Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

5 vragen aan…

9-01-2023 – Ruim 100 bestuursleden zetten zich namens VNO-NCW Midden in voor ondernemers in de regio. Wie zijn ze en wat drijft hen? In dit nieuwsbericht 5 vragen aan Cathelijne Elassaiss-Schaap, bestuurslid Rivierenland, en Harm Korfker, bestuurslid Flevoland.

Cathelijne Elassaiss-Schaap

Wie ben je en wat doe je?
Mijn naam is Cathelijne Elassaiss-Schaap. Ik ben eigenaar van advocatenkantoor Elassaiss. Mijn kantoor is gespecialiseerd in ondernemings- en privacyrecht. Het kantoor is gevestigd in Tiel, maar wij werken landelijk en internationaal. Daarnaast beheer ik een vastgoedportefeuille. In al mijn rollen vind ik maatschappelijk ondernemen belangrijk. Dat is ook mijn motivatie om bestuurder van VNO-NCW Rivierenland te zijn.
Ik ben Harm Korfker, zakelijk directeur en mede-eigenaar van KHV Architecten. Ik woon samen met mijn vrouw Sanne en zoon Flin van 2 in het mooie Zwolle en zit in mijn vrije tijd graag op de racefiets. KHV Architecten is een architectenbureau met een zeer breed portfolio. We zijn actief in woningbouw, retail en kantorenmarkt, maar ook in de zorg en het onderwijs. De breedte houdt het werk voor ons team uitdagend en maakt ons bureau ook crisisbestendig. Naast mijn werk ben ik bestuurslid bij VNO-NCW Flevoland, waar ik verantwoordelijk ben voor ruimtelijke ordening.

Wat zijn jouw drijfveren als ondernemer?
Cathelijne Elassaiss-Schaap:
Mijn grootste drijfveren als ondernemer zijn: plezier in mijn werk en relevantie. Ik geloof erin dat wanneer je plezier hebt in wat je doet, je de beste prestaties levert. Dan ben je het meest relevant voor anderen. Ik vind dat belangrijk. Ik wil mijn cliënten leveren waar zij echt behoefte aan hebben. Voor mijn collega’s wil ik relevant zijn door een zo fijn mogelijke werkomgeving te creëren. Tot slot vind ik het belangrijk om als ondernemer, ook buiten het commerciële, nuttige bijdragen te leveren aan de samenleving.

Harm Korfker

Harm Korfker:
Mijn drijfveer als ondernemer is dat ik ervan geniet om te bouwen aan een bedrijf en aan een team. Ons credo als KHV Architecten is dat wij de wereld om ons heen mooier willen maken. Dat zit voor ons in de gebouwen en in het proces van idee tot oplevering. Gebouwen moeten uitblinken in waar ze voor bedoeld zijn. Zo kan ik enorm genieten van het circulaire horecapaviljoen dat we gerealiseerd hebben in het centrum van Emmeloord. Dat gebouw vervult een belangrijke functie in de vorming van een intiem plein waar het in Emmeloord lang aan ontbroken heeft.
In het proces staat plezier in het werk centraal. Dat begint in ons team en van daar uit brengen we het ook mee naar de projecten. Dat lukt alleen als je het vertrouwen krijgt en vertrouwen krijg je door je werk heel goed te doen. Als dat lukt dan komt er een synergie op gang die tot betere resultaten leidt. Daar gaan we voor. 

Wat is de grootste uitdaging voor de ondernemers in jouw regio?
Cathelijne Elassaiss-Schaap:
Vrijwel alle ondernemers hebben op dit moment te maken met enorme kosten. Deze kunnen bij lange na niet altijd (volledig) worden doorbelast in verkoopprijzen. Wanneer ik andere ondernemers spreek, is dit vaak één van de onderwerpen die als eerste ter sprake komen. Daarnaast hebben veel ondernemers in onze regio te maken met onvervulbare vacatures.
Harm Korfker:
Het vinden van geschikt personeel is een grote uitdaging. Wij zijn de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid en gelukkig is het steeds gelukt nieuwe mensen te vinden, maar dat kost wel moeite. Daar komt bij dat onze hoofdvestiging in Emmeloord zit en dan trek je wat minder gemakkelijk nieuwe mensen aan dan in een plaats als Zwolle.
Als ik kijk naar ons projecten dan zijn de stijgende bouwkosten en de overbelasting van het energienet grote uitdagingen. Wij hebben de afgelopen jaren twee grote projecten opgeleverd die niet de gewenst aansluiting konden krijgen en moesten opstarten met een aggregaat om aan de benodigde energiebehoefte te voldoen. Dat voelt heel tegennatuurlijk als je een nieuw, duurzaam gebouw oplevert. Gelukkig zijn er inmiddels ook al weer nieuwe oplossingen voor handen die dit probleem oplossen. Zo krijgt het zorgcentrum van Talma dat wij op Urk realiseerden binnenkort een geavanceerd accupakket waardoor de hogere aansluiting niet meer nodig is.

Hoe zie je jouw rol als bestuurder?
Cathelijne Elassaiss-Schaap:
Ik geloof in elkaar ondersteunen en kansen creëren, voor elkaar en voor de regio. Ik heb daarbij twee speerpunten: 1.) het verder vergroten van het bewustzijn van het belang van cybersecurity en 2.) ondernemers helpen om te voldoen aan hun verplichtingen onder de privacywetgeving (o.a. de AVG).
Harm Korfker:
Mijn rol als bestuurder is tweeledig. Ik denk mee in de lobby van VNO-NCW voor het bedrijfsleven in onze provincie. Daarnaar ben ik bezig met de levendigheid en continuïteit van de vereniging door mee te denken over bijeenkomsten en mee te helpen nieuwe leden te werven. Het is belangrijk om een goede achterban te hebben. Veel van het lobbywerk dat VNO-NCW verricht is niet zo goed zichtbaar, maar wel essentieel voor het ondernemersklimaat in Flevoland. Daarom roep ik ondernemers ook op om zich aan te sluiten, het is ook een kwestie van bijdragen aan de stem van de werkgevers in de regio.

Wat kun jij voor de leden betekenen?
Cathelijne Elassaiss-Schaap:
Als ondernemers ergens tegenaan lopen, kunnen zij hierover altijd contact met mij opnemen. Ik zet mij ervoor in dat zij dan worden geholpen, door mijzelf dan wel door iemand anders binnen VNO NCW of mijn netwerk.
Harm Korfker:
Ik ben bereikbaar voor leden die ergens tegenaan lopen waar ze onze hulp bij nodig hebben. Soms heb ik zelf het antwoord en op andere momenten kan ik ze in contact brengen met iemand binnen de organisatie die ze verder kan helpen. Daarnaast hoop ik een bijdrage te leveren aan het vergroten van de onderlinge verbinding onder de leden. Mijn roots liggen in Jong Management, waar ik vier jaar voorzitter was van kring Flevoland. Daar is die onderlinge verbinding heel sterk en dat heb ik altijd als zeer waardevol ervaren in mijn ondernemerschap. Door het onderlinge vertrouwen kun je heel veel aan elkaar hebben en van elkaar leren. Dat wens ik de leden van VNO-NCW ook toe.

Cathelijne Elassaiss-Schaap, Advocatenkantoor Elassaiss-Schaap, telefoon 0344-227030
Harm Korfker, KHV Architecten, telefoon 0527-699999