Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Fotograaf: Ron Rensink

Achterhoek: stabiele geluksregio met flinke uitdagingen

15-12-2021 – Vandaag publiceert de Achterhoek Board de tweede Achterhoek Monitor. Dit overzicht van feiten en cijfers over de economie en het leven in de Ach­terhoek is samengesteld door een team van onafhankelijke onderzoekers. In deze editie valt op dat de Achterhoek zich robuust en veerkrachtig toont ten tijde van de pandemie en zich de gelukkigste regio van Gelderland mag noemen. De werkloosheid is opnieuw fors gedaald, de werkgelegenheid historisch hoog. De sterke maakindustrie en agro-foodsector, gecombineerd met de kracht van familiebedrijven, dragen hier fors aan bij. Daar tegenover staat de Achterhoek voor grote uitdagingen om het tekort aan arbeidskrachten en het tekort aan goede en betaalbare woningen aan te pakken.

Nieuwe inzichten
De feiten en cijfers in de nieuwe monitor bieden een aantal interessante nieuwe inzichten. Zo staat de Achterhoek landelijk op de derde plek wat betreft het aantal verleende octrooien per 100.000 inwoners. Een bevestiging van ons innovatief vermogen. Ook het opleidingsniveau in de regio stijgt. Inmiddels is 30% hoogopgeleid. In 2007 was dat nog 20%. En met betrekking tot ons energieverbruik: ruim 11% wordt duurzaam opgewekt tegenover 2,5% in 2010. De Achterhoek kenmerkt zich daarnaast als een geluksregio. Met gemiddeld een 7,6 die we voor ons eigen levensgeluk geven, zijn we de gelukkigste regio van Gelderland. Met vrijwel alle cijfers waarmee de samengestelde index voor ‘brede welvaart’ wordt opgesteld, behoren we tot de top van Nederland.

Uitdagingen en ambities
De monitor toont ook de nodige opgaven. Zo heeft de Achterhoek een jaarlijks tekort van 1.450 arbeidskrachten. Dit komt omdat er meer mensen uit de arbeidsmarkt stromen (pensioen) dan er instromen en dat er extra mensen nodig zijn. Ook kun je nog maar uit 1,5 woning kiezen als je een woning wilt kopen. Begin 2019 waren dat nog 5 woningen. Ook op het gebied van gezondheid en circulaire economie staat de regio voor uitdagingen. Willem Buunk, voorzitter stuurgroep Achterhoek Monitor: “Wat opvalt is dat de arbeidsmarkt ernstig krap is voor enkele sectoren, waarbij de krappe woningmarkt van dit moment niet helpt. Daarnaast brengt de demografische ontwikkeling van ontgroening en vergrijzing een uitdaging met zich mee op het gebied van gezondheid. Dat vraagt veel van een regio die de ambitie heeft de gezondste regio te zijn. Tot slot valt op dat we nu nog weinig in beeld hebben hoe het staat met de ambities om een circulaire economie te worden. We hebben brede samenwerking in de Achterhoek opgezet met organisaties, ondernemers en overheid, om missie gedreven te innoveren. De Achterhoek Monitor kan ons allen verder inspireren om deze uitdagingen op te pakken voor een toekomstbestendige Achterhoek.”

De online monitor: een duidelijk dashboard
Jaarlijks wordt de Achterhoek monitor met een online dasboard voorzien van nieuwe cijfers die geduid worden in de jaarpublicatie. Het dashboard laat ontwikkelingen van de regio zien door de tijd heen en biedt de mogelijkheid om ontwikkelingen ten opzichte van Nederland of Achterhoekse gemeenten onderling te vergelijken. Deze site is toegankelijk voor iedereen die werkt aan de toekomst van de Achterhoek. Alle uitgebreide data inzien kan via: www.achterhoekmonitor.nl.

Bron: Achterhoek Ambassadeurs
Namens VNO-NCW Achterhoek zit bestuurslid Hans van de Guchte in de stuurgroep Achterhoek Monitor.