Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Opening Han Hub in Rivierenland

Op woensdag 26 juni was de feestelijke opening van de HAN Hub: een bruisende gemeenschap waar kennis wordt gedeeld tussen studenten, docenten, onderzoekers en professionals. Het praktijklab van ROC Rivoc in Tiel wordt dé plek waar creatieve geesten, studenten en professionals uit verschillende domeinen samenkomen om de meest prangende uitdagingen van onze regio aan te pakken.

De HAN Hub is een gezamenlijk initiatief van partners in de regio, waaronder VNO-NCW Midden, Regio Rivierenland, OCT, ROC Rivor en anderen en uiteraard de HAN zelf. Wij hebben in onze rol als aanjager en projectleider in de ontwikkelfase een mooie bijdrage geleverd in de totstandkoming van de HAN Hub. Hierin trokken we samen op met ons lid Mark Hofman van De Verschilmakerij. Na de zomer kunnen we echt aan de slag met projecten van ondernemers. Ons bestuurslid Teunis van Voorthuizen komt in het bestuur van de stichting, namens de ondernemers, die wordt opgericht ten behoeve van de Hub: “We zijn blij dat we ondernemers in de regio Rivierenland met de HAN Hub de kans kunnen bieden om HBO talent aan te trekken én te behouden. En in plaats van praten over problemen hebben we gezocht naar een concrete oplossing. Ik ben ervan overtuigd dat we met de HAN Hub een bijdrage gaan leveren aan het verminderen van de arbeidskrapte in de regio.”

HBO talent voor onze leden

Met de HAN Hub halen we het HBO naar Rivierenland; het vormt de brug tussen studenten en het werkveld. Door samenwerkingen aan te gaan met verschillende organisaties, creëren we voor de studenten een ruim aanbod aan opdrachten. Daarnaast kunnen organisaties opgaven aandragen die in de Hub worden opgepakt. Hierbij ligt de focus op het versnellen van de energietransitie, het inspelen op de groeiende vraag naar woningen, zorg & welzijn, en het anticiperen op veranderingen op de arbeidsmarkt als gevolg van transitieopgaven, robotisering en automatisering en het ontwikkelen van versnelling van de circulaire economie. Hierbij werken de studenten samen met professionals vanuit deze domeinen, met inwoners, docenten en onderzoekers, ervaringsdeskundigen en (sociaal) ondernemers.

De HAN Hub maakt de regio sterker

Door samen te werken aan de opgaven die aangedragen worden, kunnen we leertrajecten ontwikkelen voor de regio. Deze trajecten zorgen ervoor dat Rivierenland sterker staat, slimmer wordt en uiteindelijk aantrekkelijker wordt als arbeidsmarkt. Het uiteindelijk doel is dat de studenten die zich verbinden aan de HAN Hub uiteindelijk in Rivierenland blijven tijdens hun werkzame leven.

De HAN Hub is geopend!

Op woensdag 26 juni om 16.30 uur werd de HAN Hub officieel geopend door (onder anderen) Rob Verhofstad (College van Bestuur, HAN), Stan Vloet (College van Bestuur ROC Rivor) en wethouder Dave Verbeek (Gemeente Tiel). Daarna was er tijd om in gesprek te gaan over de HAN in Rivierenland, en wat dit betekent voor de ambitie van de regio om een aantrekkelijke arbeidsmarkt te creëren.