Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

“Wie bepaalt de toekomst?”

In februari van dit jaar werd bekend dat we in onze regio een bijdrage van 30 miljoen van het rijk gaan ontvangen voor een investeringsprogramma van bijna 95 miljoen: de Regio Deal. Het verschil tussen beide is vooral het deel private investeringen vanuit bedrijven.

Een belangrijk onderdeel van deze deal is het helpen van bedrijven bij het investeren in transities nodig om aan te blijven haken op ontwikkelingen en daarmee concurrerend te blijven. Koplopers redden zich vaak wel, maar de grote middengroep maakt nauwelijks transities en dat baart zorgen. Kennelijk past de huidige aanbodgerichte manier van werken niet bij het maken van transities, dus dat moet anders.

Bedrijven hebben behoefte aan duurzame werklocaties en een één-loketsysteem voor ondersteuning bij allerhande vragen rondom veranderende bedrijfsprocessen, veranderend leiderschap of veranderende vaardigheden die volgen uit deze transitievraagstukken. Slagen we erin om deze transities te maken, dan zal de voeding voor de Brede Welvaart (ons verdienvermogen) gewaarborgd worden: gelukkig is het brede besef dat we geld eerst moeten verdienen voordat we het kunnen uitgeven weer terug aan het komen.

Het genoemde één-loketsysteem is hierin speerpunt van VNO-NCW en MKB en het goed inrichten hiervan is onze eerste prioriteit en de eerste stap. Natuurlijk zien we dat aanbodpartijen hun best doen in hun lobby om dit loket te worden, maar dat voorziet niet in de essentie van wat wordt beoogd: het vraaggestuurd werken; uitgaan van de individuele vraag van de individuele ondernemer en het relevante aanbod daaraan koppelen. Dit moet het huidige aanbodgerichte werken: deurtje bellen bij ondernemers, mailings, campagnes etc. gaan vervangen en daarmee de verstikkende stroom aan aandacht vragen bij ondernemers voor op dat moment niet relevant aanbod reduceren. Het gaat ook nog eens een hoop geld schelen bij publiek gefinancierde organisaties wanneer je uitrekent wat ze dan allemaal niet meer hoeven te doen.

Natuurlijk brengt vraaggericht werken ook onzekerheid met zich mee en naar wat we nu merken vooral bij de overheid: hoe weten we als overheid dan zeker dat de bedrijven de transitie gaan maken? Wat betekent dit voor onze eigen organisatie en dienstverlening? Hoe gaan we sturen?

We moeten onze ogen hier niet voor sluiten, de dialoog aan gaan en samen de werkwijze beter inrichten, maar vooral laten zien dat we als ondernemers toekomstbepalend willen en kunnen zijn mits we daartoe de juiste ondersteuning op het juiste moment ontvangen: een regio deal binnen de Regio Deal waarvan de waarde uiteindelijk niet in Euro’s wordt berekend, maar in Brede Welvaart.

Laurens de Lange