Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Aandacht voor bedrijventerreinen

21-03-2022 – Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de economie in Nederland. Landelijk zijn er ongeveer 4000 bedrijventerreinen. Ruim 30% van de banen en bedrijven zijn gevestigd in deze gebieden. Kijken we naar de toegevoegde waarde dan is het aandeel nog groter. Het sociaaleconomisch belang van bedrijventerreinen is dus groot.

De laatste tijd zien we een nieuwe belangstelling voor bedrijventerreinen. Deze belangstelling is helaas niet onverdeeld positief, met name als het gaat om de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Termen als “verrommeling’ en “verdozing” van het landschap plaatsen bedrijventerreinen in een verkeerd daglicht. Zorgvuldig ruimtegebruik is ons land belangrijk. We hebben daar oog voor. Onze stelling is bedrijventerreinen nodig zijn voor een gezonde ontwikkeling van de economie een ook dat ontwikkeling van bedrijventerreinen en behoud van de kwaliteit van de ruimte samen op kunnen gaan.

Onze inzet : kwaliteit en kwantiteit op orde houden
Beleid voor bedrijventerreinen rust op twee pijlers:  investeren in de kwaliteit van bestaande terreinen en zorgen voor voldoende aanbod aan nieuwe terreinen. Investeren in de kwaliteit van bestaande terreinen levert meervoudige winst op. Het is goed voor de bedrijven en de mensen die daar werken en het dient een maatschappelijk belang: zorgvuldig omgaan met de ruimte. Met een mooi woord heet dat: we maken bedrijventerreinen toekomstbestendig. We zijn blij dat provincies en gemeenten in ons werkgebied hier volop mee aan de slag zijn. Als onderdeel daarvan zijn er praktische handreikingen geschreven over het verduurzamen van bedrijventerreinen. De handreikingen zijn te vinden op Toekomstbestendige bedrijventerreinen – VNO-NCW Midden

Snelheid bij de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen nodig
In alle regio’s van VNO-NCW Midden geven ondernemers aan dat er behoefte is aan ruimte voor uitbreiding.  Innovatie en groei van bedrijven zorgen voor vraag naar ruimte voor bedrijventerreinen. Provincies en gemeenten zien kansen om op bestaande bedrijventerreinen nog ruimt te winnen voor nieuwe vestigingen. VNO-NCW Midden ziet daar zeker ook kansen maar daarnaast is de aanleg van nieuwe locaties nodig. We roepen de provincies en de nieuw te vormen colleges op om dit te erkennen en te zorgen voor snelheid in de aanleg van nieuwe terreinen.