Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Twentse Trots!

‘De Twentse vlag mag opnieuw uit.’ Zo begon het persbericht van Twente Board op 17 februari jl., na toekenning van de Regio Deal die Twente Board had aangevraagd namens ondernemers, gemeenten, provincie, onderwijs- en kennisinstellingen en andere betrokken partijen in Twente. Veel mensen hebben hier hard aan gewerkt en Twente kan nu nog eens € 25 miljoen investeren in de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio.

Minister Hanke Bruins Slot (BZK) benoemde ‘brede welvaart’ tot een centraal thema in deze ronde Regio Deals. Brede welvaart, in Twente beter bekend als het Bruto Twents Geluk, omvat alles wat mensen van waarde vinden. Het gaat, naast materiële welvaart, ook om gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontwikkeling en veiligheid. We gaan samen aan de slag om de druk op het regionale bedrijfsleven te verlichten. Met speerpunten als energietransitie en het toekomstbestendig houden van het bedrijfsleven. Maar ook instroom van technische studenten en het goed benutten van arbeidsmarktpotentieel in de regio. Evenals samenwerking in de grensregio met Duitsland. Daarnaast is toegankelijkheid en betaalbaar houden van de zorg een belangrijk thema. Dat vraagt om een nóg betere samenwerking en nog meer investeren in het concept Positieve Gezondheid, waarbij o.m. preventie, zorg op afstand en scholing van zorgpersoneel centraal staan.

De vraag naar gekwalificeerd technisch personeel zal de komende jaren blijven groeien. Dat is een uitdaging voor het bedrijfsleven én het vormt mogelijk een knelpunt binnen de grote maatschappelijke opgaven zoals energietransitie. Voor de verdere ontwikkeling van Twente als groene technologische topregio, is het daarom belangrijk dat jongeren kiezen voor een studie in techniek en ICT.

Met deze financiële impuls vanuit het Rijk en de cofinanciering vanuit de regio kunnen we vaart maken in de ontwikkeling van technologie en innovaties die bijdragen aan de brede welvaart. Ook kunnen we nu als ondernemersverenigingen samen echt werk maken van de energietransitie en verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen. In Twente zijn we sterk in: veilig en duurzaam voedsel, gezondheidszorg, digitalisering, schone energie en circulaire economie. Mooie voorbeelden zijn onze bedrijven in de medische technologie. Die leveren met hun innovaties grote bijdragen aan verbeteringen in de gezondheidszorg. Daar heeft heel Nederland baat bij.

In Twente zijn we hier echt trots op! En dergelijke mooie voorbeelden zijn er uiteraard in alle regio’s binnen VNO-NCW Midden. Samen staan we sterk!

Michel ten Hag
Voorzitter VNO-NCW regio Twente