Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

A1 tussen Barneveld en Apeldoorn toekomstige flessenhals

A1 tussen Barneveld en Apeldoorn toekomstige flessenhals
Cleantech Regio pleit voor anticiperen op lopende MIRT-Verkenning

Zonder ingrijpen wordt het traject van de A1 tussen Barneveld en Apeldoorn in de toekomst de flessenhals. Dat constateren organisaties in de Cleantech Regio en VNO-NCW Midden. Deze barrière in de doorstroming van het verkeer zorgt voor files die de landelijke en regionale bereikbaarheid aantasten en economische schade veroorzaken. Een schade die kan oplopen van 20 tot 40 miljoen in 2040.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het vergroten van de capaciteit op de A1. Zo is in 2018 de A1 al verbreed tussen knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten – Spakenburg. Tussen 2023 en 2025 staan maatregelen op de agenda voor het wegvak tussen Bunschoten en knooppunt Hoevelaken- Barneveld. In 2020 en tussen 2024 en 2028 wordt gewerkt aan de verbreding tussen Apeldoorn – Azelo. Het deel dat niet wordt aangepakt is het wegvak Barneveld – Apeldoorn. Op dit moment ontstaat hier al geregeld file. Dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Het is belangrijk om juist nu al dit wegvak in de plannen te betrekken.

MIRT-verkenning
Voor de aanpak van de aansluiting A1/A30 incluis wegvak Barneveld – Voorthuizen zal in maart 2019 een MIRT-Verkenning starten. MIRT staat voor Meerjarenprogramma, Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het wegvak A1 Voorthuizen – Apeldoorn (circa 35 km) is nog niet in het dit programma van het Rijk opgenomen. Juist voor dit wegvak voorziet de regio meer vertragingen en onveilige verkeerssituaties door de toename van de capaciteit voor de A1. Daarom wil de Cleantech Regio graag participeren in de verkenning voor Barneveld – Voorthuizen om zo ook te kunnen doorkijken naar Apeldoorn.

Anticiperen
Kortom, de Cleantech Regio is blij met de huidige activiteiten voor verbreding van de A1 maar wil anticiperen op de toekomstige knelpunten. Frits Rorink, portefeuillehouder mobiliteit Cleantech Regio en wethouder van Deventer hierover: “We moeten nu actief aan de slag om te voorkomen dat we over een aantal jaren in de problemen komen. Zonder de aanpak van deze flessenhals blijven er files bestaan tussen de randstad en Oost Nederland. We roepen op om hierop te anticiperen. De eerste stap is opname in het MIRT”. Ook het bedrijfsleven steunt deze oproep. Rijn Platteel, voorzitter van VNO-NCW Stedendriehoek: “De A1 is of wordt tussen Amsterdam en Twente geheel 3-baans of breder, op één wegvak na. Laat het wegvak tussen Voorthuizen en Apeldoorn niet de zandloper worden die de effectiviteit van alle andere inspanningen teniet doet.”
De regio heeft afgelopen woensdag bij de starthandeling verbreding A1 de problematiek van de flessenhals ook al onder de aandacht gebracht van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Contact
Christian Lorist, regiomanager VNO-NCW regio Stedendriehoek, telefoonnummer 06-51555021
lorist@vno-ncwmidden.nl