Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Aandacht voor vitaliteit: juist nu!

In de persconferentie van de minister-president van vrijdag 18 september jl. werd opnieuw bevestigd: voorlopig werken we nog wel even thuis of met minder mensen tegelijk op kantoor. Juist nu is het belangrijk aandacht te hebben voor gezond en prettig (thuis)werken voor iedereen. Als HR-afdeling speel je daarbij een essentiële rol. In deze nieuwsbrief daarom twee tips. Doe mee aan een Europees wetenschappelijk onderzoek naar vitaliteit in bedrijven, en gebruik www.thuiswerkenistopsport.nl om goed thuiswerken te bevorderen!

Onderzoek naar vitaliteitswensen
Het onderzoeksprogramma Healthy Employee, Mobile and Active (HEMA) van de Europese unie, het European Platform for Sport en Innovation en verschillende sport- en onderzoeksorganisaties wil in kaart brengen wat er al gedaan wordt aan vitaliteit op de werkvloer, hoe werkgevers kunnen bijdragen én waar werknemers behoefte aan hebben. Met de uitkomsten kunnen we met zijn allen vitaliteitsprogramma’s beter maken en goed laten aansluiten bij de wensen van werkgevers en werknemers. Help mee door de enquête in te vullen! De enquête is in het Nederlands (Vlaams) en het invullen duurt ongeveer 10 minuten. De resultaten zijn uiteraard vertrouwelijk en anoniem.
Enquête voor HR en management. Je kunt ook de enquête voor medewerkers verspreiden!

Tips voor thuiswerken
Op www.thuiswerkenistopsport.nl is allerlei informatie over thuiswerken bij elkaar gebracht. Je vindt er bijvoorbeeld links naar de blogs van TNO met tips voor werkgevers, een factsheet Vitaal Thuiswerken en achtergrondinformatie over mentale balans van experts als het Trimbos-Instituut. In de rubriek LeegHoofd kun je lezen hoe andere werkgevers met thuiswerken omgaan. Daarnaast staat het platform vol met tips die je onder je collega’s kunt verspreiden, bijvoorbeeld over het afstellen van je werkplek, omgaan met stress, gezonde recepten, en leuke video’s met oefeningen om even tussendoor te doen tijdens de werkdag.

Thuiswerken is topsport is onderdeel van het bredere initiatief Vitaal Bedrijf. Dat project biedt werkgevers gratis informatie en ondersteuning bij de vitaliteitsaanpak. www.vitaalbedrijf.info wordt 5 oktober aanstaande gelanceerd.