Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Adopteer jij een jongerencoach?

Het sociale domein verandert. Gemeenten komen meer en meer geld te kort voor (jeugd)zorg.  Nieuwe manieren van financieren worden gevraagd. Co-financieren, allianties; gezamenlijk zorg dragen voor de problemen van onze maatschappij. Voor het insluiten van groepen die ondersteuning behoeven. 2GetThere is één van de succesvolle oplossingen van deze tijd, waarbij jongeren zélf ingezet worden om hun eigen problematiek op te lossen! Dit terwijl zij zichzelf ontwikkelen tot krachtige professionals.

De voordelen van het adopteren van een jongerencoach!
Het adopteren van een jongerencoach biedt veel interessante voordelen, we noemen;

– u profileert uw bedrijf als sociaal maatschappelijk betrokken onderneming
– u geniet kosteloze reclame en naamsbekendheid bij adoptie van minimaal een jaar
– u hoeft zelf niet meer na te denken over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
– u krijgt de mogelijkheid tot kosteloze ondersteuning van jongeren met een arbeidsbeperking
– u krijgt meer inzicht in behoeften/verwachtingen van jongeren tav uw producten en/of diensten
– u betrekt jongeren gemakkelijk bij uw specifieke organisatie/doelgroepvraagstukken
– u levert een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van jongeren in de leeftijd van 14-30 jaar
– u zorgt dat jongeren die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn weer toekomstperspectief krijgen
– u geeft jongeren(coaches) een mogelijkheid zich te ontwikkelen én door te groeien!
– u biedt zowel direct als indirect stage- en leerwerkmogelijkheden
– u faciliteert jongeren met een (individuele)brugfunctie en een verbeterde aansluiting
– u levert een waardevolle bijdrage aan het tegengaan van maatschappelijke uitval en ongelijkheid
– u voorkomt leegloop in de regio door jongeren perspectief, vertrouwen en inspiratie te bieden
– u verrijkt uzelf en uw organisatie met breed maatschappelijk rendement (oa. winst en aanzien) en betrokkenheid bij jongeren en de samenleving
– u geeft invulling aan uitdagingen van elke organisatie om jongeren aan zich te kunnen binden
– uw adoptie getuigt van goed werkgeverschap; u heeft oog voor een diverse opbouw van uw personeelsbestand en een inclusieve samenleving; u neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid
– u wordt uitgenodigd met ons in gesprek te gaan en te blijven om samen met jongeren een visie te ontwikkelen in het (beter) laten aansluiten van een groep die nu nog onterecht langs de kant staat
– u wordt eveneens uitgenodigd in gesprek te gaan over wat 2GetThere nog meer voor u en uw organisatie kan betekenen, waar we gezamenlijk en concreet ‘win win’-situaties kunnen creëren!

Meer informatie vindt u hier.