsmarkt en Onderwijs
 • Samen met gemeenten, UWV en ondernemers werken we aan het opzetten van werkgeversservicepunten. Eén loket waar werkgevers terecht kunnen voor advies en ondersteuning bij de werving en selectie van personeel.
 • Met de Human Capital Agenda werken we aan een vitale en toekomstbestendige arbeidsmarkt. Dat doen we op lokaal en regionaal niveau.
 • Met ‘Leercultuur MKB Gelderland’ ondersteunen we werkgevers bij het vormgeven van de leercultuur binnen hun eigen bedrijf om medewerkers te behouden. Dat gebeurt door onder meer inzet van een arbeidsmarktcoach.
 • We zijn vanuit Triple Helix-verband betrokken bij het opzetten van een Expat Center om eenvoudiger internationaal talent binnen te halen en te houden in de regio.
Energie en Circulair
 • We bieden ondernemers, o.m. met bijeenkomsten en onze Whitepaper Energie, adviezen en tips over de aanpak van netcongestie en verduurzaming.
 • Met diverse partijen werken we samen aan verduurzamen en toekomstbestendig maken van bedrijventerrein. Wij helpen bij het opzetten van de Smart Energy Hubs.
 • We organiseren themabijeenkomsten over de transitieopgaven van de toekomst, zoals zoetwater-beschikbaarheid, circulaire grondstromen, biobased bouwmaterialen etc.
 • We zijn betrokken bij de ontwikkeling van het beleid rondom inrichting en ruimte van bedrijventerreinen.
Infrastructuur en Ruimte
 • We lobbyen actief voor behoud en uitbreiding van bedrijventerreinen. Met de oproep om te investeren in duurzaamheid, duurzame velrichting, fietspaden, infrastructuur en klimaatdaptatie.
 • We ondersteunen een Learning of Innovatie District Apeldoorn/De Kien Deventer met als doel om aantrekkelijke woon/werklandschappen te creëren.
 • Richting gemeenten en provincies zetten we lobby in gang op de thema’s duurzame mobiliteit en bereikbaarheid in de regio.
Innovatie en Ondernemerschap
 • In combinatie met het nieuw op te zetten investeringsplatform van de regio Stedendriehoek, initiëren wij de financierings-/investeringstafel om toegang tot investeringsvermogen eenvoudiger te maken voor ondernemers.
 • Wij ondersteunen de internationalisering in de regio met Go4Export.
 • Voor persoonlijke en zakelijke groei van jou als ondernemer, organiseren we diverse evenementen.
 • Wij versterken de samenwerking met het Centrum voor Digitalisering en Veiligheid om ondernemers te ondersteunen bij het Cybersecurity vraagstukken.

Bestuursleden VNO-NCW Stedendriehoek

De Stedendriehoek is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Rijn Platteel
voorzitter
Elja Heijting
regiomanager
Jeroen Hardenberg
bestuurslid
Pascal Hulsegge
bestuurslid
Guus Regelink
bestuurslid
Edwin van der Strate
bestuurslid
Erik Visser
bestuurslid
1
/ 01
Steden- driehoek VeluweVallei Flevoland provincie Utrecht Arnhem - Nijmegen Rivieren- land Twente regio Zwolle Achterhoek

Regio's

VNO-NCW Midden werkt aan een optimaal ondernemersklimaat in 9 economische regio’s in 4 provincies (Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht). Klik op de kaart van uw regio voor informatie over activiteiten en lobbyprioriteiten.

Achterhoek | regio Arnhem-Nijmegen | Flevoland | Rivierenland | Stedendriehoek |
Twente | provincie Utrecht | VeluweVallei | regio Zwolle