Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Algemene ledenvergadering

Woensdagmiddag 22 juni werd de Algemene ledenvergadering gehouden. Met volledige instemming werden voorzitter Marcel Hielkema en bestuursleden Rijn Platteel, Laurens de Lange en Hajé de Jager voor drie jaar herbenoemd in het Algemeen Bestuur. De vergadering is akkoord gegaan om de heren Hans Kroeze (voormalig voorzitter VNO-NCW Twente) en Rob Eradus (voormalig voorzitter VNO-NCW provincie Utrecht) te benoemen tot lid van verdienste.

Raymond Puts, algemeen directeur van AWVN, leverde een zeer interessante inhoudelijke bijdrage met een presentatie over de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, cao-onderhandelingen en loon- en koopkrachtontwikkeling: “De krappe arbeidsmarkt, de hoge inflatie en de grote economische en politieke onzekerheden dwingen vakbonden en werkgevers tot grote flexibiliteit en compromisbereidheid. Ondanks de complexe context zijn er 226 akkoorden afgesloten voor drie miljoen werknemers. Dat is meer dan de 178 akkoorden die gemiddeld in de eerste helft van een jaar ingaan.”

‘Vooral door de oplopende arbeidsmarktkrapte en door de hoge inflatie gaat vrijwel alle aandacht in het cao-overleg uit naar de loonparagraaf. Wij zouden graag meer aandacht zien en afspraken maken over opleiding en ontwikkeling van werkenden om zo de toekomstige arbeidsmarkt te verbeteren.”