Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Afstandsleren, wat leren we daarvan?!

Vanuit VNO-NCW Achterhoek zijn we nauw betrokken bij projecten van de thematafel onderwijs en arbeidsmarkt. In opdracht van deze thematafel vindt een onderzoek plaats naar afstandsleren in de Achterhoek, een thema dat zeker door de coronacrisis en veel thuiswerken nóg actueler is geworden. We roepen je op om bijgaande vragen te beantwoorden zodat we een goed beeld krijgen wat nodig is in de Achterhoek om afstandsleren nog beter op te zetten en het bedrijfsleven hiermee te ondersteunen.

Vanaf half maart zijn veel medewerkers thuis gaan werken. Soms lastig, soms fijn. Flink veel werk verzetten, geen files en ook: moe van videobellen, combi met kinderen en wellicht lesgeven en soms onzekerheid over werk.

De lockdown heeft flinke gevolgen, niet alleen op werken maar ook op leren! Die gevolgen op ‘leren’ onderzoeken we: hoe hebben bedrijven leren op afstand georganiseerd, wat werkte en wat niet en wat kunnen we daarvan leren en vasthouden voor de toekomst?

Bij leren denk je al snel aan het onderwijs, maar ook in bedrijven wordt voortdurend geleerd. Soms in trainingen of opleidingen maar vaak ook gewoon op de werkvloer. Hoe heeft jouw bedrijf dit leren georganiseerd tijdens de lockdown? En wat kunnen we daarvan leren voor de toekomst. Daar gaat ons onderzoek over.

Wil je meedoen? Klik hieronder.


Onderzoek
Op initiatief van de 8RHK Ambassadeurs van de Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt zijn we gestart met een onderzoek naar afstandsleren in onze regio. Zowel binnen de onderwijssector als binnen bedrijven is door de coronacrisis in sneltreinvaart overgeschakeld naar afstandsleren. Deze overschakeling heeft een flinke impact gehad, zowel op lerenden als op het organiseren van leeractiviteiten.

Hoe groot die impact is op de motivatie en mogelijkheden om te leren, maar ook op wat geleerd kan worden – denk aan praktische vaardigheden, sociale aspecten van samenwerking en gezamenlijke kennisconstructie – hebben we nog niet goed in beeld. Wij willen erachter komen tot welke duurzame veranderingen in ‘leven lang ontwikkelen’ het afstandsleren kan leiden en hoe we ‘best practices’ kunnen delen, stimuleren of bestendigen.

Onderzoeksteam
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team bestaande uit onderzoekers van Iselinge Hogeschool en een adviseur/projectleider leren & ontwikkelen. Onderwijsinstellingen (basisscholen, middelbare scholen, mbo en hbo), de leerwerkbedrijven en bedrijven zonder directe link met het onderwijs worden uitgenodigd om hun ervaringen met afstandsleren online met ons te delen door het invullen van een vragenlijst of deel te nemen aan een focusgroep bijeenkomst.

Doel en uitvoering van het onderzoek
Het doel is om op basis van de onderzoeksresultaten een regionaal beeld te schetsen van afstandsleren. We willen graag inzicht hebben in welke instrumenten en vaardigheden zijn ingezet in afstandsleren tijdens de intelligente lockdown, zodat deze structureel ingezet kunnen worden ter ondersteuning van ‘leven lang ontwikkelen’. Daarmee leveren we ook een bijdrage aan het versnellen en verstevigen van de toekomstbestendigheid van de Achterhoek.

Meer informatie?
Coby Smeenk (Syndetos, leren & ontwikkelen) coby@syndetos.nl
Rosanne Hebing (Iselinge Hogeschool) rosanne.hebing@iselinge.nl