VNO-NCW Stedendriehoek

Leden van VNO-NCW Stedendriehoek ontmoeten elkaar maandelijks tijdens inspirerende bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten. Via het bestuur en de regiomanager kunnen leden direct invloed uitoefenen op de lobby.

Kijk in de agenda voor alle evenementen.

Het bestuur van VNO-NCW Stedendriehoek brengt samen met de leden prioriteiten in lobbydoelen aan en stelt het jaarlijkse regionale bijeenkomstenprogramma samen. Zij vertegenwoordigen de achterban in commissies en overlegplatforms die er toe doen en lobbyen samen met lokale ondernemersverenigingen, MKB-Nederland Midden en andere belanghebbenden voor een optimaal ondernemersklimaat in de Stedendriehoek.

Bestuursleden zijn werkgevers in de regio, groot en klein, uit diverse sectoren.

Lobbyspeerpunten 2018 VNO-NCW Stedendriehoek

  • krapte op de arbeidsmarkt
  • circulair ondernemen en smart industry
  • internationaal zakendoen
  • betere bereikbare regio (A1, N786)

Bestuursleden VNO-NCW Stedendriehoek

De Stedendriehoek is een van de 9 regio's van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden.

Rijn Platteel
voorzitter
Christian Lorist
regiomanager
Loes Brijker
junior regiomanager
Pascal Hulsegge
bestuurslid
Annemarie Moezelaar
bestuurslid
Jerry Muller
bestuurslid
Edwin van der Strate
bestuurslid
Ronald van Wetering
bestuurslid
Gerda Kroeze-Knol
bestuurslid
1
/ 01