Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

5 vragen aan…

10-10-2022 – Ruim 100 bestuursleden zetten zich namens VNO-NCW Midden in voor ondernemers in de regio. Wie zijn ze en wat drijft hen? In dit nieuwsbericht 5 vragen aan… Hans van Norel, bestuurslid VeluweVallei en Trudy Vos, bestuurslid Twente.

Hans van Norel

Wie ben je en wat doe je?
Mijn naam is Hans van Norel en ik ben geboren in Epe. Na een studie in Tilburg en Breukelen en 4 jaar te hebben gewerkt in Amsterdam, ben ik weer teruggegaan naar mijn roots in Epe. In 2000 heb ik het familiebedrijf Van Norel Bouwgroep overgenomen en mag daar leiding aan geven. Deze allround bouwer is actief in de woning- en utiliteitsbouw met een accent op uitdagende (utilitaire) projecten. Naast Design en Construct opgaven ontwikkelen wij ook zelf. Vaak in partnerschap.
Mijn vrije tijd vul ik met name in met de vele sporten die ik leuk vind.

Ik ben Trudy Vos – lid College van Bestuur van ROC van Twente. Daarnaast voorzitter RvC Crematoria Twente BV, voorzitter RvT Nederlands Kamerkoor en lid van de programmaraad Trendbureau Overijssel.

Wat zijn jouw drijfveren als ondernemer?
Hans van Norel:
Als voorman van een familiebedrijf dat 75 jaar bestaat zit naast ondernemerschap, rentmeesterschap bij mij in het bloed. Dat geldt zowel voor mijn onderneming en haar medewerkers, als ook voor de omgeving waarin wij acteren. Als ondernemer ben je bij uitstek bij machte om samenwerkingen te initiëren. En in een wereld waarin zoveel gebeurt is samenwerken naast noodzaak ook leuk. Als echte realisator van bouwprojecten kunnen wij onze gebouwde omgeving mooier, beter en aantrekkelijker maken. Hoe mooi is dat om daar een stempel op te kunnen drukken.
Naast mijn bestuursfunctie binnen VNO-NCW ben ik onder meer actief binnen de branchevereniging Bouwend Nederland als regiovoorzitter Oost.

Trudy Vos

Trudy Vos:
Als bestuurder van ROC van Twente wil ik een betekenisvolle bijdrage leveren aan Twente via middelbaar beroepsonderwijs voor jongeren die van het voortgezet onderwijs komen, voor inburgeraars en deelnemers aan educatietrajecten en voor bedrijven/instellingen/mensen die willen bij/omscholen. Totaal ca 20.000 studenten/deelnemers. Beroepsonderwijs wordt gemaakt door het onderwijs in goed overleg met het bedrijfsleven, op landelijk niveau via sbb en in de regio met alle sbb geaccrediteerde leerbedrijven (in Twente ca. 12.000 leerbedrijven). Voor het bedrijfsleven, werkenden en werkzoekenden bieden we passende leertrajecten. Verkort, versneld, op maat en altijd arbeidsmarktrelevant. Zo dragen we bij aan omscholing van arbeidsmarktpotentieel naar krapteberoepen en door bijscholing aan behoud en inzetbaarheid van zittend personeel.


Wat is de grootste uitdaging voor de ondernemers in jouw regio?
Hans van Norel:
Nederland zit vol ambities. Wij eisen steeds meer van anderen en van onze leefomgeving. Hoe kunnen wij de puzzel leggen op ons kleine grondgebied om alle ambities te realiseren? Hierbij spelen duurzaamheid en arbeidspotentieel belangrijke uitdagingen.

Trudy Vos:
Vinden van goed gekwalificeerd personeel, er voor zorgen dat het eigen personeel arbeidsfit blijft en zo nodig bij- en omgeschoold wordt. Als bedrijven mij vragen hoe ze aan net afgestudeerden komen geef ik als antwoord ‘ze zijn op’. De meeste studenten blijven werken bij het leerbedrijf waar ze stage lopen, hebben een baan bij een ander bedrijf/instelling voordat ze afstuderen of studeren door. De demografische ontwikkeling maakt dat we de komende jaren minder studenten tegemoet kunnen zien. Bedrijven vissen allemaal in dezelfde vijver. Het is een werknemersmarkt geworden – vakmensen zijn schaars en zeer gewild. Tips: zorg ervoor dat je sbb-leerbedrijf en aantrekkelijk werkgever bent, zet in op bij- en omscholing van je personeel en kijk of je mensen die nu nog aan de zijkant staan kunt aannemen/begeleiden.

Hoe zie je jouw rol als bestuurder?
Hans van Norel:
Er valt te doen en er wordt veel vanaf de zijlijn te becommentarieerd. Maar daarmee worden zaken niet gelijk geagendeerd op de plekken waar het zin heeft. Middels deze bestuursfunctie zijn zaken die het bedrijfsleven parten speelt te benoemden en te adresseren op plekken waar er iets mee gedaan kan worden. Immers roepen vanaf de zijlijn is niet heel effectief.

Trudy Vos:
Ervoor zorgen dat leden in gesprek kunnen over de aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt en een bijdrage leveren aan dat wat op dit terrein speelt in de regio. En verder wil ik me inzetten om wat nadrukkelijker de link tussen Twente en het landelijk bestuur te maken. Het unieke van VNO-NCW (Midden) is naast het deelnemen aan regionale overleggen en het zijn van een mooi netwerk,  is dat we landelijk aan tafel zitten bij alle ontwikkelingen die ondernemerschap betreffen. In het bestuur bespreken we ontwikkelingen in Twente die relevant zijn voor onze leden en ondernemers in de breedte. We scherpen elkaar en maken keuzes waar we op in willen zetten en waarop niet. En tot slot organiseren we mooie momenten/bedrijfsbezoeken waar leden elkaar treffen.

Wat kun jij voor de leden betekenen?
Hans van Norel:
Kom met je verwondering over de zaken die er in je omgeving spelen. Naast een luisterend oor kan ik waar mogelijk deze onderwerpen op verschillende plekken onder de aandacht brengen om daarmee naar verbetering te streven.

Trudy Vos:
Leden die vragen hebben over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt kunnen uiteraard bij mij terecht en ik ben graag bereid om hierover een keer een bijeenkomst te organiseren. Bij voorkeur met aan de voorkant een vraag vanuit de leden. Dus leden: meldt u zich!

Hans van Norel, Van Norel Bouwgroep, telefoon 0578-615311
Trudy Vos, ROC van Twente,  telefoon 088-1783642