Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

De zonnige kant van ondernemen

Alweer twee maanden geleden was de bekendmaking van de Regiodeals. Best opmerkelijk dat we als ondernemers (ik in ieder geval wel) vaak een haat-liefde verhouding hebben met subsidies en publiek geld, maar in de regionale samenwerking feitelijk niet zonder kunnen. En ondanks dat de term triple-helix te pas en te onpas als gehypet modewoord gebruikt wordt, zie ik echt een beweging waar die samenwerking z’n vruchten afwerpt. “Onze” Regiodeal is daar een mooi voorbeeld van. Er wordt geïnvesteerd in concrete projecten die voor onze bedrijven van wezenlijk belang zijn. De belangrijkste reden daarvoor is dat wij dit als ondernemers in samenwerking met onderwijs en overheden doen.

Dat slaat ook direct de brug naar de waarde die we als VNO-NCW Midden toevoegen. Alleen al in het proces van deze Regiodeal, was die van elementair belang. Bij het vertrek van de directeur van de Economic Board konden we collega-voorzitter Rijn Platteel aandragen als interim-kandidaat, met zijn directe ervaring met een Regiodeal in de Cleantech regio. Ondertussen ontstond samen met de regiomanager en projectmanager het idee om een voorstel te gaan schrijven. De expertise binnen ons bureau op de thema’s circulariteit, energievraagstukken, arbeidsmarkt en mobiliteit zorgde voor inhoudelijk goede programmalijnen. De natuurlijke verbinding die we hebben met ondernemers en ondernemersverenigingen, maakt dat we snel partijen kunnen samenbrengen. Onderwijs en overheden op lokaal en regionaal niveau zijn grote, vaak logge en complexe organisaties. Een mkb-ondernemer zoekt individueel daarom niet makkelijk de samenwerking op. Door onze positie en relatie met deze partijen, kunnen wij een brug slaan. Samen zorgen we voor investeringen die daadwerkelijk bijdragen aan een beter ondernemersklimaat en brede welvaart.

De problematiek van vandaag geeft niet altijd reden tot optimisme. Door stikstof liggen bouw en infra op hun gat, de agrarische sector staat onder druk, de arbeidsmarkt is overspannen en we kunnen er niet meer op vertrouwen dat we in de toekomst nog de stekker in het stopcontact kunnen steken. Tegelijkertijd moet je als ondernemer zorgen dat je bedrijf blijft draaien en je ook nog toekomstbestendig wordt. Daarom is het belangrijk dat we samenwerken en leren van elkaar. Laten we elkaar blijven ontmoeten om een borrel te drinken en successen te vieren. Dan houden we wat mij betreft, met de komst van de lente, de blik op de zonnige kant van ondernemen!

Ilko Bosman
Voorzitter VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen