Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Lelylijn nu ook op EU-agenda

De geplande Lelylijn, die Noord-Nederland beter met de Randstad moet verbinden, maakt kans op Europese co-financiering dankzij opname in het Europese infrastructurele kernnetwerk, TEN-T. Het kabinet heeft hiervoor in Brussel gelobbyd. Een belangrijke stap, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland om het project daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. De regering heeft in het coalitieakkoord maar de helft van het benodigde budget van in totaal 6 miljard euro kunnen reserveren. Co-financiering uit Brussel is dus onontbeerlijk.

Flinke tijdwinst

De Lelylijn moet Flevoland en Groningen gaan verbinden. Reizigers tussen Lelystad en het noorden moeten nu nog over station Zwolle. Met het beoogde nieuwe traject is dat verleden tijd. Lelystad wordt via Emmeloord verbonden aan Heerenveen. Dit levert flinke tijdwinst op voor reizigers. En dat maakt het Noorden aantrekkelijker voor nieuwe woningbouw.

Ingreep in landschap

Of en zo ja, wanneer de aanleg van de Lelylijn van start gaat is nog niet duidelijk. Het realiseren van de Lelylijn is volgens het kabinet een enorme ingreep in het Nederlands landschap en voor alle inwoners rondom en verder van die spoorlijn af. In de kabinetsbrief over regie op de ruimtelijke ordening staat dat de Lelylijn een NOVEX-gebied is (gebieden die een andere bestemming krijgen of opnieuw worden ingericht). Er moet in de vorm van een MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) integraal naar wonen, werken en mobiliteit worden gekeken.

Europese Commissie aan zet

Ook benadrukt het kabinet dat voor de start van de uitvoering tenminste driekwart van het benodigde budget beschikbaar moet zijn. Met de aanvraag in Brussel is de juiste tweede stap gezet op weg naar realisatie. Nu is de Europese Commissie aan zet. Het is zaak dat die beslist dat de Lelylijn ook daadwerkelijk onderdeel kan gaan uitmaken van het Europese kernnetwerk. Alleen daarmee opent zij de deur naar afdoende co-financiering vanuit Brussel.