Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek van start

Van 1 t/m 31 maart 2021 loopt een groot onderzoek naar de woonwensen voor de toekomst en de huidige leefbaarheid in de Achterhoek. Het Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) wordt gehouden in de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

Dit onderzoek wordt geïnitieerd vanuit de thematafel Wonen & Vastgoed waaraan VNO-NCW Achterhoek vertegenwoordigd is door bestuurslid Hans van de Guchte. In de Achterhoek hebben we de komende jaren door vergrijzing een grote opgave om alle arbeidsplaatsen in te vullen en voor al die medewerkers van Achterhoekse bedrijven is passende huisvesting nodig. Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen input leveren zodat we de juiste beleidskeuzes kunnen maken.

Een steekproef van 40.000 Achterhoekers van 18 jaar en ouder ontvangt een uitnodigingsbrief om een online enquête in te vullen. Ook de deelnemers van de verschillende inwonerpanels in de regio ontvangen een uitnodiging. Hoe meer Achterhoekers meedoen, hoe beter. Alle inwoners van 18 jaar of ouder kunnen meedoen via de website www.awlo.nl. In opdracht van 8RHK ambassadeurs wordt het onderzoek uitgevoerd door bureau Moventem.  De thematafel Wonen & Vastgoed gaat met de uitkomsten van dit grote onderzoek over wonen en leefbaarheid aan de slag. De uitkomsten helpen om plannen goed af te stemmen op de behoeftes van inwoners en om betere beslissingen te nemen.

Ben Hiddinga, voorzitter thematafel Wonen & Vastgoed van 8RHK ambassadeurs: “Door Corona beseffen we meer dan ooit hoe belangrijk een fijne woon- en leefomgeving is. We hebben allemaal geklust aan ons huis, gewandeld in onze bossen; wat is dan precies fijn wonen en leven? Dat is voor iedereen anders. Juist daarom is het zo belangrijk dat zoveel mogelijk Achterhoekers meedoen met dit onderzoek. Zodat we weten wat er leeft, wat de woonbehoeftes zijn en hoe we onze plannen hier op af kunnen stemmen.”