Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Foto: Rijkswaterstaat

Akkoord Sluis Kornwerderzand nabij

Op 3 juni 2020 vergadert de Friese Statencommissie over de Sluis Kornwerderzand. Op het moment dat de Staten akkoord zijn met de afspraken en de financiering en realisatie van dit project, kan worden begonnen met de uitvoering. Een heuglijk moment, want vanuit VNO-NW Midden hebben we met de diverse marktpartijen in Overijssel en Flevoland, samen met provinciale- en gemeentelijke bestuurders en de inzet van Eerste- en Tweede Kamerleden, fors gepleit voor vernieuwing van de sluis en bruggen en de verdieping van de vaargeulen.

De komende tijd wordt, na een akkoord op 3 juni, verder gewerkt aan het uitwerken van de overeenkomsten en afspraken met regionale partners. Minister Cora van Nieuwenhuizen (namens het Rijk) en Gedeputeerde Avine Fokken-Kelder (namens de Provinsje Fryslân) zullen de Bestuursovereenkomst voor dit omvangrijke project (zo mogelijk nog voor de zomervakantie) bekrachtigen, de aanbesteding van de bruggen wordt opgepakt (vervanging in 2025) waarbij de verkeersproblematiek bij de huidige bruggen op de A7 tot het verleden moeten behoren. En ook zal het werk aan de vaargeulen beginnen. De Provincie Friesland geeft aan dat, zodra de financiering definitief rond is, de sluis naar verwachting in 2028 klaar moet zijn.

Van belang voor de regio
De nieuwe sluis wordt 11 meter breder en is dan geschikt om de nieuwe generatie schepen door te laten. Dat maakt een wereld van verschil voor de bedrijvigheid en werkgelegenheid rond het IJsselmeer en de regio Zwolle. Er worden de komende jaren tot 3000 nieuwe banen gecreëerd en het project geeft een impuls aan het verduurzamen van vervoersstromen door meer vervoer over water in plaats van over de weg. We zijn er daarom trots op dat de verbreding mede dankzij onze inzet nu werkelijkheid wordt.

Contactpersoon VNO-NCW Midden

Rob Oostermeijer, hoofd beleid