VNO-NCW Stedendriehoek

VNO-NCW Stedendriehoek is hét ondernemersnetwerk die de collectieve belangen van het bedrijfsleven vertegenwoordigd op thema’s met een regionaal karakter bij o.a. het onderwijs en de lokale, regionale en landelijke politiek. Samen met stakeholders werken wij aan een sterk economisch klimaat en ondersteunen wij, waar mogelijk, ondernemers bij hun ondernemersambitie. Wij brengen ondernemers uit allerlei branches met elkaar in contact om kennis en ervaring uit te wisselen. Ook komen interessante, regionale netwerkverbindingen tot stand, zowel fysiek tijdens onze bijeenkomsten als online in onze community.

Kijk in de agenda voor alle evenementen.

Het bestuur van VNO-NCW Stedendriehoek brengt samen met de leden prioriteiten in lobbydoelen aan en stelt het jaarlijkse regionale bijeenkomstenprogramma samen. Zij vertegenwoordigen de achterban in commissies en overlegplatforms die er toe doen en lobbyen samen met lokale ondernemersverenigingen, MKB-Nederland Midden en andere belanghebbenden voor een optimaal ondernemersklimaat in de Stedendriehoek. Onze bestuursleden zijn werkgevers in de regio, groot en klein, uit diverse sectoren.

Lobbyspeerpunten 2019 VNO-NCW Stedendriehoek

  • Human Capital: krapte op de arbeidsmarkt, permanente educatie voor werkenden en inzetten op Techniekonderwijs
  • Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening: beter bereikbare regio (verbreding A1)
  • Cleantech: stimuleren van samenwerking tussen bedrijvenkringen, ondernemersverenigingen en parkmanagement in de Cleantech Regio Stedendriehoek om gezamenlijk de achterban te ondersteunen bij het realiseren van de Agenda Cleantech Regio.
  • Ondersteunen van het bedrijfsleven bij de overgang naar een circulair verdienmodel (CIRCLES)
  • Energietransitie
  • Stimuleren lokale en regionale inkoop en aanbestedingen in samenwerking met MKB-Nederland Midden

Bestuursleden VNO-NCW Stedendriehoek

De Stedendriehoek is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Rijn Platteel
voorzitter
Christian Lorist
regiomanager
Loes Klanderman-Brijker
regiomanager
Pascal Hulsegge
bestuurslid
Derk Lodiers
bestuurslid
Annemarie Moezelaar
bestuurslid
Edwin van der Strate
bestuurslid
Christiaan Tjallema
bestuurslid
Ronald van Wetering
bestuurslid
Gerda Kroeze-Knol
bestuurslid
1
/ 01