Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

foto: Pixabay

AgriFoodTech handelsmissie naar Japan

Vanuit ons partnerschap GO4EXPORT brengen wij graag deze bijzondere handelsmissie naar Tokyo onder je aandacht:

In juli 2020 vinden de Olympische Spelen plaats in Tokyo. In aanloop daarnaar toe zal Nederland zich presenteren in Expo van het TeamNL Tokyo Center in Tokyo. Oost NL organiseert een AgriFoodTech handelsmissie in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Tokyo, Wageningen University & Research, IMEC/OnePlanet, Foodvalley en Kennispoort Regio Zwolle. De missie brengt technologische innovatie, expertise-ontwikkeling en samenwerking tot stand voor ondernemers die hun kansen willen ontdekken in Japan. Voor de zakelijke markt valt er in de maand voorafgaand aan de Spelen al veel te winnen in Japan.

Onderdeel van de missie is een bezoek aan de Foodvalley Summit Personalised Nutrition. Tijdens de door Foodvalley georganiseerde  summit kunnen deelnemers aan de missie ook een apart ‘side program’ AgTech volgen en deelnemen aan de matchmaking.

Startdatum: 
Einddatum:
Locatie: Tokyo, Japan

> View in English

Aanmeldformulier  

Waarom deelnemen?

  • Matchmaking: op basis van uw wensenpakket wordt door een professionele partij matchmaking verzorgd aan potentiële zakenpartners in Japan.
  • Afwisselend programma: deelname aan netwerkevenementen, bedrijfsbezoeken en het bezoeken van Olympische venues;
  • Lokaal netwerk: toegang tot het netwerk dat de Nederlandse ambassade heeft opgebouwd;
  • Kennismaking met de Japanse (zaken)cultuur en de (technologische) ontwikkelingen;
  • Leren van en netwerken met ervaringsdeskundigen van bedrijven, kennisinstellingen, overheid en experts die diepgeworteld zijn in Japan.

Voor wie

Ben je een R&D-manager, CEO, CTO of business development manager van een bedrijf of kennisinstelling actief in de AgriTech-sector? Heb je interesse in de Japanse markt of het aangaan van samenwerkingen met Japanse bedrijven of investeerders in de voedselindustrie? Dan is deze missie een mooie kans voor jouw bedrijf.

Kansen voor Nederland

Japan heeft de ambitie om de landbouwsector te moderniseren. Daarvoor heeft het ruimhartige subsidies beschikbaar. Het land heeft honger naar landbouwkennis en Nederland wordt als gidsland gezien. De goede reputatie van de Nederlandse AgroFoodTech -sector én de toenemende vraag naar innovatieve producten bieden kansen voor Nederlandse ondernemers. Nederlandse kennisbedrijven zijn daarom in Japan zeer actief onder meer op het gebied van precisielandbouw en voeding.

Handelsverdrag met Japan

Het Europese handelsverdrag met Japan (EPA) verlaagt daarbij drempels voor Nederlandse exporteurs. De landbouwsector in Japan staat voor grote uitdagingen, door een tekort aan arbeid, veel schakels in de keten, geografische omstandigheden en hoge voedselprijzen. Dit vraagt om slimme innovaties die bijdragen aan het zuinig en slim omgaan met grondstoffen en grond, voedselproductieprocessen verbeteren en die de voedselveilig- en zekerheid waarborgen.

High Tech en ICT spelen hierbij een sleutelrol. Er is veel behoefte aan hoogwaardige technologische oplossingen voor de AgriFood sector in Japan. Gelet op de landbouwuitdagingen zoekt Japan vooral kennis op het gebied van arbeidsbesparing (robotica, smart agriculture), precisielandbouw, biobased economy, ketenmanagement en kostprijsverlaging. Denk hierbij onder andere aan sensoren, drones, robots, big data, vision, LED verlichting, systeemontwerp & integratie, automatisering, data-analyse, ICT en foodtechnologie. Nederlandse bedrijven die op deze terreinen actief zijn kunnen dan ook rekenen op veel interesse van Japanse bedrijven. De missie is een goede gelegenheid om uw bedrijf of kennisinstelling te introduceren en je marktkansen in Japan te verkennen.

Transition Towards a Data Driven Agriculture

Tijdens de missie is er specifieke aandacht voor het publiek-privaat samenwerkingsproject getiteld ‘Transition Towards a Data Driven Agriculture – for a new Dutch & Japanese Potato Circular Value Chain (TTADDA).’ Dit precisielandbouwproject wil stappen zetten richting een circulaire aardappelketen en heeft gezien een budget van €2,3 miljoen hoge ambities. Het Japans-Nederlands PPP-consortium van twaalf bedrijven (o.a. WUR, het Japanse onderzoeksinstituut NARO, Tolsma, Solynta en Kubota) gaat in 2020 van start. Gefinancierd uit het topsectorprogramma moet het een productieverhoging gaan geven in de aardappelteelt. Met de inzet van robotica, sensoren en kunstmatige intelligentie moet de arbeidsproductiviteit worden verlaagd, terwijl het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen wordt beperkt. Door het teeltproces zowel onder- als bovengronds te screenen, kunnen opbrengst en kwaliteit worden verbeterd en het voedselverlies bij de opslag worden beperkt.

Interesse?

Deze missie staat open voor bedrijven uit heel Nederland. Deelname kost € 395,- per deelnemer inclusief deelname aan de Foodvalley summit en tours, excl. reis en verblijfkosten en btw. Heeft u interesse in deelname? Vul dan het korte aanmeldformulier in. Heb je vragen over de missie? Neem dan contact op met Oost-NL, Belqis Askaryar (belqis.askaryar@oostnl.nl), T: 06 – 14 97 95 34.

Verder lezen?

Bekijk de volgende interessante artikelen om meer te weten te komen over de mogelijkheden in Japan:

Nederlandse innovaties antwoord op Japanse vraag.
Overzicht van de EPA effecten voor Nederland.
Kansen voor Nederlandse ‘start- en scale-ups’ in Japan.
Kansen voor de Nederlandse agrifood sector in Japan.