Sociale Innovatie in Gelderland

Technologische innovatie komt niet goed van de grond zonder sociale innovatie. Sociale Innovatie is bijvoorbeeld medewerkers de gelegenheid bieden de eigen werktijden te bepalen, of betere samenwerking tussen management en werknemers stimuleren. Met name het klein MKB ervaart belemmeringen om met Sociale Innovatie aan de slag te gaan. Bij hoogconjunctuur is er te weinig tijd en bij laagconjunctuur te weinig geld.