Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

5 vragen aan…

Teunis van Voorthuizen

01-06-2023 – Ruim 100 bestuursleden zitten zich namens VNO-NCW Midden in voor ondernemers in de regio. Wie zijn ze en wat drijft hen? In dit nieuwsbericht 5 vragen aan Teunis van Voorthuizen, bestuurslid Rivierenland, en Wim Wijnholds, bestuurslid VeluweVallei.

Wie ben je en wat doe je?
Mijn naam is Teunis van Voorthuizen, 39 jaar, geboren en getogen Betuwnaar en woonachtig in Kesteren. Vanaf mijn opleiding, dat is 16 jaar geleden, werk ik bij bouwbedrijf De Vree en Sliepen uit Tiel. Momenteel in de functie van Hoofd Bestaande Bouw waarin ik verantwoordelijk ben voor het acquireren en uiteindelijk begeleiden van bouw-, verbouw-, restauratie-, of verduurzamingsopgave van bestaande gebouwen in de breedste zin van het woord.

Ik ben Wim Wijnholds, 59 jaar en woonachtig in Horst (gemeente Ermelo). Ik ben getrouwd, we hebben vier zonen, vier schoondochters en op het moment van schrijven vier kleinkinderen. Ik heb m’n liefde voor het in hun kracht zetten van werknemers en het ontwikkelen van een positief en resultaatgericht werkklimaat geleerd vanuit het P&O domein binnen een familiebedrijf. Vanaf 2002 ben ik als ondernemer actief op het terrein van goed werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid & vitaliteit van organisaties en mensen. Ik mag leiding geven aan een aantal mooie bedrijven en ben erg enthousiast over het verbinden van mens en innovatie.

Wat zijn jouw drijfveren als ondernemer?
Teunis van Voorthuizen:
Het is mijn drijfveer om onze klanten net wat meer te bieden dan dat ze verwachten. De 9+ momentjes noem ik dat. Een 10 is een praktisch onhaalbaar doel, maar het plusje bovenop de negen maakt de klant een ambassadeur van je bedrijf. Die momentjes zitten vaak in maar kleine dingen, bovenop de prijs of kwaliteit van je product, want dat moet sowieso van een goed niveau zijn.
Daarnaast dragen wij als bouwbedrijf het slogan; ‘Bouwt de toekomst van de regio’. Hierin komen de toekomst en de regio sterk naar voren. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de leefbaarheid van de regio Rivierenland, waarin het merendeel van onze trouwe klanten gevestigd zijn.
Binnen onze invloedsfeer start leefbaarheid met een duurzame woning en/of bedrijfspand. Aangevuld met onze aandacht voor het opzetten en behouden van technisch onderwijs van VMBO t/m HBO. Wij komen daarin graag in een vroegtijdig stadium in contact met de leerlingen om ze enthousiast te maken voor onze impactmakende technieksector. Voor de jeugd moet Rivierenland hun thuis zijn. Een gebied waar ze uitgedaagd worden, later professioneel actief zijn, gaan wonen en recreëren.

Wim Wijnholds

Wim Wijnholds:
Ik wil heel graag een bijdrage leveren aan een gezond werkklimaat in Nederland door de impact van goed werkgeverschap op de agenda te zetten. Alleen door samen op te trekken en vanuit betrokkenheid en gedeelde waarden en normen kunnen organisaties op een gezonde manier prestaties leveren op de langere termijn. Er is veel meer mogelijk dat ondernemers denken. Het mooie van investeren in een gezond werkklimaat is dat je de beloning bijna altijd op korte termijn terug krijgt. Het nadeel is dat het nooit stopt. Het is een manier van denken en leven.

Wat is de grootste uitdaging voor de ondernemers in jouw regio?
Teunis van Voorthuizen:
De uitdaging voor ons als bouwbedrijf is het vinden van de juiste mensen om ons bedrijf met de markt mee te laten groeien. Er liggen ook in regio Rivierengebied mooie uitdagingen om de bestaande bebouwing te verduurzamen. Daartegenover vragen de onzekere variabelen zoals vertraagde vergunningverlening, haperende woningverkoop in verband met de betaalbaarheid en capaciteitsproblemen van het energienetwerk, de nodigde flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

Wim Wijnholds:
Er is een enorm tekort aan mensen waardoor er vaak sprake is van hoge werkdruk en kwaliteit die onder druk staat. Het zijn complexe, robuuste vraagstukken die voor veel MKB-ers heel moeilijk op te lossen zijn. Als de druk hoog is, ontbreekt de tijd en energie om bezig te zijn met de middellange termijn. Het gevolg kan een negatieve vicieuze cirkel zijn waardoor medewerkers ziek worden of vertrekken. Dat patroon doorbreken is gemakkelijker gezegd dan gedaan. En dan hebben ook nog te maken met overheden die op allerlei manieren hun eigen agenda’s droppen op het bordje van ondernemend Nederland. De stapeling van alle eisen maakt het voor veel ondernemers moeilijk om te blijven investeren in de toekomst.

Hoe zie je jouw rol als bestuurder?
Teunis van Voorthuizen:
Praktisch ingesteld en altijd op zoek naar oplossingen. Waarin mijn focus ligt op de technische sector aangezien daar mijn affiniteit ligt. De connectie met het onderwijs geeft mij energie. Daarin kun je echt impact maken. Want zoals het spreekwoord luidt; ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’.
Wim Wijnholds:
Ik ben vooral een klankbord in het bestuur. Ik denk mee en lever input die ik krijg van collega ondernemers, vanuit andere functies die ik vervul.

Wat kun jij voor de leden betekenen?
Teunis van Voorthuizen:
Graag laat ik mij typeren als een enthousiaste technische doener, die van de vergadertafel overgaat naar concrete actie. Bruggen bouwen en kennis delen tussen het bedrijfsleven, overheid en het onderwijs, dat is wat me inspireert. Zo ontwikkelen we samen onze regio Rivierenland.
Wim Wijnholds:
Als ondernemers mij benaderen kan ik altijd op basis van mijn eigen expertise ze adviseren, ik kan ze verbinden met de juiste professionals en ik kan hun onderwerpen inbrengen in het bestuur.

Teunis van Voorthuizen, De Vree en Sliepen BV, telefoon 0344-636960
Wim Wijnholds, Perspectief Groep BV, telefoon 0341-438700